Podobně jako v jiných městech ČR je výše tohoto poplatku dlouhodobě velmi diskutovaným tématem s ohledem na růst nákladů s tím spojených.

V Náchodě je sazba poplatku od roku 2019 stanovena ve výši 900 Kč/os., díky systému slev však poplatníci v drtivé většině využívali možnosti uhradit jej do 28. 2. s 50% slevou, tzn. že po mnoho let tak ve skutečnosti hradili 450 Kč.

„Do roku 2019 (resp. od roku 2013) byl poplatek 650 Kč a sleva 200 Kč za včasnou úhradu. Tzn., že poplatek za odpad je v praxi již deset let beze změny. Zcela jinak je tomu však v případě nákladů na jeho svoz, kde pro příklad v roce 2022 doplácelo město více než 15 mil. Kč a tato částka od roku 2014 narostla ze 4 mil. Kč o stovky procent," upřesnil důvody změny místostarosta Milan Vik.

Ilustrační foto
Fastfood místo zbourané části tržnice. V Kudowě Zdrój má vyrůst McDonald's

Pro rok 2024 schválili náchodští zastupitelé 17 hlasy PRO, (7 proti a 2 se zdrželi) obecně závaznou vyhlášku novou, ve které dochází ke změně a zjednodušení systému slev.

Základní sazba poplatku zůstane pro rok 2024 beze změny, tj. 900 Kč/os. se splatností do 30.9., nově budou moci slevy využít pouze občané Náchoda starší 60 let, kteří budou povinni uhradit do 30.9. poplatek ve výši 650 Kč. Osvobozené od poplatku budou jako doposud děti narozené v průběhu kalendářního roku.

 „Problematika výše poplatku za svoz odpadu je opravdu velmi diskutovaným tématem již řadu let, za návrhem této vyhlášky je mnoho hodin příprav a diskuzí. Určitě se shodneme, že na nákladech se musíme podílet všichni, každý z nás produkuje odpad. Bohužel kroky státu a neúměrné zvyšování nákladů na skládkování nás nutí k uvedeným změnám, protože jiná dostupná možnost jak nakládat s odpadem neexistuje. Zaměříme se samozřejmě i na další možnosti, jak objem odpadu snížit, budeme se více věnovat způsobu a motivaci k třídění a najdeme další možnosti úspor plánovanou realizací energoparku, uvažujeme o zřízení třídicí linky a kompostovací stanice, abychom mohli v Náchodě čelit dalšímu nárůstu. Výhodou stávajícího systému svozu je především čisté město, v minulosti se nám podařilo takřka zlikvidovat černé skládky a to rozhodně také stojí za zmínku," uvedl starosta Jan Birke.

Vizualizace
Archeologický výzkum na stavbě obchvatu Náchoda už začal. Potrvá sedm měsíců

NÁCHODSKÁ OPOZICE ODMÍTÁ BEZOHLEDNÉ ZVÝŠENÍ POPLATKU ZA ODPADY

Nejdůležitějším bodem pondělního jednání náchodského zastupitelstva byla nová odpadová vyhláška. Vedení města v ní prosadilo zdražení poplatku na dvojnásobek. Byla totiž zrušena padesáti procentní sleva při včasné úhradě, což využívalo 80 % poplatníků. Nově tak každý s výjimkou seniorů zaplati plnou částku 900,- Kč. Zastupitelské kluby ANO 2011, KDU-ČSL a Za moderní Náchod s úctou k tradicím s takto razantním navýšením zásadně nesouhlasí. 

„Příjmy z daňových výnosů letos trhají rekordy, přesto chce koalice na radnici přenést podíl na úhradě nákladů za svoz odpadu na občany. A to v situaci, kdy na všechny dopadá inflace a zdražování téměř všeho. Namísto podpory a zvyšování počtu občanů tak radnice naprosto proti svým slibům demotivuje obyvatele k přihlašování k trvalému pobytu do Náchoda“, argumentuje zastupitelka KDU-ČSL Dita Vávrová.

