„Zájem o tento sport stoupá, a protože i v Náchodě je už celá řada šikovných a úspěšných skateboardistů na vysoké úrovni, rozhodli jsme se do skateparku investovat a vybudovat odpovídající kvalitní zázemí. Už nebude nutné dojíždět za tréninky do Trutnova nebo Hradce Králové,“ vysvětlil starosta Jan Birke.

Od pondělí 25. května je zahájen letní provoz celkem 12 pítek, z nichž z osmi je možné čerpat vodu z vrtu Jan a ze čtyř vodu z vrtu Běla. Pítka budou v provozu v letních měsících denně od 8 do 20 hodin.
Běla se přidala k Janovi. V Malých lázních v Bělovsi tečou dva druhy minerálek

Měl by obsloužit nejširší skupinu uživatelů, proto se jeho plocha, jejíž rozměry budou 15 krát 49 metrů, zvětší i na vedlejší nevyužívané hřiště. Na nový skatepark bude navazovat skladová hala pro potřeby sportovního areálu.

„Překážky a jejich uspořádání jsou navržené v souladu s potřebami uživatelů, se kterými byl design skateparku konzultován, a obsahuje všechny aktuální a používané překážky, které jsou upořádané do mezi sebou propojených sekcí,“ upřesnil místostarosta Jan Čtvrtečka. Sekce jsou zaměřené na streetovou část s jednoduchou plazzou, kde jsou menší překážky vhodné pro skateboarding. Další část skateparku je zaměřena na vyšší rádiusové překážky vhodné zejména pro kola či koloběžky a součástí je i minirampa.

Ilustrační foto
Do náchodské nemocnice mohou návštěvy