„Okolí Pražské ulice, nádraží, Kostelecké, Běloveské, keřopark na sídlišti SUN, centrum Parkány a u gymnázia je zařazeno do první intenzitní třídy údržby. Je zde navržených deset sečí ročně od konce dubna do začátku října,“ říká mluvčí náchodské radnice Nina Adlof a dodává, že sečení trávy se vždy přizpůsobuje počasí, díky kterému se běžně vynechá i několik sečí po sobě. V loňském roce se například přes horké letní nesekalo hned dvakrát za sebou.

Do druhé intenzitní třídy údržby patří okolí většiny rodinných a panelových domů. Jedná se například o sídliště SUN, kopec nad hotelem Hron, Klínek, za domy na Plhově, Karlův kopec, Běloves - zadní část. Tráva se seče většinou pětkrát za rok.

Ve III. intenzitní třídě jsou všechny trávníky vedené jako luční a sečou se pouze dvakrát v měsících červen a září. Jedná se tedy vždy o metr vysokou trávu. Takové plochy jsou například za domy na sídlišti Branka, na Karlově kopci, pod smuteční síní či plocha pod keřoparkem na sídlišti SUN.

Technické služby přizpůsobují také výšku seče. Obecně používají vyšší stupně nastavení sekaček tak, aby na místech zůstávala posečená zelená tráva a ne „vyprahlá žlutá zem“.