„V tomto termínu tedy nebude možné odebírat léčivou minerální vodu. Provoz bude neprodleně obnovený po dokončení údržby,“ sdělila mluvčí radnice Nina Adlof s tím, že kolonáda a Malé Lázně zůstanou volně přístupné. „Brodící bazén, který je napájený minerální vodou z pítek, se vypustí, vyčistí a zbaví minerálních usazenin,“ dodala mluvčí.

„K technologické odstávce s pozastavením provozu dochází z důvodu vyčerpání kapacity pro odstranění arsenu u stávajících filtrů na úpravně minerální vody. Jedná se o pravidelnou údržbu. Dojde proto k vyčištění vnitřního pláště filtračních nádob a naplnění novým filtračním materiálem. Následně proběhne sanitace celého systému a uvedení úpravny do provozu,“ upřesnil místostarosta Jan Čtvrtečka.

Jedná se o první dlouhodobou odstávku související se snižováním obsahu arsenu pod předepsanou úroveň 10 ug/l. Kolonáda a Malé Lázně zůstanou po celou dobu odstávky volně přístupné. „Děkujeme za pochopení! Milovníky Běloveských bublinek budeme o opětovném spuštění provozu pítek informovat,“ vzkázala mluvčí radnice.