VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Náchod musí pokračovat v řešení dopravy

Náchod - Proud více než pětadvaceti tisíc osobních a nákladních automobilů dusí dennodenně obyvatele Náchoda. Centru města by se ulevilo, kdyby kolony dlouhé jako štrúdl zamířily mimo něj. Obchvat má město obejít severozápadním směrem, ale lidé na něj čekají už sedmnáct let.

7.10.2014 21
SDÍLEJ:

Kolony aut v Pražské ulici v Náchodě.Foto: Deník/ Regina Hellová

Přestože radnice o něj usiluje, dosud není územní rozhodnutí. Proti trase se odvolávají někteří obyvatelé poblíž jejího vedení, ale řadu připomínek a důvodů k odvoláním si nacházejí také aktivisté. Doprava, to je jeden z nejpalčivějších problémů Náchoda, který čeká na řešení také nové zastupitele, zvolené obyvateli už tento pátek a sobotu.

Problematické jsou zplodiny

Situace s chybějícím obchvatem a nadměrnou zátěží se nelíbí především obyvatelům poblíž Pražské ulice, po které vede mezinárodní tranzit směr Polsko. Stěžují si na vibrace, na hluk, na zplodiny z výfuků automobilů. Podle zástupců občanského sdružení Obchvat Náchoda, které se snaží na stavbu a problémy s obchvatem upozorňovat, jsou problémem třeba měření zplodin. Nedávno místopředseda sdružení citoval například výsledky posledního měření Zdravotního ústavu Hradec Králové z 25. února 2010.

„Bylo naměřeno velmi vysoké překročení emisí z dopravy. Polétavý prach s normou ročního průměru 40milig./m-3 byl v hodinovém průměru naměřen 50milg./m-3. Benzo(a)pyren s limitem 1milg./m-3 byl překročen čtyřnásobně. U oxidu dusíku nalezené hodnoty vysoce překračují hodnotu 1 a svědčí o velmi výrazné zátěži ovzduší emisemi z dopravních zdrojů," uvedl zástupce sdružení s připomenutím, že polétavý prach a benzo(a)pyren jsou prokázány jako rakovinotvorné látky, což je dlouhodobě známé.

Vibrace, větrání a další negativa

Dodal, že dalšími negativními vlivy z přetížené dopravy je třeba chvění a vibrace v okolních budovách. Hluk se sice odstranil novými okny, ale lidé musí větrat a v létě nelze mít stále zavřeno. Podle zástupců sdružení by třeba měla probíhat pravidelná měření ovzduší, vibrací a hluku na kritických místech, jejichž výsledky by měly být zveřejňovány, aby obyvatelé Pražské či Běloveské ulice věděli, co dýchají a v čem žijí.

Kvůli problémům s dopravou také už čtyřikrát nespokojení lidé protestovali a zablokovali chozením po přechodech na křižovatce u Slávie průjezd městem. Naposledy letos v září. „Sedmnáct let je dlouhá doba a kdybychom se neozvali, nic se nikam nepohne," řekl Jan Chaloupka, předseda sdružení. Akce však byla spíš jen upozorněním na problém, než že by něco konkrétněji a hned přinesla.

Lidé požadující obchvat upozorňují například na aktivity ekologických sdružení a některých lidí, kteří se k navrhované trase obchvatu neustále odvolávají. Několik jedinců, z nichž někteří u trasy ani nežijí, mají podle nich s odvoláními větší moc než tisíce lidí, kteří obchvat požadují.

Územní řízení se má obnovit

O jediném a nejúčelnějším řešení mají totiž jasno nákladní a osobní tranzitní doprava by se podle řady obyvatel zkrátka měla vymístit jinam mimo město, tak jak to udělali obchvatem třeba v České Skalici. Nyní se čeká na to, až trasa toho náchodského bude moci dál pokračovat v projednávání v rámci územního řízení. To je nyní přerušeno, ale po vypořádání připomínek by se v nejbližší době mělo opět obnovit.

Bez územního rozhodnutí nemohou například začít výkupy pozemků a další náležitosti, což je opět běh na dlouhou trať.

