„Město Náchod se problematikou opuštěných koček na svém území zabývá dlouhodobě a snaží se ji řešit. V loňském roce proběhlo poptávkové řízení na provádění odborného odchytu koček na území města, bohužel však bez výsledku,“ konstatovala mluvčí náchodské radnice Nina Adlof s tím, že v současné době řeší opuštěná či toulavá zvířata městští strážníci. Za loňský rok řešili přibližně 40 případů opuštěných koček.

Tato zvířata byla podle mluvčí radnice buď předána zpět svým majitelům, nebo umístěna v útulku v Broumově. Pokud byla ve špatném zdravotním stavu, byla převezena k veterináři. Naprostá většina těchto zvířat pak našla nového majitele.

V současné době trápí město především výskyt toulavých koček v místech, kde se brzy začne s rozsáhlou obnovou zámeckého kopce. „V souvislosti se zahájením stavebních prací na obnově zámeckého kopce registrujeme divoké kočky žijící právě v této lokalitě poblíž náměstí. Obrací se na mě také řada občanů s upozorněním na nutnost řešení. Sám jsem dlouholetým majitelem psa, skvělého parťáka, je tedy zřejmé, že mi není lhostejný osud žádných zvířat. Proto jsme se rozhodli, že musíme situaci již začít řešit aktivně. Není žádným tajemstvím, že jsme se snažili najít komplexní řešení již v minulosti, bohužel neúspěšně, a do jisté míry ho tak odkládali. Nyní se však nechceme jako město tvářit, že se problém vyřeší sám, ale je na čase jednat,“ uvedl starosta Jan Birke a dodal: „Obavy, co bude s toulavými kočkami pod zámeckým kopcem jsou oprávněné. V nejbližších dnech zde začnou stavební práce a musíme se tedy o ně postarat. Vnímám podněty od občanů a jsem rád, že jsou v této věci aktivní. Bez spolupráce s lidmi, kteří situaci v jednotlivých místech podrobně sledují a znají, se totiž při smysluplném řešení neobejdeme.“

Zřídí v Náchodě městský útulek?

Vedení města se rozhodlo, že problematiku toulavých koček bude řešit komplexně, a to jak z dlouhodobého pohledu, tak aktuálně. Chce se vrátit k diskuzi nad zřízením městského útulku. „Zadáme komisi pro záměry města vytipování vhodné lokality pro jeho umístění i návrh způsobu provozování útulku. Je to běh na dlouhou trať a je třeba celou věc dobře prodiskutovat. Tak, jak se nyní přikláním k nutnosti řešení a pomoci toulavým zvířatům najít vhodnější způsob našeho společného soužití, objevují se však i hlasy, které mnohdy nemají daleko k nenávistným projevům vůči opuštěným zvířatům. Tomu bych rád předešel podrobnou diskuzí a nalezením shody,“ vysvětlil starosta.

Množení koček zabrání kastrace

Město chce nyní pořídit odchytové sklopce a zajistit odchyt toulavých koček v místech jejich největšího výskytu a následnou kastraci, aby nedocházelo k jejich dalšímu množení. „Strážníci městské policie se v následujících dnech a týdnech zaměří právě na tuto činnost. Byl bych rád, kdyby se do pomoci zapojila i veřejnost, často jsou informace od místních, znalých poměrů velmi cenné. Můžeme tak předejít i případné kastraci některého z domácích mazlíčků, který má svého konkrétního majitele a s toulavými kočkami se pouze čas od času přátelí,“ upřesnil starosta.

Pomoci mohou i milovníci koček

Protože je tento problém nyní velmi aktuální, uvažuje starosta Náchoda také o zřízení poradního týmu, jehož součástí bude vedení městské policie, vedoucí odboru správního MěÚ Náchod a také místní milovníci nebo milovnice koček. „Vzájemnou komunikací pak můžeme vše řešit mnohem rychleji a efektivněji. Budeme dál společně tipovat lokality, na které je třeba se zaměřit a důslednou kastrací divokých koček a potřebnou péčí o ně dostat věc pod kontrolu a zlepšit i život samotných toulavých zvířat,“ uvedl Jan Birke a dodal, že město hledalo v řešení této svízelné situace také inspiraci a zkušenosti i u sousedů.

„Své podněty, připomínky a nápady k tomuto tématu mohou lidé zasílat už nyní na e-mail: zvirata@mestonachod.cz. V naléhavých případech je třeba se neprodleně obrátit na Městskou policii Náchod na bezplatnou linku 156,“ doporučila Nina Adlof.