K sanitám se připojili se svými vozy také strážníci Městské policie Náchod. „Poděkovali jsme takto symbolicky rozezněním sirén nejen zdravotním sestřičkám, ale všem ošetřovatelkám, sanitářkám, zdravotnickým asistentkám a dalším pracovnicím a pracovníkům v ošetřovatelství,“ uvedl s vděkem starosta Náchoda Jan Birke.