VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Náchod musí pokračovat v řešení dopravy

Náchod - Proud více než pětadvaceti tisíc osobních a nákladních automobilů dusí dennodenně obyvatele Náchoda. Centru města by se ulevilo, kdyby kolony dlouhé jako štrúdl zamířily mimo něj. Obchvat má město obejít severozápadním směrem, ale lidé na něj čekají už sedmnáct let.

7.10.2014 21
SDÍLEJ:

Kolony aut v Pražské ulici v Náchodě.Foto: Deník/ Regina Hellová

Přestože radnice o něj usiluje, dosud není územní rozhodnutí. Proti trase se odvolávají někteří obyvatelé poblíž jejího vedení, ale řadu připomínek a důvodů k odvoláním si nacházejí také aktivisté. Doprava, to je jeden z nejpalčivějších problémů Náchoda, který čeká na řešení také nové zastupitele, zvolené obyvateli už tento pátek a sobotu.

Problematické jsou zplodiny

Situace s chybějícím obchvatem a nadměrnou zátěží se nelíbí především obyvatelům poblíž Pražské ulice, po které vede mezinárodní tranzit směr Polsko. Stěžují si na vibrace, na hluk, na zplodiny z výfuků automobilů. Podle zástupců občanského sdružení Obchvat Náchoda, které se snaží na stavbu a problémy s obchvatem upozorňovat, jsou problémem třeba měření zplodin. Nedávno místopředseda sdružení citoval například výsledky posledního měření Zdravotního ústavu Hradec Králové z 25. února 2010.

„Bylo naměřeno velmi vysoké překročení emisí z dopravy. Polétavý prach s normou ročního průměru 40milig./m-3 byl v hodinovém průměru naměřen 50milg./m-3. Benzo(a)pyren s limitem 1milg./m-3 byl překročen čtyřnásobně. U oxidu dusíku nalezené hodnoty vysoce překračují hodnotu 1 a svědčí o velmi výrazné zátěži ovzduší emisemi z dopravních zdrojů," uvedl zástupce sdružení s připomenutím, že polétavý prach a benzo(a)pyren jsou prokázány jako rakovinotvorné látky, což je dlouhodobě známé.

Vibrace, větrání a další negativa

Dodal, že dalšími negativními vlivy z přetížené dopravy je třeba chvění a vibrace v okolních budovách. Hluk se sice odstranil novými okny, ale lidé musí větrat a v létě nelze mít stále zavřeno. Podle zástupců sdružení by třeba měla probíhat pravidelná měření ovzduší, vibrací a hluku na kritických místech, jejichž výsledky by měly být zveřejňovány, aby obyvatelé Pražské či Běloveské ulice věděli, co dýchají a v čem žijí.

Kvůli problémům s dopravou také už čtyřikrát nespokojení lidé protestovali a zablokovali chozením po přechodech na křižovatce u Slávie průjezd městem. Naposledy letos v září. „Sedmnáct let je dlouhá doba a kdybychom se neozvali, nic se nikam nepohne," řekl Jan Chaloupka, předseda sdružení. Akce však byla spíš jen upozorněním na problém, než že by něco konkrétněji a hned přinesla.

Lidé požadující obchvat upozorňují například na aktivity ekologických sdružení a některých lidí, kteří se k navrhované trase obchvatu neustále odvolávají. Několik jedinců, z nichž někteří u trasy ani nežijí, mají podle nich s odvoláními větší moc než tisíce lidí, kteří obchvat požadují.

Územní řízení se má obnovit

O jediném a nejúčelnějším řešení mají totiž jasno nákladní a osobní tranzitní doprava by se podle řady obyvatel zkrátka měla vymístit jinam mimo město, tak jak to udělali obchvatem třeba v České Skalici. Nyní se čeká na to, až trasa toho náchodského bude moci dál pokračovat v projednávání v rámci územního řízení. To je nyní přerušeno, ale po vypořádání připomínek by se v nejbližší době mělo opět obnovit.

Bez územního rozhodnutí nemohou například začít výkupy pozemků a další náležitosti, což je opět běh na dlouhou trať.

Ulevují alespoň částečné úpravy

Současné vedení města během posledních čtyř let pro zmírnění dopravních komplikací a větší bezpečnost chodců i řidičů spolu s dopravními inženýry, s policií, s Ředitelstvím silnic a dálnic připravilo dílčí úpravy a změny v dopravě.

Jednalo se třeba o výstavbu kruhového objezdu u nákupní zóny v Bělovsi, díky které tam mají chodci bezpečnější přechod. Dále šlo například o otočení směrů v ulici Volovnice, které pomohlo zmírnit kolony na Pražské třídě. Součástí těchto opatření jsou také další úpravy realizované na Červenokostelecké ulici, na křižovatce u Itálie či nyní směrem k hranicím na hlavním tahu nebo na výjezdu z Náchoda ve směru na Českou Skalici.

Nové vedení radnice, ať už bude jakékoliv, bude muset dál řešit třeba plánované úpravy kruhových objezdů u Slávie a u Čedoku a rekonstrukci Pražské ulice.

V rámci předvolebního seriálu Deníku jsme položili dvě jednoduché otázky na tělo kandidátům na starostu v Náchodě:

1. Jak byste řešili chybějící obchvat a problémy s dopravou?
2. Vidíte ve městě další palčivý problém, kterým se zabývat?

Jan Birke
ČSSD
starosta města Náchoda
1. Téma dopravy v Náchodě má pro mě dvě části. Tou první je podpora přípravy obchvatu města, který by měl řešit především tranzitní dopravu zcela zásadně. Neměli bychom ale rezignovat ani na dílčí dopravní řešení, které může město prosazovat současně, a mohou Náchodu výrazně ulehčit. Např. otočení Volovnice je toho důkazem. Proto i nadále hledáme další řešení, jedním z nich je připravované propojení ulic Janáčkova a Poštovní v centru města.

2. Těch je celá řada. Od již zmíněné dopravy, přes bezpečnost, čistotu v ulicích, veřejnou zeleň, zimní údržbu, stav městské pokladny, investice v katastru města, dostatek míst pro děti v mateřských školkách atd. Občané by sami měli posoudit palčivost konkrétního problému i míru schopnosti města ho řešit. Pro mě osobně je každý problém především výzvou k jeho řešení.

Tomáš Šubert
Patrioti města Náchoda
místostarosta, projektant
1. Prioritou je obchvat. I kdyby byla dálnice, většina tranzitu směřuje na východ tj. na Opole a ten bude růst i nadále a bude jezdit přes Náchod. Není možné, aby 20 aktivistů drželo jako rukojmí 20 tisíc obyvatel Náchoda. Do doby výstavby obchvatu se musíme snažit o co nejplynulejší průjezd městem. Je třeba upravit kruhák u Čedoku s odbočením do Raisovy ul., hledat další možnosti v průjezdu (podjezd pod tratí z Poštovní do Janáčkovy atd.). Současně i využít možnosti částečného odklonění dopravy na okraji města (propojka na SUN).

2. Jedná se o lázně a dále areál Tepny na Plhově. Oba tyto problémy mají soukromého vlastníka. Je to úkol pro nové zastupitele, okamžitě musí začít jednat a najít řešení. Vždyť i u areálu Tepny hrozí zakonzervování stávajícího stavu, a to by bylo to nejhorší řešení. Otevřely se nové možnosti pro obnovení lázní Evropské město Náchod Kudowa i Evropské město sportu, v obou je významné zaměření na lázně.

Aleš Cabicar
TOP 09
radní města Náchod,předseda představenstva Beránek
1. Férově říkám, že ačkoli výstavbu obchvatu plně podporujeme, realizace je kvůli nevyčlenění finančních zdrojů ze strany státu a probíhajícím územním řízením stále v nedohlednu. Musíme si jako samospráva poradit sami. Na rok 2015 jsme ještě v současné RM naplánovali 13 mil. Kč do oprav povrchů komunikací města a je plánovaná rekonstrukce kruhových objezdů U Slavie a Čedoku. Chceme přenastavit parkovací automaty na plovoucí tarif a plánujeme podjezd v ulicích Parkány Raisova.

