„Odpadové hospodářství je nedílnou součástí života každého města. Jsem rád, že po třiceti letech zlepšíme a hlavně po všech stránkách zmodernizujeme zázemí pro sběrný dvůr,“ uvedl při podpisu smlouvy se zhotovitelem, kterým je firma Alprim CZ, starosta Jan Birke. Práce by měly začít už začátkem měsíce března. A jaké změny jsou v plánu?

Stávající částečně zpevněné plochy nahradí nová plocha s asfaltovým povrchem, kterou olemují betonové obrubníky.

„Odvodnění zajistí vyspádování ploch k novým odvodňovacím žlabům a vpustím. Ty budou zaústěny do nové dešťové kanalizace s odlučovačem ropných látek a novou přípojkou do již vybudované dešťové kanalizace v Myslbekově ulici,“ informovala mluvčí náchodské radnice Nina Adlof. V rámci stavebních úprav se také opraví a rozšíří boxy a oddělující stěny mezi sypkými materiály jižně od nakládací rampy.

„Celkové náklady na tyto stavební úpravy představují částku 14,3 milionu korun. To je o tři miliony méně, než jsme předpokládali, což je rozhodně dobrá zpráva pro rozpočet města,“ upřesnil místostarosta Jan Čtvrtečka.

U vjezdu do prostoru dvora Technických služeb dojde navíc k přemístění rozvaděče a celý areál bude osvětlen novými LED svítidly.

„Počítáme se zahájením stavebních prací začátkem března a dokončit vše chceme během letních měsíců,“ potvrdil David Šolc, jednatel dodavatelské firmy, která své kapacity přesune do technických služeb hned po skončení bouracích prací v areálu bývalých běloveských lázní, kam se na podzim opět vrátí k jejich dokončení.