Ulevují alespoň částečné úpravy

Současné vedení města během posledních čtyř let pro zmírnění dopravních komplikací a větší bezpečnost chodců i řidičů spolu s dopravními inženýry, s policií, s Ředitelstvím silnic a dálnic připravilo dílčí úpravy a změny v dopravě.

Jednalo se třeba o výstavbu kruhového objezdu u nákupní zóny v Bělovsi, díky které tam mají chodci bezpečnější přechod. Dále šlo například o otočení směrů v ulici Volovnice, které pomohlo zmírnit kolony na Pražské třídě. Součástí těchto opatření jsou také další úpravy realizované na Červenokostelecké ulici, na křižovatce u Itálie či nyní směrem k hranicím na hlavním tahu nebo na výjezdu z Náchoda ve směru na Českou Skalici.

Nové vedení radnice, ať už bude jakékoliv, bude muset dál řešit třeba plánované úpravy kruhových objezdů u Slávie a u Čedoku a rekonstrukci Pražské ulice.

V rámci předvolebního seriálu Deníku jsme položili dvě jednoduché otázky na tělo kandidátům na starostu v Náchodě:

1. Jak byste řešili chybějící obchvat a problémy s dopravou?
2. Vidíte ve městě další palčivý problém, kterým se zabývat?

Jan Birke
ČSSD
starosta města Náchoda
1. Téma dopravy v Náchodě má pro mě dvě části. Tou první je podpora přípravy obchvatu města, který by měl řešit především tranzitní dopravu zcela zásadně. Neměli bychom ale rezignovat ani na dílčí dopravní řešení, které může město prosazovat současně, a mohou Náchodu výrazně ulehčit. Např. otočení Volovnice je toho důkazem. Proto i nadále hledáme další řešení, jedním z nich je připravované propojení ulic Janáčkova a Poštovní v centru města.

2. Těch je celá řada. Od již zmíněné dopravy, přes bezpečnost, čistotu v ulicích, veřejnou zeleň, zimní údržbu, stav městské pokladny, investice v katastru města, dostatek míst pro děti v mateřských školkách atd. Občané by sami měli posoudit palčivost konkrétního problému i míru schopnosti města ho řešit. Pro mě osobně je každý problém především výzvou k jeho řešení.

Tomáš Šubert
Patrioti města Náchoda
místostarosta, projektant
1. Prioritou je obchvat. I kdyby byla dálnice, většina tranzitu směřuje na východ tj. na Opole a ten bude růst i nadále a bude jezdit přes Náchod. Není možné, aby 20 aktivistů drželo jako rukojmí 20 tisíc obyvatel Náchoda. Do doby výstavby obchvatu se musíme snažit o co nejplynulejší průjezd městem. Je třeba upravit kruhák u Čedoku s odbočením do Raisovy ul., hledat další možnosti v průjezdu (podjezd pod tratí z Poštovní do Janáčkovy atd.). Současně i využít možnosti částečného odklonění dopravy na okraji města (propojka na SUN).

2. Jedná se o lázně a dále areál Tepny na Plhově. Oba tyto problémy mají soukromého vlastníka. Je to úkol pro nové zastupitele, okamžitě musí začít jednat a najít řešení. Vždyť i u areálu Tepny hrozí zakonzervování stávajícího stavu, a to by bylo to nejhorší řešení. Otevřely se nové možnosti pro obnovení lázní Evropské město Náchod Kudowa i Evropské město sportu, v obou je významné zaměření na lázně.

Aleš Cabicar
TOP 09
radní města Náchod,předseda představenstva Beránek
1. Férově říkám, že ačkoli výstavbu obchvatu plně podporujeme, realizace je kvůli nevyčlenění finančních zdrojů ze strany státu a probíhajícím územním řízením stále v nedohlednu. Musíme si jako samospráva poradit sami. Na rok 2015 jsme ještě v současné RM naplánovali 13 mil. Kč do oprav povrchů komunikací města a je plánovaná rekonstrukce kruhových objezdů U Slavie a Čedoku. Chceme přenastavit parkovací automaty na plovoucí tarif a plánujeme podjezd v ulicích Parkány Raisova.

2. Problémem jsou Lázně Běloves, jejichž neudržovaný stav ze strany vlastníků je již za hranou bezpečnosti. Dále podfinancovaný areál Hamra, zastaralý plavecký bazén nebo absence multifunkční sportovní haly. Zaměřit se chceme i na oživení břehů Metuje či celý zámecký kopec. A nechci opomenout ani urgentní problém s nepřizpůsobivými.

Karel Petránek
Východočeši
vydavatel
1. Nejvíce problémová je doprava na Pražské a kruhové křižovatce u Slávie. Je nutné ulevit této dopravní tepně odkloněním místní osobní dopravy např. propojením Raisovy ulice s ul. Českých Bratří, propojení Poštovní a Janáčkovy ulice a nové napojení příměstských částí na výjezdy směrem na Hradec a na Trutnov, aby řidiči nemuseli jezdit středem města.

2. V současné době je to zvýšený příliv nepřizpůsobivých občanů a bezdomovců do Náchoda a s tím spojené zvýšení drobné kriminality, vandalizmu a dalších sociálně patologických jevů, které obtěžují a znepříjemňují život slušným občanům.

Soňa Marková
KSČM
poslankyně, zastupitelka
1. Jediným efektivním řešením katastrofální dopravní situace v Náchodě je tzv. severní varianta obchvatu města. K tomu, aby se zabránilo zbytečným průtahům a konečně se začalo stavět, by bylo třeba co nejrychleji schválit zákon o liniových stavbách.

2. Jako velký problém vidím zdevastovaný areál kdysi slavné textilní továrny Tepna, který byl v minulosti prodán soukromým vlastníkům. Nyní je třeba hledat takové řešení, které bude nejen v souladu s územním plánem, ale také přáním občanů města.

Michal Kudrnáč
Nezávislí kandidáti a Strana zelených s podporou LES
projektový manažer
1. Veliký problém není jen tranzitní, ale i místní doprava. Tu lze řešit rychle: MHD s časovými jízdenkami, zlepšení přístupu do centra pro pěší a cyklisty, omezení parkování v jádru města. O severním obchvatu se mluví přes 20 let a věc se vůbec nepohnula. Místo tvrdošíjného lpění na této trase se musíme vážně zabývat variantou tunelu. Ta je již ve fázi studie.

2. Chystaný hypermarket v bývalé Tepně zvýší dramaticky problémy s dopravou a zničí obchodníky v centru. Město se musí snažit výstavbě zabránit a pokusit se celý prostor odkoupit. Na toto téma jsme připravili na sobotu 22. 11. referendum.

František Majer
Starostové a nezávislí
pedagog, předseda sportovního kuželkářského klubu
1. Chybějící obchvat nejde ze strany města uspokojivě vyřešit, musí pomoci stát. Lze pouze přijímat dílčí zlepšení, ale všechna mají svá omezení. Zrekonstruovali jsme sice autobusové nádraží, ale je nutné dokončit rekonstrukci železniční budovy, vlakového nástupiště, chybí parkoviště pro auta, stojany a boxy pro kola i původně plánovaný podchod pro chodce z Běloveské ulice.

2. Určitě Tepna, lázně, obchvat. Náchod má však celou řadu „drobných" problémů, které ale život lidem možná komplikují více než ty „velké". Na ty my se chceme především zaměřit. Bezpečnost dětí při přecházení do kroužků nebo do Déčka, stadion Hamra, dětské koutky, cyklostezky, prostory pro seniory. Pozornost chceme zaměřit i na bezpečnost a čistotu města. Tyto běžné problémy vnímáme a rozhodně je chceme řešit.

Pavla Maršíková
KDU ČSL
zastupitelka
1. Pokračovat v opravách průtahu městem (akce ŘSD), aby se alespoň zlepšila kvalita povrchu komunikace. Působit na poslance , aby byl schválen zákon o limitních stavbách a tím se urychlilo získání platného územního rozhodnutí. Jednat s těmi , kterých se obchvat přímo dotkne, a hledat s nimi oboustranně přijatelné řešení . Podporovat krátkodobé parkování v centru města.

2. Hledání pracovních příležitostí i ve spolupráci s okolními obcemi, případně s partnerským městem Kudova Zdroj. Pro snížení nezaměstnanosti ve spolupráci s podnikateli oživit ve školách zájem o technické školy a učňovské obory. Využití kamerového systému k zajištění většího pořádku a bezpečnosti ve městě. Problémová místa řešit ve spolupráci s terénními sociálními pracovníky.

Milan Marek
ODS
jednatel stav. společnosti
1. U obchvatu je nejdůležitější dotáhnout do konce platné územní rozhodnutí. Bez tohoto kroku je jakákoliv činnost k obchvatu zcela zbytečná. Dále je nutné připravit a projednat další varianty odklonění tranzitní dopravy, například nové propojky mezi Novým Městem n. Met. a směrem na Červený Kostelec. Rozhodně jsem proti tunelu pod Náchodem. Z hlediska geologického složení je to nesmysl, ale hlavně nevyřeší tranzitní dopravu směr na Hronov Broumov, Červený Kostelec… Za zvážení stojí, zda nezavést kyvadlovou kamionovou dopravu jako v Salzburku. Vedlo by to k průjezdu bez kolon.

2. Palčivých problému k řešení je mnoho… Je důležité jmenovat zodpovědného městského architekta, který by při plánované výstavbě řešil, aby se nestavělo „halabala" a neumisťovaly se do středu města továrny, nákupní centra apod. Dále je to třídění odpadu včetně bio odpadu pro lidi, kteří takto zodpovědně přistupují k životnímu prostředí, bych zrušil poplatky za svoz odpadu… Náchod postrádá mnoho kvalitních odpočinkových zón pro procházky.

Autor: Pavel Bednář, Redakce

7.10.2014 VSTUP DO DISKUSE 21
SDÍLEJ:

SERVIS

Obchod - Obchod Obchodní referent 20 000 Kč

Obchodní referenti OBCHODNÍK/-ICE KOOPERACÍ. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Společnost PROMA REHA, s.r.o., český výrobce vybavení pro zdravotnická zařízení, hledá posilu do svého servisního týmu - zaměstnance na pozici "OBCHODNÍK KOOPERACÍ". Jeho hlavním úkolem bude vyhledávání obchodních příležitostí v oblasti průmyslové kooperace - strojírenská výroba., Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup možný ihned., , Náplň práce: aktivní vyhledávání obchodních příležitostí v oblasti průmyslové kooperace - strojírenská výroba; péče o stávající obchodní partnery a rozvoj vztahů s nimi za účelem rozšíření obchodní spolupráce; úzká spolupráce s TPV na přípravě nabídek, dohledu nad realizací zobchodovaných zakázek a přípravě nových projektů; proaktivní komunikace s vedením výroby o připravovaných a realizovaných zakázkách, hlídání termínů výroby; zajištění potřebných dokumentů pro realizaci zakázek; týdenní reporting vedení o stavu obchodních případů., , Požadavky: SŠ/VŠ vzdělání (obor strojní nebo obchodní); pokročilá znalost AJ; znalost práce na PC (MS Office); komunikační a prezentační dovednosti; řidičský průkaz sk. B; výpis z rejstříku trestů., , Zaměstnavatel nabízí: zajímavou práci v prostředí stabilní české společnosti; možnost osobnostního a profesního rozvoje; ohodnocení závislé na Vašich výsledcích a plnění cílů - odměny; notebook, mobilní telefon, služební automobil; stravenky., , V případě, že Vás tato nabídka práce zaujala, zašlete svůj strukturovaný životopis spolu s krátkým průvodním dopisem na e-mail: kariera@promareha.cz. Pracoviště: Proma reha, s.r.o., Riegrova, č.p. 342, 552 03 Česká Skalice. Informace: Iveta Prokopová, +420 775 776 094.

Výroba - Výroba Kvalitáři a testovači výrobků 14 865 Kč

Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) PRACOVNÍK/PRACOVNICE PROVOZNÍ KONTROLY - VHODNÉ PRO OZP/OZZ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14865 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: PRACOVNÍK PROVOZNÍ KONTROLY, , Co bude Vaší náplní práce?, •Kontrola a zkoušky dle instrukcí nadřízeného pracovníka a dle platné interní dokumentace, •Mezioperační a výstupní kontrola dle kontrolních plánů a návodek, •Evidence kontrol, zapisování vad a neshod, •Spolupráce s výrobou a mistry, , Co by Vám nemělo chybět?, •Manuální zručnost, •Schopnost samostatné práce, •Pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, •Ochotu učit se nové věci , •Dobrý zrak, , Co Vám nabízíme?, •Práci u zaměstnavatele, který ocení Vaše výsledky, •Motivující finanční ohodnocení, •Zaučení na danou činnost a podporu od nadřízených, •Příjemný pracovní kolektiv, který drží pospolu, •Stravenky plně hrazené zaměstnavatelem v hodnotě 85 Kč, •Odměnu za docházku, •Možnost profesního a osobního růstu, •Po určité době týden dovolené navíc, •Podporu ve vzdělávání formou kurzů, •Další zaměstnanecké výhody a benefity, , Bližší informace pro Vás!, •Vhodná pozice pro OZP/OZZ s docházením do firmy - pracovní místo přizpůsobíme Vašim potřebám, •Nástup ihned nebo dohodou, •Práce na dvě směny - od 06:00 – 14:00, 14:00 – 22:00, zkrácená pracovní doba – 7,5 hodin/denně, •Místo výkonu práce: Náchod, , , Zaujala Vás pracovní nabídka? Neváhejte a kontaktujte nás. Sdělíme Vám další podrobnosti, a domluvíme se na osobním setkání a prohlídce pracoviště. Těšíme se na Vás.. Pracoviště: Emerge, a.s. - pracoviště náchod, Kladská, č.p. 112, 547 01 Náchod 1. Informace: Jan Vlček, +420 725 996 195.

Výroba - Výroba Strojírenští kovodělníci 13 500 Kč

Strojírenští kovodělníci STROJÍRENSKÝ KOVODĚLNÍK / STROJÍRENSKÁ KOVODĚLNICE. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13500 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: JEDNÁ SE O AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁNÍ - zaměstnavatelem je pracovní agentura Marital s.r.o., Pracovní poměr na dobu určitou tři měsíce., Způsob prvního kontaktu v pondělí a ve čtvrtek v době od 09:00 hod. do 12:00 hod. na telefonu: 601 167 877, p. Ivan Hapchuk., Místo výkonu práce: Jaromírova 91, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř.. Pracoviště: Marital s.r.o. - pracoviště, Jaromírova, č.p. 91, 551 01 Jaroměř 1. Informace: Ivan Hapchuk, +420 601 167 877.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 30 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) ŘIDIČ/-KA NÁKLADNÍHO VOZIDLA do 12 tun v rámci Evropy. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 40000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup od 16.7.2018., Požadavky: řidičský průkaz sk. C; profesní průkaz; psychotesty; zdravotní způsobilost; flexibilita., Kontakt - Ing. Dítě Jiří, e-mail: jiri.dite@ditespedition.cz; tel.: 491 401 456.. Pracoviště: Dítě spedition s.r.o., Bražecká, č.p. 97, 547 01 Náchod 1. Informace: Jiří Dítě, +420 491 401 456.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Videosouhrn 17. srpna 2018

Surovec s kočárkem a 17 ukradených kol za měsíc: prohlédněte si videa dne

Požár se hasičům podařilo zlikvidovat po více než osmi hodinách asi hodinu po půlnoci.
5

Požár lesa v těžko přístupném místě pomáhalo hasit i letadlo

Při vážné nehodě byl mladý řidič pod vlivem alkoholu

Jaroměř - Policisté už mají výsledky rozboru vzorku krve šoféra, který je podezřelý ze zavinění vážné nehody ze soboty 28. července.

Adršpach se opět topí v moři aut, polští turisté skály milují

Adršpach - Hromadné nájezdy zejména polských návštěvníků do Adršpašských a Teplických skal dne pokračují již třetím dnem. „Před 11. hodinou došlo k omezení provozu na hraničním přechodu ve Zdoňově,“ uvedla k dopravnímu kolapsu tisková mluvčí policie Lenka Burýšková.

Josefovské louky sucho netrápí, umělý mokřad překypuje životem

Jaroměř – Zatímco většina Česka je spálená sluncem, ptačí park Josefovské louky překypuje životem.

Záchrana zpod kyvadla a 160 netopýrů v ložnici: prohlédněte si videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku ve čtvrtek 16. srpna 2018.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT