Policista odklání dopravu a blikající policejní vůz ostře kontrastuje s jezdci na koních ve středověké zbroji, kteří za ním kráčí ulicí Komenského ze Starého města do centra. V čele dlouhého průvodu, jehož konce není vidět, sedí v sedlech družina rytíře Hrona, zakladatele města. On sám jede uprostřed mezi nejbližšími. Prozrazuje ho černý lev na žlutém plášti - odkaz na rodový erb. A za nimi pokračují stovky místních seřazených podle spolků, škol a sportovních oddílů v nichž působí. Postupně vystoupají na pódium před radnicí, kde se představí stovkám příchozích.

Pak přichází ten, jenž se o město před bezmála osmi stoletími nejvíce zasloužil, protože stál u jeho zrodu. „Nebýt toho, že mohu z nekonečných dál věčnosti tu a tam do Náchoda zavítati, tak musím přiznat, že nové město bych dnes už ani nepoznal," poděkoval zakladatel města Hron aktuálnímu purkmistrovi za přivítání a pozvání na oslavu. Jan Birke mu představil svoji „družinu" věrných poradců.

„Pane Hrone z Načeraticů já jsem z vás tak rozechvělý, že jsem zapomněl na jméno svého radního," nemohlo starostovi naskočit příjmení Martina Tesaře. „770 let je dlouhá doba. Celý náš lid je z vaší návštěvy šťastný. I já, neboť místo jménem Náchod je mému srdci místem nejmilejším. A přiznávám, že se snažím i podle toho svůj úřad tak spravovat," ujišťoval Jan Birke zakladatele města i stovky přihlížejících.

„To vám rád věřím, pane purkmistře. Sám dobře vím, že jen tak z povinnosti nebo osobního prospěchu by naše společné dílo vypadalo jinak. Nejspíše bychom zde znovu nalezli jen malou osadu uprostřed hlubokých lesů - takovou, jakou jsem zde kdysi já sám, za mých časů nalezl," rozhlédl se muž v rytířské zbroji po náchodském rynku.

Současný starosta vyslovil naději, že i jeho následovníci budou spravovat město ku jeho slávě. „Dovolte mi, abych pozvedl číši a připil na vaše zdraví," pohlédl na rytíře Hrona, „a připil i na 780 i na 1000 let, až město Náchod, které svou slávou hvězd se dotýká, a připil na Boha, aby ochraňoval město Náchod a ochraňoval i lid, který v něm žije. Bůh ochraňuj Náchod," pozvedl starosta v obleku číši ze zdejší minerálkou a rytíř Hron v drátěné košili ho následoval. „Bůh ochraňuj Náchod i Náchoďany. Na to si rád s vámi připiju, pane purkmistře," zahájili historicky první pán a nynější lídr města bohatým programem nabitý slavnostní den.

Co říká historie o Hronu z rodu Načeraticů

- Rytíř Hron z Náchoda, zakladatel hradu a města Náchod, pocházel ze šlechtického rodu Načeraticů (doba jeho vládnutí byla 1241-1289)

- Jeho otcem byl Pakoslav, jenž byl roku 1239 zmiňován jako jeden z předních zemských pánů

- Získal významné postavení na dvoře krále Václava I., působil jako jeho vyslanec na církevních a říšských sněmech. Plnil důležité úkoly od českého krále - například byl pověřen, aby se, dle Dalimilovy kroniky, v roce 1247 účastnil říšského sněmu, jež volil Viléma Holandského za císaře

- Na tomto sněmu obdržel Hron od císaře pozměněný rodový erb s černým jednoocasým lvem, místo do té doby používané černé zkřížené ostrve ve zlatém poli. Nový erb se tak stal symbolem pánů z Náchoda. Tento přídomek byl posléze použit v listině břevnovského opata Martina z 9. srpna 1254, kdy došlo k vymezení hranic jeho panství

-V tomto období byla pod hradem založena nová osada Náchoda, a to kvůli hospodářskému zásobování.

- Hron i jeho rod byl králem zmocněn ke střežení a kolonizaci strategického místa mezi Kladskem a centrálním územím Čech.

- Podobu Hrona v podobě sádrového modelu vytvořil podle návrhu Mikoláše Alše český sochař Čeněk Vosmík. Plastiku samotné sochy na pískovci v trojnásobném měřítku realizovali žáci kamenické školy v Hořicích v Podkrkonoší a je umístěna na nároží budovy nové radnice na úrovni prvního patra