Trnitá cesta

Nebyla k ní však lehká cesta. Na místě původní prvorepublikové vily Komenský začala v březnu loňského roku růst její replika i nová lázeňská kolonáda s prameníky minerální vody a vodními prvky. Další dobrou zpráva přišla v srpnu 2018, kdy Město Náchod získalo povolení Ministerstva zdravotnictví ČR k využívání přírodních léčivých zdrojů minerální vody a plynu jímaných vrty Běla a Jan.

„Nic již tedy nebrání v cestě využít minerální vodu například k pitným kúrám či koupelím,“ byl tehdy potěšen stavem obnovy lázeňství v Náchodě místostarosta Jan Čtvrtečka.

Zpoždění

To ještě nikdo netušil, že se cesta k lázeňství ještě pořádně zaklikatí. Předpokládaný termín dokončení Malých lázní byl říjen 2018, realita se ale o více než rok opozdila. Původní dodavatel výstavbu nestíhal dokončit ve stanoveném termínu a tak musela být stavba Malých lázní pozastavená a město se muselo poohlédnout po novém dodavateli.

Běla a Jan

Dva vrty o hloubce 100 metrů, jejichž jména „Běla a Jan“ vybrala v anketě náchodská veřejnost, obsahují silně mineralizovanou vodu různého typu, přičemž „Běla“ má vyšší obsah hořčíku a pro oba zdroje je charakteristický vysoký obsah CO2 s vysokou čistotou. „Právě tato skutečnost nabízí nové možnosti při obnově lázeňství a zvyšuje potenciál využití přírodního bohatství, které je pro tuto lokalitu opravdu unikátní,“ vysvětluje místostarosta Jan Čtvrtečka. CO2 lze využít například při suchých koupelích nebo pro aplikaci plynových injekcích.

Otevření nového mostu ve Svinarech.
Kraj letos investoval nejvíce do silnic

Boj s arzenem

Výjimečnost tohoto zdroje CO2 je unikátní právě v jeho přírodním původu nikoli v získávání průmyslovou cestou. Stejně jako v minulosti i tyto vrty obsahují zvýšené množství arsenu, jehož odstranění bylo podmínkou pro vydání osvědčení. Bezpečnou koncentraci pro konečné odběratele zajišťuje odarsenovací technologie.

Běloveské bublinky

Vrty Jan a Běla již svá jména mají a tento týden se jmena dočkaly i minerální vody. „Na podzim loňského roku bylo z více než čtyř set tipů veřejnosti vybráno deset jmen, z nichž mohla veřejnost vybírat. Minerální vodu s novým názvem požehná děkan Římskokatolické církve právě v neděli 15. prosince a první zájemci ji budou moci ochutnat. V dubnu příštího roku bude zprovozněno při zahájení lázeňské sezony dalších 12 pítek,“ uvedla tisková mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

A jak anketa dopadla? Nejvíce hlasů získal návrh, v němž se odráží jméno místa, kde se voda dere z podzemí na povrch. S přehledem tak zvítězily Běloveské bublinky. Ty už budou v neděli k ochutnání a z pítka potečou v zimním období od 8 do 18 hodin.

Po 23 letech

Obnova Malých lázní včetně stavby nové kolonády, která je architektonicky pojata moderně s elegantním zastřešením z pohledového betonu, vede k oživení lázeňství v Bělovsi a zároveň vytváří novou dominantu v tomto cenném lázeňském území. „Po 23 letech tak opět do Bělovse vracíme lázeňství. Je to historický okamžik," těší se na nedělní slavnostní otevření starosta Jana Birke.

Oblastní nemocnice Náchod se dočkala magnetické rezonance.
FOTO: Náchodská nemocnice se dočkala magnetické rezonance

Jiří Řezník