"Vedení města se v těchto dnech snaží navázat spojení s našimi kolegy z partnerského města s nabídkou potřebné pomoci. Využili jsme veškeré dostupné možnosti, zatím se nám nedaří navázat telefonické spojení," uvedla mluvčí radnice Nina Adlof.

Proto se starosta Jan Birke obrátil osobním dopisem na starostu města Ťačiv Ivana Kováče s prosbou o upřesnění skutečně cílené pomoci, ať už v jakékoli formě.

"S velkým znepokojením sleduji aktuální vývoj situace na Ukrajině a uvědomuji si, jak závažnou bezpečnostní hrozbou může být nejen pro Vaši zemi, ale pro celý náš kontinent. Jednání Ruské federace je neomluvitelným porušením mezinárodního práva a popřením veškerých práv a svobod suverénního státu na území Evropy. Rád bych Vám v těchto těžkých chvílích jménem svým i jménem města Náchod vyjádřil podporu, sounáležitost a jasný nesouhlas a odmítnutí postupu Ruské federace," napsal náchodský starosta svému protějšku z téměř 800 kilometrů vzdáleného Ťačivu.

"Jako zastánce mírových řešení, jsem do poslední chvíle doufal, že se podaří tuto napjatou situaci vyřešit výhradně diplomatickou cestou. Události z posledních hodin však

vyvolávají v nás všech velkou míru napětí. Věřte, že jsme myšlenkami neustále s Vámi a situaci bedlivě sledujeme," píše dále starosta, který si velmi váží dosavadní spolupráce mezi oběma městy. "Jsem přesvědčen, že je potřeba ji ještě více prohlubovat právě v této složité době. Za jeden z hlavních pilířů partnerské spolupráce považuji

pomoc v nouzi, proto v případě, že by to bylo potřeba, neváhejte se na nás, jako své přátele a partnery, kdykoliv obrátit s prosbou o pomoc. Pokud to bude v našich silách, vždy se Vám budeme snažit v maximální možné míře vyjít vstříc," ujišťuje Jan Birke o podpoře a přeje všem na Ukrajině mnoho sil a energie k překonání nelehkých chvil.

Město Ťačiv leží 136 km východně od Užhorodu na pravém břehu Tisy u rumunských hranic. Počet obyvatel města s aglomerací přesáhl 19 tisíc. Po roce 1918, kdy se Rakousko-Uhersko rozpadlo, se Ťačiv stal součástí Československa. V dalších letech byl osud Ťačivu stejný jako celé Zakarpatské Ukrajiny, do roku 1945 Podkarpatské Rusi. Po II. světové válce se menší část města na pravém břehu Tisy octla pod rumunskou správou. V Ťačivu je rozšířeno ovocnářství, především pěstování jablek.