K sanitám se připojili se svými vozy také strážníci Městské policie Náchod. „Poděkovali jsme takto symbolicky rozezněním sirén nejen zdravotním sestřičkám, ale všem ošetřovatelkám, sanitářkám, zdravotnickým asistentkám a dalším pracovnicím a pracovníkům v ošetřovatelství,“ uvedl s vděkem starosta Náchoda Jan Birke.

Den vítězství stejně jako na mnoha místech naší republiky oslavili 8. května také představitelé vedení města Náchoda.
Den vítězství si v Náchodě připomněli pietním aktem