Město tak reagovalo na fakt, že soukromí vlastníci se rozhodli objekt prodat a lékaři, kteří zde léčí, se obávali, že by nový vlastník nemusel provoz jejich praxí do budoucna akceptovat. Proto vedení města začalo intenzivně s majiteli jednat o možnosti odkupu této nemovitosti.

„Shodli jsme se, že nákup staré polikliniky do našeho majetku je tou nejlepší možnou variantou, protože hrozba přerušení zubařských praxí, by představovala více než rok bez zajištění péče pro tisíce občanů,“ vysvětlil starosta Jan Birke a dodal, že právě jeden rok je totiž potřeba pro rekolaudaci případných nových prostor pro provozování zubařské praxe.

Za budovu staré polikliniky město zaplatí 13,5 miliónu korun. Do budoucna se počítá s rekonstrukcí budovy v řádu cca 10 mil. Kč. „Město chce zachovat historický ráz objektu, ale bezprostředně nutná je výměna oken, zateplení některých částí budovy, zabezpečení přístupu pro imobilní občany včetně vybudování výtahu, rozšíření a úprava parkoviště, revitalizace přilehlého parku nebo rekonstrukce kotelny a systému vytápění,“ upřesnil místostarosta Jan Čtvrtečka s tím, že na veškeré opravy, které budou po dohodě s lékaři probíhat tak, aby provoz ordinací nemusel být přerušen, chce město využít i možnosti čerpání dotací.

Zastupitelé podpořili koupi staré polikliniky, kterou se její vlastníci rozhodli prodat. Lékaři, kteří zde provozují lékařské praxe, se obávali, že by nový vlastník nemusel provoz těchto praxí do budoucna akceptovat.

„Rád bych poděkoval původním vlastníkům za flexibilní přístup při jednání o prodeji. Sami jsou Náchoďáci a i jim záleželo na tom, aby nemovitost skončila v těch správných rukou. V neposlední řadě děkuji všem kolegům zastupitelům za jednomyslné schválení nákupu této strategicky umístěné nemovitosti v centru města. Díky tomuto rozhodnutí se nám podaří zajistit potřebnou péči a služby pro velkou většinu našich obyvatel,“ uvedl starosta Jan Birke.