Významnou dopravní stavbou bude například nový most přes řeku Metuji u fotbalového hřiště v Bělovsi. Další významné investice město vloží do objektů základních škol, celkem by to mělo být téměř 20 milionů korun. Kolem deseti milionů korun by letos mělo jít do chodníků a cyklostezek.

Celkové příjmy města by letos měly dosáhnout 278 milionů korun a výdaje 326 milionů. K vyrovnání schodku město zapojí dříve ušetřených 63 milionů. Stejně jako loni bude město pro financování výdajů také pracovat s revolvingovým úvěrem, do rezervy si letos pošle přes 23 milionů. Rozpočet už je sice schválen od prosincového zasedání zastupitelstva, ale čísla se s přelomem roku ještě vylepšila. Město totiž na účet obdrželo doplatky evropských dotací, další peníze přicházejí z daní i z prováděných vnitřních úspor na městském úřadě. Město tak nakonec může mít v příjmech až 410 milionů korun. V rezervě tak bude nakonec mít až 40 milionů a sníží si revolvingový úvěr. Náchod je po čtyřech letech uplynulého volebního období prakticky bez dluhů, splácí už jen dva miliony ročně.

„Pro letošní rok pracujeme s novým rozpočtem. V něm se nám však podařilo za uplynulé čtyři roky, co jsme byli na radnici, nashromáždit díky úsporným opatřením nemalé množství finančních prostředků. Máme jich nyní dostatek, abychom si mohli dovolit i investice nad rámec běžných výdajů. Peníze však nechceme rozhazovat, když se nám je podařilo pracně seskupit," uvedl starosta Jan Birke.

Starosta Birke dodal, že co se investic týče, město zřejmě uspoří další nemalé prostředky, neboť ceny stavebních prací se v poslední době daří vysoutěžit ve výběrových řízeních třeba i o dvacet procent levněji oproti rozpočtovaným částkám.

Komunista: Proč podpořit kostel?

Pro srovnání: v roce 2014 město vyčlenilo na opravy silnic, mostů nebo stavbu nového autobusového terminálu rekordních 185 milionů korun. S podobnou částku na investice hospodařilo i v roce 2013.

Co se investic v letošním roce týče, rozpočet prošel schválením na prosincovém zastupitelstvu prakticky bez problémů a nevyvolal téměř žádnou debatu zastupitelů. Jen jednomu z komunistických zastupitelů se nezdálo, že město přispěje 400 tisíc korun na probíhající rekonstrukci kostela svatého Vavřince na náchodském náměstí.

Starosta Birke uvádí, že kostel se opravuje už několik let, stát přispívá na opravu miliony korun a jako jedna z nejvýznamnějších dominant města přímo v jeho srdci si památka podporu z městského rozpočtu zaslouží.

Zastupitel za Zelené Jan Ježek sice pro rozpočet hlasoval, ale upozornil, zda není zbytečná plánovaná úprava průchodu v Radniční ulici směrem na nedávno opravené prostranství za budovou. „V žádném případě tu investici nechci kritizovat, město dobře hospodaří, může si ji dovolit, jenom jsem chtěl požádat, aby rada ještě zvážila účelnost této investice vzhledem k tomu, že to je v prostoru, který není až tak využíván. Jestli by nebylo smysluplnější peníze využít třeba na náměstí či na nějakém prostoru, který je veřejně využíván intenzívněji," dál námět k zamyšlení Jan Ježek.

Starosta Birke k tomu uvedl, že úpravy pasáže vedle radnice směrem k nově zrekonstruovanému prostoru za radnicí bude ještě předmětem debaty. „Musím podotknout, že toto bude jedna z položek, která bude podrobena velké debatě o účelnosti," uvedl starosta.

Průzkum na zámeckém kopci

Náchod se letos také začne připravovat na další zamýšlené investice. Bude se dělat třeba dendrologický průzkum stromů na zámeckém kopci, který bude přecházet jeho celkové obnově. S čím se pak počítá?

„Jedná se o celkovou obnovu od Zámecké ulice až po ulici Smiřických. Obnovu všech cestiček, zeleně, přístupového schodiště na zámek, nového osvětlení. Z Karlova náměstí by měla vzniknout další přístupová cesta na zámek," sdělil místostarosta Tomáš Šubert.

Kromě staveb z městské kasy se Náchod dočká i dalších významných investic od státu a kraje. Pokud vše půjde hladce, zahájí se modernizace náchodské nemocnice. Podstatně život ovlivní přestavba dvou kruhových objezdů na průtahu. Výstavba nové okružní křižovatky Slávie by měla začít v březnu a hotová by měla být do června. Pak začne výstavba kruhové křižovatky U Čedoku. Investorem těchto staveb bude stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic.