Letošní ročník je výjimečný v tom, že poprvé tato odborná konference potrvá tři dny a odbornými tématy naplní přes 60 přednášejících z řad lékařů i nelékařů program až do sobotního odpoledne.

Konference byla zahájena za účasti zástupců vedení města Náchod ředitelem Oblastní nemocnice Náchod a.s. Miroslavem Šváblem, hlavní sestrou Renatou Duškovou a primářem Jiřím Veselým.

V samotném úvodu se představily děti z náchodské základní umělecké školy s krátkým hudebním pásmem.

Významným hostem byl děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Vladimír Palička, který přednesl příspěvek na téma „Spolupráce sester a laboratoří“. Následovaly další přednášky na různá témata – například si posluchači včera vyslechli „Novinky kolem registrace sester“, „Z historie dopravy raněných a nemocných“ či „Novinky v prevenci kardiovaskulárních onemocnění“.

„Letošní ročník je díky svému rozsahu největší vzdělávací akcí pro nelékařské zdravotnické pracovníky v Královéhradeckém kraji mimo akce Fakultní nemocnice Hradec Králové,“ uvedl primář Jiří Veselý, jeden z hlavních organizátorů.

„Pro letošní rok bylo naším cílem v rámci jedné konference pokrýt co nejširší spektrum nelékařských zdravotnických oborů,“ řekla nám Renata Dušková, hlavní sestra Oblastní nemocnice Náchod a.s. Jak dodala, zařazeny jsou tedy nejen bloky z oblasti interní, dětské, gynekologicko – porodnické nebo intenzivní medicíny, ale také blok operačních oborů nebo laboratorní medicíny. „Záměrně interdisciplinární propojení konference umožňuje formální i neformální setkání pracovníků ze všech oblastí zdravotnictví, což je samo o sobě velkým přínosem z hlediska předávání zkušeností,“ vysvětlila hlavní sestra Dušková.

Součástí konference je i doprovodný program konaný v salonku, který je rozdělen do tří skupin. První skupinou je praktický nácvik resuscitace dospělých a dětí na resuscitačních modelech. Dále se jedná o promítání výukového filmu „Komunikace s umírajícím“ , a poslední skupinou doprovodného programu je praktický nácvik použití aplikátorů inzulinu (inzulinových per).

„Jednou z významných priorit naší nemocnice je vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Proto tradici Náchodských ošetřovatelských dnů podporuji a oceňuji práci všech organizátorů,“ řekl nám ředitel náchodské nemocnice Miroslav Švábl.

Jak se nám svěřila Eva Szabová z Náchoda, jedna z přítomných zdravotních sester, čtvrtým ročníkem Náchodských ošetřovatelských dnů je nadšena. „Moc se mi tu líbí, jsem překvapena tím, jaká spousta přednášek se tu koná. I to hudební zahájení se mi moc líbilo, vůbec jsem to nečekala,“ pochvalovala si Eva Szabová.