Pro letošní rok stoupla ceny vodného a stočného od hlavního dodavatele VaK Náchod v porovnání s loňským rokem celkově o 3% – u vodného o 1,9% a u stočného o 4,1%.

„Zvýšení ceny vodného o 70 haléřů za metr krychlový je vyvoláno předpokládaným růstem inflace,“ zdůvodňuje předseda představenstva VaK Náchod Dušan Tér.

I přes neustále zvyšující se kvalitu dodávané vody jsou na Náchodsku obce, kde určité problémy jsou. „A právě na tyto oblasti se letos více zaměříme. Připravujeme rekonstrukce vodovodů na Kramolně, ve Velkém Poříčí a v Hronově, a hlavně výstavbu nového vodojemu na Pavlišově za 7,5 milionu korun,“ zmiňuje Dušan Tér.

Otočit kohoutkem a napít se. Jak jednoduché. Ale ne pro všechny. I na Náchodsku jsou místa, která dosud nemají vodovod. Chybí například i v Rokytníku na Hronovsku. „Dolní část obce už je na vodovod napojena, vloni se prodloužil asi o 400 až 500 metrů. Připravujeme další prodloužení a aktuálně zjišťujeme jaký budou mít lidé zájem a jaké jsou technické možnosti,“ říká místostarosta Hronova Josef Thér.

VLASTNÍ STUDNY LIDEM STAČÍ KE SPOKOJENOSTI

Kromě Rokytníku jsou i další lokality, která čerpají vodu ze svých zdrojů třeba z jedné studny je napájeno několik domů. „Budeme rekonstruovat přivaděč vody na Hradec Králové a při trase tohoto přivaděče chceme obyvatele těchto míst oslovit, zda se nechtějí připojit. Jaký bude o tuto nabídku zájem zatím není jasné. Pokud totiž lidé mají své vody dostatek a vlivem sucha o ni nepřicházejí, tak je do napojení na vodovodní řad nic netlačí,“ říká vedoucí provozu vodovodů VaK Náchod Martin Zeman. „Možná jen kvalita,“ připomíná, že voda z Polické a Teplické pánve patří k nejkvalitnějším v České republice. „A jelikož studny samozásobitelů nejsou tak hluboké, tak voda z nich není tak dobrá, jak by jí dodal vodovodní řad, kterým teče právě voda z Polické pánve.“

Polická křídová pánev zásobuje i krajský Hradec Králové. Proslýchá se, že si v Hradci Králové vodou z Polické pánve zlepšují chuť té své…

VODA TEČE DO OBCE SAMA DÍKY GRAVITACI

Zřejmě nejchutnější a rozhodně nejlevnější vodu na Náchodsku mají obyvatelé Božanova. Těží ze své geografické polohy na úpatí Broumovských stěn, odkud jim voda samospádem stéká přímo do obce. „Zdroj vody je gravitační, nemusíme ji čerpat, takže náklady máme minimální,“ vysvětluje starosta Karel Rejchrt. „Samozřejmě oproti městu máme nevýhodu v tom, že obec je dlouhá a není tak zalidněná, a na jeden kilometr je připojeno daleko méně odběratelů, čímž mohou vzrůstat náklady na údržbu infrastruktury,“ je si vědom starosta. Přesto i v Božanově budou lidé muset sáhnout do kapsy hlouběji – z loňských 22,14 korun za kubík letos zaplatí na vodném 23,89. U stočného to bude 29,56. Vyšší ceny jsou například v obcích na Jaroměřsku, kde je vodné 28,- a stočné 40 korun.

Více o tématu "cena vody" najdete ve čtvrteční (15. února) tištěné verzi Náchodského deníku..