„Při inspekčním šetření a následné kontrole jsme zjistili, že odpady pocházely z modernizace nemocnice v Náchodě a společnost Sluneční stráň s nimi nakládala na pozemcích, které nebyly k nakládání s odpady určeny nebo nesplňovaly požadavky pro využití odpadní zeminy stanovené rozhodnutím příslušného stavebního úřadu,“ uvedl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Hradec Králové Lukáš Trávníček. Celkem se jednalo o 21 267 tun odpadů, se kterými firma prováděla úpravy terénu od srpna do listopadu 2018.

Odpadní zemina a kamení měly v sobě místy 60 až 70 procent příměsi stavebních odpadů, zejména cihel a betonu. „Právě charakter odpadů a zejména jeho množství, které inspekce považuje za velké, byly posouzeny při stanovení výše pokuty,“ uvedl Trávníček.

Společnost se proti rozhodnutí o pokutě neodvolala a sankce 10. prosince nabyla právní moci. Vinu ale Společnost Sluneční stráň, která použila odpadový materiál z výstavby Oblastní nemocnice Náchod jako násypy při výstavbě kravína na pozemku v České Čermné necítí. Vlastní materiály podle slov jednatele Sluneční stráně Miroslav Jindry dodala společnost BISA, která prováděla zemní práce na stavbě náchodské nemocnice. Suť byla odstraněna po opakovaných výzvách vloni v létě.

Jiří Řezník