Historická stříkačka pokropila hosty


Bohatý program jako první zahájili hasiči z Dobrošova, kteří předvedli požární útok 1+5 s využitím historické techniky.
Silný vítr způsobil, že při stříkání z proudnice slabý proud vody malinko postříkal návštěvníky blízké předzahrádky jedné z restaurací, což zvýšilo pozornost o dění na náměstí. Situace téměř okamžitě využily malé děti, které se před umělým deštěm rozhodně neschovávaly.
Dospělé při požádním útoku vystřídala družstva mladších a starších mladých hasičů z Bělovsi, která postupně předvedla štafetu dvojic a požární útok.


Děti si vyzkoušely hašení požáru


Pořadatelé akce umožnili přihlížejícím dětem vyzkoušet si „hašení požáru.“ Děti si ověřily, že držet proudnici pevně v rukou není jednoduchou záležitostí, neboť proud vody je v hadici poměrně silný.

Dobrovolní hasiči z Dolní Radechové poté ve spolupráci se ZS Náchod nasimulovali ukázku vyprošťování zraněných osob z havarovaného automobilu pomocí hydraulických nůžek, následnou resuscitaci a jejich odvoz.


Kouř z hořícho vozu zamořil náměstí


O půl hodiny později tento automobil vzplanul a nepříjemný černý kouř zamořil celé náměstí. V tom přijelo zásahové vozidlo z SDH Náchod, které okamžitě zasáhlo a požár k úlevě všech bravůrně uhasilo.


Předvedli nástrahy požáru oleje


V 16 hodin následovala poslední ukázka zásahu hasičů, a to likvidace požáru v kuchyni v důsledku vzplanutí hořícího fritovacího oleje. Hasiči použili několik druhů účinných prostředků – od mokré hadry, přes pěnový až k práškovému ručnímu hasícímu přístroji, který by měl mít každý z nás doma.

Současně bylo pomocí ukázky prokázáno, že požár olejů a tuků nelze hasit vodou. Každá kapka vody, která se vnoří do vřícího tuku totiž rázem zvětší svůj objem až 1700 krát, doslova exploduje a hořící tuk z pánve rozhodí do celého prostoru. Výsledkem je pořádný požár.

Přihlížející - malí i velcí diváci - si mohli po celou dobu trvání akce prohlížet hasičskou techniku, kterou tvořily historické, starší i nové modely zásahových vozidel, které používají dobrovolní hasiči a IZS KHK při své práci, tedy u „ostrých“ zásahů – požárů i dopravních nehodách. Pro návštěvníky, kterých bylo poměrně dost, bylo připraveno i chutné občerstvení.

Zájemci o požární prevenci se mohli seznámit s hasičským materiálem, přístroji a dalšími podobnými výrobky a navíc si je mohli i zakoupit do svých domácností.

Kolem půl páté byla akce oficiálně zakončena. (Jiří Polák)