2. Problémem jsou Lázně Běloves, jejichž neudržovaný stav ze strany vlastníků je již za hranou bezpečnosti. Dále podfinancovaný areál Hamra, zastaralý plavecký bazén nebo absence multifunkční sportovní haly. Zaměřit se chceme i na oživení břehů Metuje či celý zámecký kopec. A nechci opomenout ani urgentní problém s nepřizpůsobivými.

Karel Petránek
Východočeši
vydavatel
1. Nejvíce problémová je doprava na Pražské a kruhové křižovatce u Slávie. Je nutné ulevit této dopravní tepně odkloněním místní osobní dopravy např. propojením Raisovy ulice s ul. Českých Bratří, propojení Poštovní a Janáčkovy ulice a nové napojení příměstských částí na výjezdy směrem na Hradec a na Trutnov, aby řidiči nemuseli jezdit středem města.

2. V současné době je to zvýšený příliv nepřizpůsobivých občanů a bezdomovců do Náchoda a s tím spojené zvýšení drobné kriminality, vandalizmu a dalších sociálně patologických jevů, které obtěžují a znepříjemňují život slušným občanům.

Soňa Marková
KSČM
poslankyně, zastupitelka
1. Jediným efektivním řešením katastrofální dopravní situace v Náchodě je tzv. severní varianta obchvatu města. K tomu, aby se zabránilo zbytečným průtahům a konečně se začalo stavět, by bylo třeba co nejrychleji schválit zákon o liniových stavbách.

2. Jako velký problém vidím zdevastovaný areál kdysi slavné textilní továrny Tepna, který byl v minulosti prodán soukromým vlastníkům. Nyní je třeba hledat takové řešení, které bude nejen v souladu s územním plánem, ale také přáním občanů města.

Michal Kudrnáč
Nezávislí kandidáti a Strana zelených s podporou LES
projektový manažer
1. Veliký problém není jen tranzitní, ale i místní doprava. Tu lze řešit rychle: MHD s časovými jízdenkami, zlepšení přístupu do centra pro pěší a cyklisty, omezení parkování v jádru města. O severním obchvatu se mluví přes 20 let a věc se vůbec nepohnula. Místo tvrdošíjného lpění na této trase se musíme vážně zabývat variantou tunelu. Ta je již ve fázi studie.

2. Chystaný hypermarket v bývalé Tepně zvýší dramaticky problémy s dopravou a zničí obchodníky v centru. Město se musí snažit výstavbě zabránit a pokusit se celý prostor odkoupit. Na toto téma jsme připravili na sobotu 22. 11. referendum.

František Majer
Starostové a nezávislí
pedagog, předseda sportovního kuželkářského klubu
1. Chybějící obchvat nejde ze strany města uspokojivě vyřešit, musí pomoci stát. Lze pouze přijímat dílčí zlepšení, ale všechna mají svá omezení. Zrekonstruovali jsme sice autobusové nádraží, ale je nutné dokončit rekonstrukci železniční budovy, vlakového nástupiště, chybí parkoviště pro auta, stojany a boxy pro kola i původně plánovaný podchod pro chodce z Běloveské ulice.

2. Určitě Tepna, lázně, obchvat. Náchod má však celou řadu „drobných" problémů, které ale život lidem možná komplikují více než ty „velké". Na ty my se chceme především zaměřit. Bezpečnost dětí při přecházení do kroužků nebo do Déčka, stadion Hamra, dětské koutky, cyklostezky, prostory pro seniory. Pozornost chceme zaměřit i na bezpečnost a čistotu města. Tyto běžné problémy vnímáme a rozhodně je chceme řešit.

