Oblastní nemocnice vyzvala registrované dárce, aby kontaktovali Transfuzní stanici v nemocnici v Náchodě ohledně spolupráce při odběru prvotního titru protilátek (anti-SARS-CoV-2 protilátek): "Při splnění definovaných podmínek můžete být jejím dárcem.

Samotný odběr plazmy bude realizován na nejbližší transfúzní stanici ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, která má pro vlastní výrobu povolení SÚKL. Podání vaší rekonvalescentní plazmy je jednou z možností, jak můžeme léčit nemocné s infekcí Covid-19 i v naší nemocnici."

Covid ARO nemocnice v Náchodě
Příběh sanitáře z nemocnice: Koronavirus na vlastní kůži