VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Náchod musí pokračovat v řešení dopravy

Náchod - Proud více než pětadvaceti tisíc osobních a nákladních automobilů dusí dennodenně obyvatele Náchoda. Centru města by se ulevilo, kdyby kolony dlouhé jako štrúdl zamířily mimo něj. Obchvat má město obejít severozápadním směrem, ale lidé na něj čekají už sedmnáct let.

7.10.2014 21
SDÍLEJ:

Kolony aut v Pražské ulici v Náchodě.Foto: Deník/ Regina Hellová

Přestože radnice o něj usiluje, dosud není územní rozhodnutí. Proti trase se odvolávají někteří obyvatelé poblíž jejího vedení, ale řadu připomínek a důvodů k odvoláním si nacházejí také aktivisté. Doprava, to je jeden z nejpalčivějších problémů Náchoda, který čeká na řešení také nové zastupitele, zvolené obyvateli už tento pátek a sobotu.

Problematické jsou zplodiny

Situace s chybějícím obchvatem a nadměrnou zátěží se nelíbí především obyvatelům poblíž Pražské ulice, po které vede mezinárodní tranzit směr Polsko. Stěžují si na vibrace, na hluk, na zplodiny z výfuků automobilů. Podle zástupců občanského sdružení Obchvat Náchoda, které se snaží na stavbu a problémy s obchvatem upozorňovat, jsou problémem třeba měření zplodin. Nedávno místopředseda sdružení citoval například výsledky posledního měření Zdravotního ústavu Hradec Králové z 25. února 2010.

„Bylo naměřeno velmi vysoké překročení emisí z dopravy. Polétavý prach s normou ročního průměru 40milig./m-3 byl v hodinovém průměru naměřen 50milg./m-3. Benzo(a)pyren s limitem 1milg./m-3 byl překročen čtyřnásobně. U oxidu dusíku nalezené hodnoty vysoce překračují hodnotu 1 a svědčí o velmi výrazné zátěži ovzduší emisemi z dopravních zdrojů," uvedl zástupce sdružení s připomenutím, že polétavý prach a benzo(a)pyren jsou prokázány jako rakovinotvorné látky, což je dlouhodobě známé.

Vibrace, větrání a další negativa

Dodal, že dalšími negativními vlivy z přetížené dopravy je třeba chvění a vibrace v okolních budovách. Hluk se sice odstranil novými okny, ale lidé musí větrat a v létě nelze mít stále zavřeno. Podle zástupců sdružení by třeba měla probíhat pravidelná měření ovzduší, vibrací a hluku na kritických místech, jejichž výsledky by měly být zveřejňovány, aby obyvatelé Pražské či Běloveské ulice věděli, co dýchají a v čem žijí.

Kvůli problémům s dopravou také už čtyřikrát nespokojení lidé protestovali a zablokovali chozením po přechodech na křižovatce u Slávie průjezd městem. Naposledy letos v září. „Sedmnáct let je dlouhá doba a kdybychom se neozvali, nic se nikam nepohne," řekl Jan Chaloupka, předseda sdružení. Akce však byla spíš jen upozorněním na problém, než že by něco konkrétněji a hned přinesla.

Lidé požadující obchvat upozorňují například na aktivity ekologických sdružení a některých lidí, kteří se k navrhované trase obchvatu neustále odvolávají. Několik jedinců, z nichž někteří u trasy ani nežijí, mají podle nich s odvoláními větší moc než tisíce lidí, kteří obchvat požadují.

Územní řízení se má obnovit

O jediném a nejúčelnějším řešení mají totiž jasno nákladní a osobní tranzitní doprava by se podle řady obyvatel zkrátka měla vymístit jinam mimo město, tak jak to udělali obchvatem třeba v České Skalici. Nyní se čeká na to, až trasa toho náchodského bude moci dál pokračovat v projednávání v rámci územního řízení. To je nyní přerušeno, ale po vypořádání připomínek by se v nejbližší době mělo opět obnovit.

Bez územního rozhodnutí nemohou například začít výkupy pozemků a další náležitosti, což je opět běh na dlouhou trať.

Ulevují alespoň částečné úpravy

Současné vedení města během posledních čtyř let pro zmírnění dopravních komplikací a větší bezpečnost chodců i řidičů spolu s dopravními inženýry, s policií, s Ředitelstvím silnic a dálnic připravilo dílčí úpravy a změny v dopravě.

Jednalo se třeba o výstavbu kruhového objezdu u nákupní zóny v Bělovsi, díky které tam mají chodci bezpečnější přechod. Dále šlo například o otočení směrů v ulici Volovnice, které pomohlo zmírnit kolony na Pražské třídě. Součástí těchto opatření jsou také další úpravy realizované na Červenokostelecké ulici, na křižovatce u Itálie či nyní směrem k hranicím na hlavním tahu nebo na výjezdu z Náchoda ve směru na Českou Skalici.

Nové vedení radnice, ať už bude jakékoliv, bude muset dál řešit třeba plánované úpravy kruhových objezdů u Slávie a u Čedoku a rekonstrukci Pražské ulice.

V rámci předvolebního seriálu Deníku jsme položili dvě jednoduché otázky na tělo kandidátům na starostu v Náchodě:

1. Jak byste řešili chybějící obchvat a problémy s dopravou?
2. Vidíte ve městě další palčivý problém, kterým se zabývat?

Jan Birke
ČSSD
starosta města Náchoda
1. Téma dopravy v Náchodě má pro mě dvě části. Tou první je podpora přípravy obchvatu města, který by měl řešit především tranzitní dopravu zcela zásadně. Neměli bychom ale rezignovat ani na dílčí dopravní řešení, které může město prosazovat současně, a mohou Náchodu výrazně ulehčit. Např. otočení Volovnice je toho důkazem. Proto i nadále hledáme další řešení, jedním z nich je připravované propojení ulic Janáčkova a Poštovní v centru města.

2. Těch je celá řada. Od již zmíněné dopravy, přes bezpečnost, čistotu v ulicích, veřejnou zeleň, zimní údržbu, stav městské pokladny, investice v katastru města, dostatek míst pro děti v mateřských školkách atd. Občané by sami měli posoudit palčivost konkrétního problému i míru schopnosti města ho řešit. Pro mě osobně je každý problém především výzvou k jeho řešení.

Tomáš Šubert
Patrioti města Náchoda
místostarosta, projektant
1. Prioritou je obchvat. I kdyby byla dálnice, většina tranzitu směřuje na východ tj. na Opole a ten bude růst i nadále a bude jezdit přes Náchod. Není možné, aby 20 aktivistů drželo jako rukojmí 20 tisíc obyvatel Náchoda. Do doby výstavby obchvatu se musíme snažit o co nejplynulejší průjezd městem. Je třeba upravit kruhák u Čedoku s odbočením do Raisovy ul., hledat další možnosti v průjezdu (podjezd pod tratí z Poštovní do Janáčkovy atd.). Současně i využít možnosti částečného odklonění dopravy na okraji města (propojka na SUN).

2. Jedná se o lázně a dále areál Tepny na Plhově. Oba tyto problémy mají soukromého vlastníka. Je to úkol pro nové zastupitele, okamžitě musí začít jednat a najít řešení. Vždyť i u areálu Tepny hrozí zakonzervování stávajícího stavu, a to by bylo to nejhorší řešení. Otevřely se nové možnosti pro obnovení lázní Evropské město Náchod Kudowa i Evropské město sportu, v obou je významné zaměření na lázně.

Aleš Cabicar
TOP 09
radní města Náchod,předseda představenstva Beránek
1. Férově říkám, že ačkoli výstavbu obchvatu plně podporujeme, realizace je kvůli nevyčlenění finančních zdrojů ze strany státu a probíhajícím územním řízením stále v nedohlednu. Musíme si jako samospráva poradit sami. Na rok 2015 jsme ještě v současné RM naplánovali 13 mil. Kč do oprav povrchů komunikací města a je plánovaná rekonstrukce kruhových objezdů U Slavie a Čedoku. Chceme přenastavit parkovací automaty na plovoucí tarif a plánujeme podjezd v ulicích Parkány Raisova.