Pavla Maršíková
KDU ČSL
zastupitelka
1. Pokračovat v opravách průtahu městem (akce ŘSD), aby se alespoň zlepšila kvalita povrchu komunikace. Působit na poslance , aby byl schválen zákon o limitních stavbách a tím se urychlilo získání platného územního rozhodnutí. Jednat s těmi , kterých se obchvat přímo dotkne, a hledat s nimi oboustranně přijatelné řešení . Podporovat krátkodobé parkování v centru města.

2. Hledání pracovních příležitostí i ve spolupráci s okolními obcemi, případně s partnerským městem Kudova Zdroj. Pro snížení nezaměstnanosti ve spolupráci s podnikateli oživit ve školách zájem o technické školy a učňovské obory. Využití kamerového systému k zajištění většího pořádku a bezpečnosti ve městě. Problémová místa řešit ve spolupráci s terénními sociálními pracovníky.

Milan Marek
ODS
jednatel stav. společnosti
1. U obchvatu je nejdůležitější dotáhnout do konce platné územní rozhodnutí. Bez tohoto kroku je jakákoliv činnost k obchvatu zcela zbytečná. Dále je nutné připravit a projednat další varianty odklonění tranzitní dopravy, například nové propojky mezi Novým Městem n. Met. a směrem na Červený Kostelec. Rozhodně jsem proti tunelu pod Náchodem. Z hlediska geologického složení je to nesmysl, ale hlavně nevyřeší tranzitní dopravu směr na Hronov Broumov, Červený Kostelec… Za zvážení stojí, zda nezavést kyvadlovou kamionovou dopravu jako v Salzburku. Vedlo by to k průjezdu bez kolon.

2. Palčivých problému k řešení je mnoho… Je důležité jmenovat zodpovědného městského architekta, který by při plánované výstavbě řešil, aby se nestavělo „halabala" a neumisťovaly se do středu města továrny, nákupní centra apod. Dále je to třídění odpadu včetně bio odpadu pro lidi, kteří takto zodpovědně přistupují k životnímu prostředí, bych zrušil poplatky za svoz odpadu… Náchod postrádá mnoho kvalitních odpočinkových zón pro procházky.

Autor: Pavel Bednář, Redakce

7.10.2014 VSTUP DO DISKUSE 21
SDÍLEJ:

SERVIS

Kultura a sport - Kultura a sport Maséři (kromě odborných masérů ve 16 400 Kč Maséři (kromě odborných masérů ve zdravotnictví) MASÉR/-KA - PRACOVNÍK/-ICE WELLNESS CENTRA (HOTEL TOMMY). Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 16400 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Hotel Tommy hledá vhodného uchazeče na pozici masér/-ka - pracovník/-ice do relaxačního centra. Pracovní poměr na dobu určitou s předpokladem prodloužení, plný pracovní úvazek s možností zkráceného. Nástup možný ihned. Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky., Požadavky: podmínkou masérský kurz, kladný vztah k relaxačním procedurám, profesionální vystupování, spolehlivost, flexibilita, velmi pozitivní vztah k hostům., Kontakt zasláním životopisu na e-mail: info@hotel-tommy.com. Pracoviště: A-hotel tommy & spa s.r.o. - pracoviště, Kaštanová, č.p. 205, 547 01 Náchod 1. Informace: Eva Andrejsová, . Výroba - Výroba Tiskaři 12 200 Kč Tiskaři POMOCNÍK/-ICE TISKAŘE. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč, mzda max. 15000 kč. Volných pracovních míst: 9. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou (3 roky). Zaměstnání vhodé i pro absolventy/-ky., Požadavky: zdravotní způsobilost, spolehlivost, odpovědený přístup k práci, výhodou technická zdatnost. , Zaměstnanecké výhody: systém firemních benefitů., Kontakt zasláním životopisu na e-mail: prace@integraf.cz, Místo výkonu práce: Myslbekova 273, 547 01 Náchod.. Pracoviště: Integraf, s.r.o., Myslbekova, č.p. 273, 547 01 Náchod 1. Informace: Šárka Novotná, +420 491 422 215,727 902 469. Výroba - Výroba Obsluha strojů 14 900 Kč Obsluha zařízení (kromě lakovacích) na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů OBSLUHA ZAŘÍZENÍ (kromě lakovacích) NA POVRCHOVOU ÚPRAVU KOVŮ A JINÝCH MATERIÁLŮ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14900 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou (2 roky), třísměnný provoz. Nástup možný ihned. , , Pracovní náplň: práce na galvanické lince., , Kontakt zasláním životopisu na e-mail: ponikelsky@repon.cz , , Místo výkonu práce: Náchodská 2104, 549 01 Nové Město nad Metují.. Pracoviště: Metalchem s.r.o. - provozovna, Náchodská, č.p. 2104, 549 01 Nové Město nad Metují 1. Informace: Michal Ponikelský, +420 777 763 177(od08:00hod.do14:00hod.). Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 26 000 Kč Prodavači smíšeného zboží Mobilní regionální prodavač. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 26000 kč, mzda max. 28000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Směnný provoz, 1 víkend za 14 dní. Vhodné pro uchazeče z okolí Náchoda, Hronova, Červeného Kostelce. Nástup možný ihned. Požadujeme: řidičský průkaz sk. B - vlastní automobil, samostatnost, občanskou bezúhonnost, vzdělání nebo praxe v oboru výhodou. Nabízíme: po skončení zkušební doby příspěvek na stravné ve výši 40,- Kč, odměna při pracovním a životním výročí, příspěvek na dětský tábor, poskytnutí 3 dnů zdravotního volna (dle podmínek kolektivní smlouvy), nabídka výhodných mobilních služeb a další firemní benefity. Životopisy zasílejte na e-mail: havlova@konzumuo.cz, do předmětu uveďte heslo „mobilní prodavač“.. Pracoviště: Č.361 - konzum, prodejna červený kostelec, 5. května, č.p. 2, 549 41 Červený Kostelec. Informace: Miroslava Havlová, +420 725 506 821.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Palachova ulice v Náchodě.

