„V této době si nejvíce uvědomujeme potřebnost a důležitost lékařů, sestřiček, pracovníků v sociálních službách, v řadách policie, hasičů a dalších. Uzavření prvního stupně základních škol už v první vlně pandemie mělo určitý dopad na výpadek zdravotnického personálu. Nemůžeme dopustit, aby v nemocnicích a dalších potřebných zařízeních, ve složkách integrovaného záchranného systému a podobně chybělo velké množství zaměstnanců. Jejich výpadek by mohl ohrozit provoz těchto zařízení, a to v žádném případě nemůžeme dopustit,“ říká hejtman Štěpán.

Školy a školská zařízení vykonávají nezbytnou péči o děti ve věku od tří do deseti let ve skupinkách. Jejich rodiče jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci v sociálních službách a další.

Na Náchodsku začaly pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů fungovat dvě školy - Základní škola T. G. Masaryka Náchod a Masarykova základní škola v Broumově. Pro nejmenší děti je k dispozici i Mateřská škola Broumov.