Publikace seznamuje s místy od Adršpachu přes Broumovsko a Náchodsko po Novoměstsko a Českoskalicko a nepomíjí též místa v polském příhraničí. Zaměřuje se na historické a krajinné zajímavosti, místní osobnosti, přibližuje zdejší pověsti a přináší i trochu tajemna.

Bohužel se přitom nevyhnula ani omylům a nedorozuměním. Její recenzi přineseme v některém z následujících vydání Náchodského deníku.   (mei)

Kladské pomezí
Kladské pomezí má za sebou rok změn