2. Problémem jsou Lázně Běloves, jejichž neudržovaný stav ze strany vlastníků je již za hranou bezpečnosti. Dále podfinancovaný areál Hamra, zastaralý plavecký bazén nebo absence multifunkční sportovní haly. Zaměřit se chceme i na oživení břehů Metuje či celý zámecký kopec. A nechci opomenout ani urgentní problém s nepřizpůsobivými.

Karel Petránek
Východočeši
vydavatel
1. Nejvíce problémová je doprava na Pražské a kruhové křižovatce u Slávie. Je nutné ulevit této dopravní tepně odkloněním místní osobní dopravy např. propojením Raisovy ulice s ul. Českých Bratří, propojení Poštovní a Janáčkovy ulice a nové napojení příměstských částí na výjezdy směrem na Hradec a na Trutnov, aby řidiči nemuseli jezdit středem města.

2. V současné době je to zvýšený příliv nepřizpůsobivých občanů a bezdomovců do Náchoda a s tím spojené zvýšení drobné kriminality, vandalizmu a dalších sociálně patologických jevů, které obtěžují a znepříjemňují život slušným občanům.

Soňa Marková
KSČM
poslankyně, zastupitelka
1. Jediným efektivním řešením katastrofální dopravní situace v Náchodě je tzv. severní varianta obchvatu města. K tomu, aby se zabránilo zbytečným průtahům a konečně se začalo stavět, by bylo třeba co nejrychleji schválit zákon o liniových stavbách.

2. Jako velký problém vidím zdevastovaný areál kdysi slavné textilní továrny Tepna, který byl v minulosti prodán soukromým vlastníkům. Nyní je třeba hledat takové řešení, které bude nejen v souladu s územním plánem, ale také přáním občanů města.

Michal Kudrnáč
Nezávislí kandidáti a Strana zelených s podporou LES
projektový manažer
1. Veliký problém není jen tranzitní, ale i místní doprava. Tu lze řešit rychle: MHD s časovými jízdenkami, zlepšení přístupu do centra pro pěší a cyklisty, omezení parkování v jádru města. O severním obchvatu se mluví přes 20 let a věc se vůbec nepohnula. Místo tvrdošíjného lpění na této trase se musíme vážně zabývat variantou tunelu. Ta je již ve fázi studie.

2. Chystaný hypermarket v bývalé Tepně zvýší dramaticky problémy s dopravou a zničí obchodníky v centru. Město se musí snažit výstavbě zabránit a pokusit se celý prostor odkoupit. Na toto téma jsme připravili na sobotu 22. 11. referendum.

František Majer
Starostové a nezávislí
pedagog, předseda sportovního kuželkářského klubu
1. Chybějící obchvat nejde ze strany města uspokojivě vyřešit, musí pomoci stát. Lze pouze přijímat dílčí zlepšení, ale všechna mají svá omezení. Zrekonstruovali jsme sice autobusové nádraží, ale je nutné dokončit rekonstrukci železniční budovy, vlakového nástupiště, chybí parkoviště pro auta, stojany a boxy pro kola i původně plánovaný podchod pro chodce z Běloveské ulice.

2. Určitě Tepna, lázně, obchvat. Náchod má však celou řadu „drobných" problémů, které ale život lidem možná komplikují více než ty „velké". Na ty my se chceme především zaměřit. Bezpečnost dětí při přecházení do kroužků nebo do Déčka, stadion Hamra, dětské koutky, cyklostezky, prostory pro seniory. Pozornost chceme zaměřit i na bezpečnost a čistotu města. Tyto běžné problémy vnímáme a rozhodně je chceme řešit.

Pavla Maršíková
KDU ČSL
zastupitelka
1. Pokračovat v opravách průtahu městem (akce ŘSD), aby se alespoň zlepšila kvalita povrchu komunikace. Působit na poslance , aby byl schválen zákon o limitních stavbách a tím se urychlilo získání platného územního rozhodnutí. Jednat s těmi , kterých se obchvat přímo dotkne, a hledat s nimi oboustranně přijatelné řešení . Podporovat krátkodobé parkování v centru města.

2. Hledání pracovních příležitostí i ve spolupráci s okolními obcemi, případně s partnerským městem Kudova Zdroj. Pro snížení nezaměstnanosti ve spolupráci s podnikateli oživit ve školách zájem o technické školy a učňovské obory. Využití kamerového systému k zajištění většího pořádku a bezpečnosti ve městě. Problémová místa řešit ve spolupráci s terénními sociálními pracovníky.

