VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Náchod musí pokračovat v řešení dopravy

Náchod - Proud více než pětadvaceti tisíc osobních a nákladních automobilů dusí dennodenně obyvatele Náchoda. Centru města by se ulevilo, kdyby kolony dlouhé jako štrúdl zamířily mimo něj. Obchvat má město obejít severozápadním směrem, ale lidé na něj čekají už sedmnáct let.

7.10.2014 21
SDÍLEJ:

Kolony aut v Pražské ulici v Náchodě.Foto: Deník/ Regina Hellová

Přestože radnice o něj usiluje, dosud není územní rozhodnutí. Proti trase se odvolávají někteří obyvatelé poblíž jejího vedení, ale řadu připomínek a důvodů k odvoláním si nacházejí také aktivisté. Doprava, to je jeden z nejpalčivějších problémů Náchoda, který čeká na řešení také nové zastupitele, zvolené obyvateli už tento pátek a sobotu.

Problematické jsou zplodiny

Situace s chybějícím obchvatem a nadměrnou zátěží se nelíbí především obyvatelům poblíž Pražské ulice, po které vede mezinárodní tranzit směr Polsko. Stěžují si na vibrace, na hluk, na zplodiny z výfuků automobilů. Podle zástupců občanského sdružení Obchvat Náchoda, které se snaží na stavbu a problémy s obchvatem upozorňovat, jsou problémem třeba měření zplodin. Nedávno místopředseda sdružení citoval například výsledky posledního měření Zdravotního ústavu Hradec Králové z 25. února 2010.

„Bylo naměřeno velmi vysoké překročení emisí z dopravy. Polétavý prach s normou ročního průměru 40milig./m-3 byl v hodinovém průměru naměřen 50milg./m-3. Benzo(a)pyren s limitem 1milg./m-3 byl překročen čtyřnásobně. U oxidu dusíku nalezené hodnoty vysoce překračují hodnotu 1 a svědčí o velmi výrazné zátěži ovzduší emisemi z dopravních zdrojů," uvedl zástupce sdružení s připomenutím, že polétavý prach a benzo(a)pyren jsou prokázány jako rakovinotvorné látky, což je dlouhodobě známé.

Vibrace, větrání a další negativa

Dodal, že dalšími negativními vlivy z přetížené dopravy je třeba chvění a vibrace v okolních budovách. Hluk se sice odstranil novými okny, ale lidé musí větrat a v létě nelze mít stále zavřeno. Podle zástupců sdružení by třeba měla probíhat pravidelná měření ovzduší, vibrací a hluku na kritických místech, jejichž výsledky by měly být zveřejňovány, aby obyvatelé Pražské či Běloveské ulice věděli, co dýchají a v čem žijí.

Kvůli problémům s dopravou také už čtyřikrát nespokojení lidé protestovali a zablokovali chozením po přechodech na křižovatce u Slávie průjezd městem. Naposledy letos v září. „Sedmnáct let je dlouhá doba a kdybychom se neozvali, nic se nikam nepohne," řekl Jan Chaloupka, předseda sdružení. Akce však byla spíš jen upozorněním na problém, než že by něco konkrétněji a hned přinesla.

Lidé požadující obchvat upozorňují například na aktivity ekologických sdružení a některých lidí, kteří se k navrhované trase obchvatu neustále odvolávají. Několik jedinců, z nichž někteří u trasy ani nežijí, mají podle nich s odvoláními větší moc než tisíce lidí, kteří obchvat požadují.

Územní řízení se má obnovit

O jediném a nejúčelnějším řešení mají totiž jasno nákladní a osobní tranzitní doprava by se podle řady obyvatel zkrátka měla vymístit jinam mimo město, tak jak to udělali obchvatem třeba v České Skalici. Nyní se čeká na to, až trasa toho náchodského bude moci dál pokračovat v projednávání v rámci územního řízení. To je nyní přerušeno, ale po vypořádání připomínek by se v nejbližší době mělo opět obnovit.

Bez územního rozhodnutí nemohou například začít výkupy pozemků a další náležitosti, což je opět běh na dlouhou trať.

Ulevují alespoň částečné úpravy

Současné vedení města během posledních čtyř let pro zmírnění dopravních komplikací a větší bezpečnost chodců i řidičů spolu s dopravními inženýry, s policií, s Ředitelstvím silnic a dálnic připravilo dílčí úpravy a změny v dopravě.

Jednalo se třeba o výstavbu kruhového objezdu u nákupní zóny v Bělovsi, díky které tam mají chodci bezpečnější přechod. Dále šlo například o otočení směrů v ulici Volovnice, které pomohlo zmírnit kolony na Pražské třídě. Součástí těchto opatření jsou také další úpravy realizované na Červenokostelecké ulici, na křižovatce u Itálie či nyní směrem k hranicím na hlavním tahu nebo na výjezdu z Náchoda ve směru na Českou Skalici.

Nové vedení radnice, ať už bude jakékoliv, bude muset dál řešit třeba plánované úpravy kruhových objezdů u Slávie a u Čedoku a rekonstrukci Pražské ulice.

V rámci předvolebního seriálu Deníku jsme položili dvě jednoduché otázky na tělo kandidátům na starostu v Náchodě:

1. Jak byste řešili chybějící obchvat a problémy s dopravou?
2. Vidíte ve městě další palčivý problém, kterým se zabývat?

Jan Birke
ČSSD
starosta města Náchoda
1. Téma dopravy v Náchodě má pro mě dvě části. Tou první je podpora přípravy obchvatu města, který by měl řešit především tranzitní dopravu zcela zásadně. Neměli bychom ale rezignovat ani na dílčí dopravní řešení, které může město prosazovat současně, a mohou Náchodu výrazně ulehčit. Např. otočení Volovnice je toho důkazem. Proto i nadále hledáme další řešení, jedním z nich je připravované propojení ulic Janáčkova a Poštovní v centru města.

2. Těch je celá řada. Od již zmíněné dopravy, přes bezpečnost, čistotu v ulicích, veřejnou zeleň, zimní údržbu, stav městské pokladny, investice v katastru města, dostatek míst pro děti v mateřských školkách atd. Občané by sami měli posoudit palčivost konkrétního problému i míru schopnosti města ho řešit. Pro mě osobně je každý problém především výzvou k jeho řešení.

Tomáš Šubert
Patrioti města Náchoda
místostarosta, projektant
1. Prioritou je obchvat. I kdyby byla dálnice, většina tranzitu směřuje na východ tj. na Opole a ten bude růst i nadále a bude jezdit přes Náchod. Není možné, aby 20 aktivistů drželo jako rukojmí 20 tisíc obyvatel Náchoda. Do doby výstavby obchvatu se musíme snažit o co nejplynulejší průjezd městem. Je třeba upravit kruhák u Čedoku s odbočením do Raisovy ul., hledat další možnosti v průjezdu (podjezd pod tratí z Poštovní do Janáčkovy atd.). Současně i využít možnosti částečného odklonění dopravy na okraji města (propojka na SUN).

2. Jedná se o lázně a dále areál Tepny na Plhově. Oba tyto problémy mají soukromého vlastníka. Je to úkol pro nové zastupitele, okamžitě musí začít jednat a najít řešení. Vždyť i u areálu Tepny hrozí zakonzervování stávajícího stavu, a to by bylo to nejhorší řešení. Otevřely se nové možnosti pro obnovení lázní Evropské město Náchod Kudowa i Evropské město sportu, v obou je významné zaměření na lázně.

Aleš Cabicar
TOP 09
radní města Náchod,předseda představenstva Beránek
1. Férově říkám, že ačkoli výstavbu obchvatu plně podporujeme, realizace je kvůli nevyčlenění finančních zdrojů ze strany státu a probíhajícím územním řízením stále v nedohlednu. Musíme si jako samospráva poradit sami. Na rok 2015 jsme ještě v současné RM naplánovali 13 mil. Kč do oprav povrchů komunikací města a je plánovaná rekonstrukce kruhových objezdů U Slavie a Čedoku. Chceme přenastavit parkovací automaty na plovoucí tarif a plánujeme podjezd v ulicích Parkány Raisova.

2. Problémem jsou Lázně Běloves, jejichž neudržovaný stav ze strany vlastníků je již za hranou bezpečnosti. Dále podfinancovaný areál Hamra, zastaralý plavecký bazén nebo absence multifunkční sportovní haly. Zaměřit se chceme i na oživení břehů Metuje či celý zámecký kopec. A nechci opomenout ani urgentní problém s nepřizpůsobivými.

Karel Petránek
Východočeši
vydavatel
1. Nejvíce problémová je doprava na Pražské a kruhové křižovatce u Slávie. Je nutné ulevit této dopravní tepně odkloněním místní osobní dopravy např. propojením Raisovy ulice s ul. Českých Bratří, propojení Poštovní a Janáčkovy ulice a nové napojení příměstských částí na výjezdy směrem na Hradec a na Trutnov, aby řidiči nemuseli jezdit středem města.

2. V současné době je to zvýšený příliv nepřizpůsobivých občanů a bezdomovců do Náchoda a s tím spojené zvýšení drobné kriminality, vandalizmu a dalších sociálně patologických jevů, které obtěžují a znepříjemňují život slušným občanům.

Soňa Marková
KSČM
poslankyně, zastupitelka
1. Jediným efektivním řešením katastrofální dopravní situace v Náchodě je tzv. severní varianta obchvatu města. K tomu, aby se zabránilo zbytečným průtahům a konečně se začalo stavět, by bylo třeba co nejrychleji schválit zákon o liniových stavbách.

2. Jako velký problém vidím zdevastovaný areál kdysi slavné textilní továrny Tepna, který byl v minulosti prodán soukromým vlastníkům. Nyní je třeba hledat takové řešení, které bude nejen v souladu s územním plánem, ale také přáním občanů města.

Michal Kudrnáč
Nezávislí kandidáti a Strana zelených s podporou LES
projektový manažer
1. Veliký problém není jen tranzitní, ale i místní doprava. Tu lze řešit rychle: MHD s časovými jízdenkami, zlepšení přístupu do centra pro pěší a cyklisty, omezení parkování v jádru města. O severním obchvatu se mluví přes 20 let a věc se vůbec nepohnula. Místo tvrdošíjného lpění na této trase se musíme vážně zabývat variantou tunelu. Ta je již ve fázi studie.

2. Chystaný hypermarket v bývalé Tepně zvýší dramaticky problémy s dopravou a zničí obchodníky v centru. Město se musí snažit výstavbě zabránit a pokusit se celý prostor odkoupit. Na toto téma jsme připravili na sobotu 22. 11. referendum.

František Majer
Starostové a nezávislí
pedagog, předseda sportovního kuželkářského klubu
1. Chybějící obchvat nejde ze strany města uspokojivě vyřešit, musí pomoci stát. Lze pouze přijímat dílčí zlepšení, ale všechna mají svá omezení. Zrekonstruovali jsme sice autobusové nádraží, ale je nutné dokončit rekonstrukci železniční budovy, vlakového nástupiště, chybí parkoviště pro auta, stojany a boxy pro kola i původně plánovaný podchod pro chodce z Běloveské ulice.

2. Určitě Tepna, lázně, obchvat. Náchod má však celou řadu „drobných" problémů, které ale život lidem možná komplikují více než ty „velké". Na ty my se chceme především zaměřit. Bezpečnost dětí při přecházení do kroužků nebo do Déčka, stadion Hamra, dětské koutky, cyklostezky, prostory pro seniory. Pozornost chceme zaměřit i na bezpečnost a čistotu města. Tyto běžné problémy vnímáme a rozhodně je chceme řešit.

Pavla Maršíková
KDU ČSL
zastupitelka
1. Pokračovat v opravách průtahu městem (akce ŘSD), aby se alespoň zlepšila kvalita povrchu komunikace. Působit na poslance , aby byl schválen zákon o limitních stavbách a tím se urychlilo získání platného územního rozhodnutí. Jednat s těmi , kterých se obchvat přímo dotkne, a hledat s nimi oboustranně přijatelné řešení . Podporovat krátkodobé parkování v centru města.

2. Hledání pracovních příležitostí i ve spolupráci s okolními obcemi, případně s partnerským městem Kudova Zdroj. Pro snížení nezaměstnanosti ve spolupráci s podnikateli oživit ve školách zájem o technické školy a učňovské obory. Využití kamerového systému k zajištění většího pořádku a bezpečnosti ve městě. Problémová místa řešit ve spolupráci s terénními sociálními pracovníky.

Milan Marek
ODS
jednatel stav. společnosti
1. U obchvatu je nejdůležitější dotáhnout do konce platné územní rozhodnutí. Bez tohoto kroku je jakákoliv činnost k obchvatu zcela zbytečná. Dále je nutné připravit a projednat další varianty odklonění tranzitní dopravy, například nové propojky mezi Novým Městem n. Met. a směrem na Červený Kostelec. Rozhodně jsem proti tunelu pod Náchodem. Z hlediska geologického složení je to nesmysl, ale hlavně nevyřeší tranzitní dopravu směr na Hronov Broumov, Červený Kostelec… Za zvážení stojí, zda nezavést kyvadlovou kamionovou dopravu jako v Salzburku. Vedlo by to k průjezdu bez kolon.

2. Palčivých problému k řešení je mnoho… Je důležité jmenovat zodpovědného městského architekta, který by při plánované výstavbě řešil, aby se nestavělo „halabala" a neumisťovaly se do středu města továrny, nákupní centra apod. Dále je to třídění odpadu včetně bio odpadu pro lidi, kteří takto zodpovědně přistupují k životnímu prostředí, bych zrušil poplatky za svoz odpadu… Náchod postrádá mnoho kvalitních odpočinkových zón pro procházky.

Autor: Pavel Bednář, Redakce

7.10.2014 VSTUP DO DISKUSE 21
SDÍLEJ:

SERVIS

annonce-logo

Nabídky práce

+ Podat inzerát

Ochrana a ostraha - Ochrana a ostraha Vrátný13 130 Kč

Vrátní VRÁTNÝ / VRÁTNÁ. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 13130 kč, mzda max. 19789 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou (do 31.12.2018) s možností prodloužení, pracovní poměr na plný nebo zkrácený pracovní úvazek (v případě zkráceného pracovního úvazku se jedná o 20 hodiny týdně). Pracovní doba: směnný provoz, pondělí - neděle 18:00 hod. - 06:00 hod, soboty a neděle také od 06:00 hod. do 18:00 hod. Nástup od 1. 4. 2018. Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky. , Pracovní náplň: pravidelně procházet a kontrolovat svěřené objekty., Požadavky: spolehlivost, pracovitost, odpovědnost, časová flexibilita, bezúhonnost, výhodou bydliště v obci Nový Hrádek. , Nabízené výhody: stravenky, 30 dní dovolené., Motivační dopis a doklady o vzdělání zašlete nejpozději do 15. 3. 2018 na adresu Doly 183, 549 22 Nový Hrádek nebo e-mail: pavla.sasinkova@biomed.cas.cz. Pracoviště: Mikrobiologický ústav av čr, v. v. i. - pracoviště nový hrádek, Doly, č.p. 183, 549 22 Nový Hrádek. Informace: Pavla Šašinková, +420 491 418 518(od07:00hod.do15:00hod.).

Technika a elektrotechnika - Technika a elektrotechnika Seřizovač20 000 Kč

Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) OBRÁBĚČ/-KA CNC. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: GENERA spol. s r.o. - zavedená strojírenská firma zabývající se výrobou ozubených kol, soukolí a převodovek nabízí jistotu trvalého zaměstnání v profesi "Obráběč/-ka CNC"., , Pracovní poměr na dobu neurčitou. Směnnost: jednosměnný provoz, po zaučení (1-2 měsíce) dvousměnný provoz. Pracovní doba od 06:00 hod. do 14:00 hod. s možností přesčasů., Zaměstnání je vhodné i pro osoby zdravotně znevýhodněné, osoby se zdravotním postižením s max. 2. stupněm invalidity a absolventy/-ky., , Pracovní náplň: výměna výrobků na stroji, výměna obráběcích nástrojů, měření po sobě vyrobených kusů (dílů) - hlavní výrobní náplň - výroba polotovarů pro ozubená kola = velice zajímavá práce., , Požadavky: základní znalosti v oboru strojírenství (měření posuvným měřítkem, čtení výkresové dokumentace), spolehlivost, samostatnost, časová flexibilita, zájem o práci a osobní rozvoj, výhodou - praxe a znalost řídicího systému FANUC / SINUMERIC., , Zaměstnavatel nabízí: práci v rozvíjející se společnosti s možností kariérního růstu, navíc ke mzdě stravenky (109,- Kč / den)., , V případě zájmu o pracovní pozici, prosím zašlete životopis na e-mailovou adresu kral.genera@tiscali.cz nebo volejte na tel.: 774 615 401 (od 12:00 hod. do 15:00 hod.) - p. Jaroslav Král.. Pracoviště: G e n e r a , společnost s ručením omezeným, Přadlácká, č.p. 328, 550 01 Broumov 1. Informace: Jaroslav Král, +420 774 615 401.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu34 000 Kč

Řidiči tahačů ŘIDIČ/-KA KAMIONU MKD sk. C+E. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 34000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou., Požadavky: řidičský průkaz sk. C+E, profesní průkaz, karta řidiče, 1 rok praxe v oboru., Zaměstnavatel nabízí čistý měsíční příjem 34.000,- Kč - 45.000,- Kč (včetně diet)., Kontakt: telefonicky dohodnout schůzku - p. Milan Petráček, tel. č.: 491 453 132, 603 882 301., Bližší informace na www.pjpt.cz/kariera. Pracoviště: P.j.p.t. s.r.o., Palackého, č.p. 364, 552 03 Česká Skalice. Informace: Milan Petráček, +420 491 453 132,603 882 301.

Cestovní ruch a hotelnictví - Cestovní ruch a hotelnictví Recepční v hotelu18 000 Kč

Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních Recepční v hotelu. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Hotel K-Triumf ve Velichovkách hledá novou kolegyni/kolegu na pozici recepční. Požadujeme ÚSO vzdělání s maturitou nejlépe v oblasti cestovního ruchu a hotelových služeb, praxe na podobné pozici vítaná.Další předpoklady: příjemné vystupování, komunikativnost, organizační schopnosti, samostatnost, rozhodnost, dobrá znalost práce na PC, znalost AJ nebo NJ. Pracovní doba 12-ti hod. směny, nerovnoměrně rozvržená pracovní doba, nepřetržitý provoz (i noční směny) PO až NE. Nabízíme zajímavou, různorodou práci v příjemném prostředí sportovního a kongresového hotelu, zázemí silné prosperující společnosti, příjemný kolektiv. Bližší informace k pracovní náplni Vám sdělí p. Erlebachová na tel.:603179214. Pracoviště: Karsit holding, s. r. o., k- triumf velichovky, Hustířanská, č.p. 209, 552 11 Velichovky. Informace: Alena Řípová, +420 491 407 121.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Otevření nového useku D11 u Hradce Králové
28

Okolo Hradce bez dálniční známky? Rozhodnutí padne v létě

Neplacení alimentů. Ilustrační foto.

Otec dluží dětem téměř čtvrt milionu. Neplatil na ně výživné

Chřipka si v Královéhradeckém kraji vyžádala další dvě oběti

Královéhradecko - Kraj už třetí týden sužuje epidemie chřipky. Zdánlivě banální choroba si vyžádala další oběti. V souvislosti s chřipkou zemřeli dva lidé (80 a 89 let).

Ledecká je olympijskou legendou. Získala druhé zlato, po lyžích i na snowboardu

/FOTOGALERIE/ Ester Ledecká, 22letá česká reprezentantka, získala na zimních hrách v Pchjongčchangu své druhé zlato. Po šokujícím prvním místu ze super-G pro ni byla zlatá i druhá jihokorejská sobota. V paralelním obřím slalomu snowboardistek s přehledem porazila všechny své soupeřky a zařadila se mezi české olympijské legendy Věru Čáslavskou nebo Emila Zátopka.

Znavený dvouletý dveřník, fet za volantem a soutěž střihačů vína: videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku v pátek 23. února 2018.

Vybírejte svou sportovní Hvězdu Deníku

Náchodsko - Obecní dům ve Velkém Poříčí bude 23. března svědkem dalšího vyhlášení ankety „Nejúspěšnější sportovec, reprezentant okresu Náchod za rok 2017“, jehož spolupořadatelem jsou Výkonný výbor okresního sdružení České unie sportu Náchod a Náchodský deník.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT