Město před několika dny podepsalo smlouvu se společností MOBA studio na administraci zpracování urbanisticko-architektonické soutěže a zajištění spoluúčasti. Spolupráce má spočívat v několika krocích.

„Jako první musí společnost území analyzovat, následovat bude zpracování urbanistické a ekonomické studie proveditelnosti. Tyto výstupy bude třeba projednat s širokou veřejností, nebudou chybět ani výstavy a prezentace navrhovaných řešení,“ upřesnil místostarosta Náchoda Jan Čtvrtečka a dodal: „Výsledkem bude jasná vize, jak bude území členěno, jakou část budou tvořit například byty, služby, sportoviště, zeleň, případně kterou část pozemku město prodá soukromým investorům k realizaci navrženého záměru.“

Město odkoupilo pozemek v areálu bývalé Tepny o rozloze 25 706 m2 od společnosti JTH Holding v červnu loňského roku za necelých 56 milionů korun, další dva miliony použilo na nákup přilehlých pozemků pro vybudování nové komunikace, která propojí ulici Plhovskou s Karlovým náměstím.