Milan Marek
ODS
jednatel stav. společnosti
1. U obchvatu je nejdůležitější dotáhnout do konce platné územní rozhodnutí. Bez tohoto kroku je jakákoliv činnost k obchvatu zcela zbytečná. Dále je nutné připravit a projednat další varianty odklonění tranzitní dopravy, například nové propojky mezi Novým Městem n. Met. a směrem na Červený Kostelec. Rozhodně jsem proti tunelu pod Náchodem. Z hlediska geologického složení je to nesmysl, ale hlavně nevyřeší tranzitní dopravu směr na Hronov Broumov, Červený Kostelec… Za zvážení stojí, zda nezavést kyvadlovou kamionovou dopravu jako v Salzburku. Vedlo by to k průjezdu bez kolon.

2. Palčivých problému k řešení je mnoho… Je důležité jmenovat zodpovědného městského architekta, který by při plánované výstavbě řešil, aby se nestavělo „halabala" a neumisťovaly se do středu města továrny, nákupní centra apod. Dále je to třídění odpadu včetně bio odpadu pro lidi, kteří takto zodpovědně přistupují k životnímu prostředí, bych zrušil poplatky za svoz odpadu… Náchod postrádá mnoho kvalitních odpočinkových zón pro procházky.

Autor: Pavel Bednář, Redakce

7.10.2014 VSTUP DO DISKUSE 21
SDÍLEJ:

SERVIS

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič skupiny B 22 000 Kč

Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů dopravy nemocných a raněných) ŘIDIČ/-KA dodávkového automobilu sk. B. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou, plný pracovní úvazek. Nástup možný ihned., Požadavky: řidičský průkaz sk. B, praxe v oboru 1 rok., Zaměstnanecké výhody: odměna za doporučeného zaměstnance, možnost nákupu výrobků za sníženou cenu, každý měsíc balíček z výrobků společnosti, odměny při pracovních a životních jubileích, podnikové dotované stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost ubytování., Kontakt - Mgr. Belančinová Katarína; tel.: 491 419 418 (Po-Pá od 06:00 hod. do 14:30 hod.), e-mail: personalni@skalican.cz (zaslání životopisu).. Pracoviště: Skaličan a.s., Zelená, č.p. 226, 552 03 Česká Skalice. Informace: Katarína Belančinová, +420 491 419 418(Po-Páod06:00hod.do14:30hod.).

Stavebnictví - Stavebnictví Stavební a provozní elektrikáři 20 000 Kč

Stavební a provozní elektrikáři ELEKTRIKÁŘ/-KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup možný ihned. Pozice je vhodná i pro osoby zdravotně znevýhodněné a osoby se zdravotním postižením s max. 2. stupněm invalidity., Místo výkonu práce: stavby prováděné zaměstnavatelem v Královéhradeckém kraji., Požadavky: praxe v oboru, řidičský průkaz sk. B., Zaměstnanecké výhody: stravenky, možnost ubytování, dobré mzdové ohodnocení, stálé pracovní místo., Kontakt zasláním životopisu na e-mail: mzdy@bssbroumov.cz. Bližší informace poskytne pan Martin Netík na tel.: 491 523 545.. Pracoviště: Broumovské stavební sdružení s. r. o., U Horní brány, č.p. 29, 550 01 Broumov 1. Informace: Martin Netík, +420 491 523 545.

Výroba - Výroba Průmysloví a produktoví designéři 25 000 Kč

Průmysloví a produktoví designéři KONSTRUKTÉR/-KA - AutoCAD DESIGNÉR/-KA. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení. , , Náplň práce: pracovník bude tvořit v programu AutoCAD 3D sestavy z jednotlivých komponentů vyráběných závodem dle požadavků obchodního oddělení pro vizualizaci tvarů a pochopení funkce zákazníkem, dále bude vytvářet nebo pracovat se stavebními půdorysy pro zakreslení a umístění těchto sestav; pro technické oddělení bude vytvářet výrobní výkresy v programu AutoCAD nebo v programu Autodesk Inventor; v programu Quark XPress a Adobe Illustrator bude doplňovat nebo opravovat firemní katalog., , Požadavky: SŠ nebo VŠ vzdělání strojního zaměření (vhodné i pro absolventy); znalost programů MS Office; velmi dobrá znalost práce ve 2D i 3D s programem AutoCAD & Inventor; programování v prostředí AutoCAD výhodou (AutoLISP, VBA, skripty pro automatizaci rutinních úloh); základní orientace v programu Adobe Illustrator, Corel Draw & PhotoPaint & apod.; minimálně jeden cizí jazyk - komunikativní úroveň (slovem i písmem)., , Zaměstnavatel nabízí: výborné platové podmínky s možností růstu, práci ve stabilním a slušném kolektivu s týmovou spoluprací, zázemí stabilní mezinárodní společnosti s dlouholetou tradicí, možnost profesního růstu. , , Gondella CZ s.r.o., významný výrobce kompletního regálového systému pro vybavení hypermarketů, supermarketů a obchodů, patřící do belgického sdružení výrobců regálového systému s dlouholetou tradicí - více na www.gondella.com/cs., , Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem zašlete na e-mail: info@gondella.cz, nebo na výše uvedenou adresu společnosti. Obdržené informace budou použity výhradně pro výběr uchazeče na tuto uvedenou pozici.. Pracoviště: Gondella cz s. r. o., 552 03 Česká Skalice. Informace: Tel.: +420 491 401 211, 602 687 945, .

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 17 000 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci ASISTENT/-KA. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Společnost A 2000 Průmyslová elektronika s.r.o., výrobce elektrických a elektromechanických zařízení se sídlem v Novém Městě nad Metují přijme Asistenta/-ku pro kancelářskou činnost., Pracovní poměr na dobu neurčitou., , Náplň práce: příprava podkladů pro mzdy, skladové hospodářství, objednávky materiálu, denní kontakt s německým vedením, vyřizování reklamací, atd. , , Požadavky: znalost NJ slovem i písmem., , Zaměstnavatel nabízí: firemní benefity, různorodou práci., , Kontakt - Mgr. Adéla Lokvencová; tel.: 491 470 381 (od 06:00 hod. do 14:30 hod.), e-mail: a.lokvencova@a2000elektronik.com (zaslání životopisu) nebo osobně na adrese provozovny v Novém Městě nad Metují od 06:00 hod. do 14:30 hod.. Pracoviště: A 2000 průmyslová elektronika s.r.o., T. G. Masaryka, č.p. 375, 549 01 Nové Město nad Metují 1. Informace: Adéla Oklepek, +420 491 470 381(od06:00hod.do14:30hod.).


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Z každého zachráněného „klienta“ Záchranné stanice v Jaroměři má David Číp radost. V poslední době ale příliš důvodů k úsměvu nemá.

Záchranná stanice zvířat potřebuje sama zachránit

Krajské a senátní volby 2016 v základní škole Bratranců Veverkových v Pardubicích.
AKTUALIZOVÁNO
11

Komunální a senátní volby proběhnou společně začátkem října

Deváté kolo vyhrál Augustin Šála

Náchodsko - Vítězem devátého kola TIP ligy Náchodského deníku se stal Augustin Šála (NA0059) z Police nad Metují. Polickému tipérovi se v devátém kole povedl husarský kousek, když uhodl všech deset zápasů, za něž bral dvacet bodů. Kromě toho své tipy odevzdal na originálním kuponu, což mu přihrálo díky bonusovému kódu další dva bodíky.

Se zalepenými ústy protestovali v Náchodě proti Babišovi

Náchod - Zhruba tři desítky účastníků se v úterý v podvečer se zlepenými ústy zúčastnily němého protestu proti premiérovi v demisi Andreji Babišovi.

Kraj si vezme téměř miliardový úvěr

Hradec Králové - Královéhradecký kraj si vezme investiční úvěr ve výši 900 milionů korun. V pondělí to schválilo krajské zastupitelstvo. Peníze půjdou na dofinancování modernizace náchodské nemocnice, na opravy dalších zdravotnických zařízení i na zlepšení stavu krajských silnic.

„Jsou to pro nás luxusní body," říká Oliva

Východní Čechy - Ohlasy východočeských trenérů ve fotbalové divizi C:

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT