Obnova samotné cesty zatím podle novoměstské radnice probíhá podle plánu.

„Souběžně s opravou krajské silnice město zrekonstruuje přilehlé chodníky,veřejné osvětlení, parkovacích stání a vybuduje také část cyklostezky," uvedl novoměstský starosta Petr Hable.

A dodal: . „Máme pozitivní zprávy, že by oprava současného průtahu městem neměla skončit rekonstrukcí Náchodské ulice, ale měla by pokračovat v brzké době až do Spů."

Náchodská ulice je letošní největší investicí města. A jaké jsou další? „Významné akce, do kterých město bude investovat finanční prostředky v roce 2015, jsou kromě jiného rozšíření městského kamerového systému, šest milionů korun je vyčleněno na nákup nového hasičského vozu, dojde rovněž k navýšení rozpočtu technických služeb v souvislosti s plánovanými opravami chodníků ve městě, a také byly navýšeny příspěvky sportovním oddílům," sdělil místostarosta města Michal Beseda.

Dále se bude pokračovat ve zpevňování skalního masivu v lokalitě u Husova náměstí, bude vybudována kanalizace v ulici Nábřežní v Krčíně, nového asfaltového koberce se dočká ulice Pod Lipami a do obnovy dětských hřišť město hodlá investovat 400 tisíc korun.

Příjmy předpokládá Nové Město nad Metují v letošním roce ve výši 147,7 milionu korun, výdaje pak ve výši 171,4 milionu.

A kde vezme peníze na předpokládaný schodek ve výši 23,7 milionu? Pokryje jej přebytkem hospodaření z minulých let.

Město má také pokračovat v úsporných opatřeních, jejichž hlavním účelem je zastavení nepříznivého trendu zvyšování provozních výdajů v některých oblastech rozpočtu.

„Snížení rozpočtu příspěvkovým organizacím a dalším subjektům navázaným na městské finance, mělo v loňském roce vést k zamyšlení, které výdajové položky je možné snížit, a kde jsou rezervy dílčích rozpočtů. Město tím zároveň získalo poměrně významný zdroj finančních prostředků, které může směřovat do oblasti investic nebo dalšího rozvoje. Trend úspor určitě nechceme v letošním roce úplně opustit, ale výsledky hospodaření minulého roku nám umožňují v některých potřebnějších oblastech, rozpočet mírně posílit.", řekl starosta města Petr Hable.(bed, ek)