"Návštěvy jsou zakázány na všech lůžkových odděleních Oblastní nemocnice Náchod. V případě, že to zdravotní stav pacienta dovoluje, je možné uskutečnit návštěvu ve venkovních prostorách areálu," informoval ředitel nemocnice Jan Mach.

Pacient si přitom při odchodu z budovy a příchodu u vstupu musí vydezinfikovat ruce, mezi osobami bude udržována vzdálenost alespoň 1,5 metru a návštěva proběhne v čase mezi 14. a 17. hodinou.

Přítomnost partnera u porodu je i nadále možná. Podmínkou však je, aby nejevil známky respiračního onemocnění. "Opakovaná návštěva možná však již není. Přítomnost duly nebo soukromé porodní asistentky je možná také. Výjimky z tohoto zákazu může udělit primář(ka) nebo ošetřující lékař(ka), a to zejména v případech, kdy je pacient v terminálním stádiu, kdy mu pomůže přítomnost blízké osoby zvládat lépe vážný zdravotní stav nebo kdy by návštěva blízké osoby mohla vést ke zlepšení psychického stavu," dodal Jan Mach.