Své zázemí pro setkávání u příležitosti výročních schůzí, pořádání přednášek, školení a dalších akcí zde najdou v konferenčním sále pro zhruba padesát osob místní spolky, jako je například Ateliér malířů a grafiků, Fotoklub Náchod a mnoho dalších. Nechybí menší ateliéry a klubovny, bezbariérový přístup a veškeré zázemí pro zajištění provozu. Bonusem při využití tohoto místa je vytvoření příjemného malého náměstí s dominantním stromem, veřejným prostorem a lavičkami, čímž vznikne malebné zákoutí v samotném srdci Náchoda.

„Tato zajímavá a dobře dostupná lokalita v centru města nyní získává plnohodnotné využití. Své zázemí pro setkávání tady najde celá řada náchodských spolků. Takové zázemí pro spolkovou činnost tady dlouho chybělo a jsem moc rád, že se podařilo skloubit tuto potřebu s velmi vkusným architektonickým řešením v centru města. Je to krásná stavba na skvělém místě," uvedl starosta Jan Birke.

Pracovníci deratizační firmy Adezin instalovali do kanálů a potkaních nor různé formy jedu, po němž potkan během několika dnů zahyne.
Potkani hrají v Náchodě přesilovku, deratizátoři se snaží jejich počet redukovat

Nová budova navíc nabízí i výstavní prostory pro expozice významných náchodských rodáků - spisovatele a nakladatele Josefa Škvoreckého a architekta Jana Letzela. „Aktuálně se intenzivně pracuje na jejich vybavení, aby mohly být expozice představené veřejnosti v rámci Dne otevřených dveří spolkového domu. Ten se uskuteční ve středu 1. května od 13 do 16 hodin," zve k návštěvě a prohlídce budovy mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Stavbě předcházela demolice

Stavba spolkového domu podle architektonické studie kanceláře Tomáš Vymetálek Architects, s.r.o., z Hradce Králové zaplňuje proluku mezi domy v Hurdálkově ulici. V prostoru před spolkovým domem je volné prostranství se zpevněným povrchem a městskou zelení. Tato mimořádná stavba zázemí pro spolkovou činnost začala v květnu 2021 demolicí bývalé hasičské zbrojnice čp. 148, takzvaný Hurdálkův dům, a přilehlých objektů, kterou prováděla firma ALPRIM z Velkého Poříčí. Od července do listopadu téhož roku pak pracovníci Muzea Náchodska prováděli v místě stavby záchranný archeologický průzkum. Samotnou stavbu zahájila firma Průmstav Náchod v květnu 2022 a dokončená byla v březnu 2024.

U Zázvorky v Novém Městě nad Metují se pilně pracuje na opravě silnice. Stavbu zpozdí zajímavý archeologický nález.
U Zázvorky se pilně pracuje. Stavbu zpozdí zajímavý archeologický nález

„Původní Hurdálkův dům z první poloviny 19. století byl vystavěný na místě staršího domu, kde se narodil v roce 1747 Josef František Hurdálek, národní buditel a biskup litoměřický. V roce 1933, při příležitosti stého výročí Hurdálkova úmrtí, byla na štítu domu umístěná jeho pamětní deska, která byla nyní využitá k vytvoření repliky umístěné na fasádě u vchodu do budovy spolkového domu,“ upřesnil místostarosta Jan Čtvrtečka.

Před stavbou spolkového domu v Hurdálkově ulici.Před stavbou spolkového domu v Hurdálkově ulici.Zdroj: Město Náchod

Stavba spolkového domu v datech a číslech

Odstranění stávající stavby:
19.05.2021–16.06.2021
ALPRIM CZ s.r.o., Velké Poříčí
cena demolice: 3.253.593,51 Kč vč. DPH

Záchranný archeologický výzkum:
19. 7. 2021–30. 11. 2021
Muzeum Náchodska, přísp. organizace Královéhradeckého kraje
cena arch. výzkumu: 4.635.850,25 Kč včetně DPH

Realizace stavby:
12. 5. 2022–21. 3. 2024
zhotovitel Průmstav Náchod s.r.o.
cena stavby: 63.532.408,04 Kč včetně DPH

Projekční práce – dokumentace pro stavební povolení a prováděcí dokumentace:
Tomáš Vymetálek Architects s.r.o., Hradec Králové
Cena: 2.759.042 Kč včetně DPH