Již před rokem a půl se sešla pracovní skupina, složená ze zástupců všech politických stran v tehdejším zastupitelstvu. Z ní vzešel požadavek na zpracování analýzy složení odpadů. Poté se komise měla dále scházet a postupně pracovat na tom, jak s odpady a cenou za jejich likvidaci dále postupovat. Skupina však již nikdy nebyla svolána a celý rok od posledních komunálních voleb se nedělo nic. Teprve na poslední chvíli se uskutečnily individuální schůzky, kde však vedení města předložilo prakticky jen jeden návrh – a to na plošné navýšení poplatku. Podklady k tomuto kroku lze označit za zcela nedostatečné. V takové situaci nemohli zástupci opozice zvýšení v žádném případě podpořit.

„Za ANO jsme souhlasili s navýšením nejnižší částky, kterou bylo možné nyní platit, ze 450,- na 600,- Kč. Zvýšení poplatku na 900 Kč nepřispěje většímu třídění obyvatel, ani díky vyššímu příjmu nezlepšíme ekonomičtější svoz, nebo ekologičtější využití odpadu. Tímto krokem si město pouze zvedá příjmovou stránku rozpočtu, nic víc. Je nutné si uvědomit, že jsou města, kde se poplatky za odpady vůbec nevybírají. Přitom pan starosta rád často říká, že město Náchod je ve výborné finanční kondici, ale to se jedná o nákup mimořádně drahého pozemku, podporu komerčních akcí, nebo investice, na které jiné obce čerpají dotace ale Náchod ne“, podivuje se nad postupem náchodské koalice Jiří Prokop (ANO 2011).

„Vyhláška zavádí slevu pouze pro občany starší 60 let. Nejvíce však zvýšení poplatku zasáhne početnější rodiny s dětmi, na ně ale ve svém návrhu v čele se Sociální demokracií vůbec nemyslí. Pokud už je zaváděna sleva, mělo se myslet především na rodiny s dětmi. Vedení města navíc nepředneslo žádnou variantu, kterou by samo svoz odpadu zefektivnilo a zlevnilo, neexistuje ani podrobná analýza a odůvodnění toho, proč nelze zavést systém, kdy občané platí dle množství vyprodukovaného odpadu“, uvádí Michal Kudrnáč ze zastupitelského klubu Za moderní Náchod s úctou k tradicím.

„Novou vyhlášku jsem nepodpořil hned z několika důvodů“, doplňuje Jan Ježek za klub Za moderní Náchod s úctou k tradicím. „Jako hlavní problém vnímám to, že vyhláška nijak nemotivuje k tomu, aby lidé třídili a produkovali méně směsného odpadu. Proč má občan, který pracně třídí a potřebuje vyvézt popelnici jednou za měsíc, platit stejnou částku jako lidé, kteří netřídí a vyprodukují násobně větší objem odpadu? Další důvod souvisí s financemi. Je jasné, že stávající cena byla dlouhodobě neudržitelná, nicméně jednorázové zdražení na dvojnásobek původní částky je prostě příliš. Náchod bude mít jeden z nejvyšších poplatků v kraji – budeme platit například o sto korun více než v Hradci Králové, kde navíc platí padesátiprocentní sleva pro děti i seniory“.

Navrhované zdražení není dlouhodobým řešením. Naše město bude muset v blízké budoucnosti v každém případě snížit množství skládkovaného odpadu či vymyslet jiný způsob jeho likvidace. Jedná se tedy o provizorium, které však může svým skokovým nárůstem dostat do potíží ty nejzranitelnější občany – rodiny s dětmi či občany, kteří ze svého výdělku obtížně vyžijí již nyní.

Mohlo by vás zajímat: K výročí dostal kostel v Novém Hrádku dva nové zvony. Vybralo se přes milion

Zdroj: Jiří Řezník