Náchod zašpuntovaly kolony aut. Na vině je havárie kanalizace

Ilustrační foto

Vítěznou šňůru Meziměstí přetrhly domácí Předměřice

Senátor Martin Červíček: „Oslavy končí, práce začíná.“

Náchodsko – Sobotní zvolení do Senátu PČR bylo pro Martina Červíčka (ODS) podle jeho slov důvodem k oslavě, ale i velkým závazkem. „Dnes oslavuji, ale od zítřka začíná práce na tom, co jsem slíbil,“ poděkoval na sociální síti.

Velké Poříčí překvapilo na Lokádě

Náchodsko - Krajské fotbalové soutěže dospělých přinesly o víkendu regionálním celkům radost i smutek.

Dvůr rozhodl v nastavení díky Karalovi

Východní Čechy - Fotbalová divize C: Bez gólu se uspět nedá, drbou si hlavy v Náchodě.

Stromy pro Olgu Havlovou a pomník pro dávno padlého nepřítele: videa víkendu

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku o víkendu 13. až 14. října 2018.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Komunální volby do zastupitelstev obcí 2018 (5. a 6. října 2018)
Seznam kandidátů, jak se volí v komunálních volbách, zpravodajství, výsledky komunálních voleb 2018 a přehled možných koalic v zastupitelstvu vaší obce. Volby do magistrátu a zastupitelstva krajských měst (Praha, Brno, Plzeň, Ostrava, České Budějovice, Jihlava, Hradec Králové, Pardubice, Olomouc, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Liberec, Zlín)

Senátní volby 2018 (1. kolo 5. a 6. října 2018, 2. kolo 12. a 13. října 2018)
Aktuální složení Senátu, seznam kandidátů do Senátu, výsledky senátních voleb 2018 pro volební obvody: Sokolov, Chomutov, Rokycany, Domažlice, České Budějovice, Praha 12, Praha 4, Praha 8, Praha 2, Litoměřice, Teplice, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Benešov, Chrudim, Náchod, Svitavy, Třebíč, Břeclav, Brno-město, Prostějov, Šumperk, Opava, Ostrava-město, Karviná, Vsetín, Zlín.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT