Vzdušnou čarou to je od ZŠ v Polici nad Metují, která má nejlépe připravené matikáře, přesně pět kilometrů k ZŠ v nedalekém Machově, kde mají zase nejlepší okresní úspěšnost přijímaček v českém jazyce. Čím to je, že jsou obě školy tak úspěšné?

„Naše žáky na přijímací zkoušky pečlivě připravujeme,“ vysvětlili ředitelé obou škol.

Na předních místech žebříčku byly vidět i menší, „venkovské“ školy. To nejlépe dokládá umístění horské ZŠ Nový Hrádek, které patří v celookresním srovnání 59 škol druhé místo v češtině a třetí v matematice. Nejlepších pět základní škol na Náchodsku podle úspěšnosti v přijímacích testech v matematice a českém jazyku najdete na konci článku.

Na ZŠ v Polici nad Metují nyní chodí 438 dětí, tři třídy devátého ročníku dohromady navštěvuje 66 žáků. „Dlouhodobě výsledky žáků v přijímacím řízení sledujeme, takže víme že úspěšnost zejména v matematice je dobrá,“ říká ředitel polické školy Karel Nývlt. Škola pod jeho vedením je na matematiku vyhlášená dlouhodobě. Podle ředitele Nývlta je to hlavně díky tomu, že učitelé neslevují z potřebných nároků.

Ti, kdo si na Náchodsku plnili základní školní docházku ještě za socialismu, si jistě vzpomenou, že právě v Polici nad Metují byla matematická třída. „To už je opravdu dávná minulost. Matematice se ale věnujeme, vyučují ji u nás zkušení učitelé a výsledky to přináší," usmívá se ředitel, podle jehož slov se budoucí středoškoláci připravují na další studium delší dobu.

„Mají možnost testů z Cermatu, učitelé s nimi probírají jednotlivé úlohy a myslím si, že v tomto směru jsou dostatečně připraveni,“ dodává s tím, že kromě gymnázií v Broumově a Náchodě směřují i na odborné školy.

Vloni se přijímacího řízení zúčastnilo celkem 57 žáků devátých tříd. Pouze čtyři z nich se rozhodli studovat na gymnáziu. Většina dala přednost odborným školám, a to především informační technologii a oborům věnujícím se zdravotnictví a sociální činnosti.

V roce 2024 budou střední školy čelit náporu silných populačních ročníků při přijímačkách, které navíc projdou digitální revolucí. Podívejte se v článku i na další důležité změny, které učitele a rodiče letos čekají.
Jaké změny čekají letos školství: Velká revoluce v přijímačkách i vyšší platy

Zatímco v matematice polická základka okresně kraluje, tak v češtině to je o poznání horší. „V několika posledních letech končilo z různých důvodů několik vyučujících mateřského jazyka. V podstatě každý rok hledáme češtináře," zmínil možný důvod ředitel. Některé třídy tak začínají nový školní rok s novým učitelem češtiny.

S češtinou naopak nemají problém v nedalekém Machově, kde vzdělání aktuálně získává 116 žáků. „Naší obrovskou výhodou je, že jsme v podstatě rodinná škola,“ myslí si ředitelka Hana Lelková, kterou 1. místo v konkurenci 59 škol na Náchodsku potěšilo.

Základní škola v Machově umí budoucí středoškoláky nejlépe připravit na přijímačky z českého jazyka.Základní škola v Machově. Zdroj: Deník/Jiří Špreňar

„Máme tu velmi dobrou spolupráci mezi prvním a druhým stupněm, všichni se známe, takže kolegové si poznatky o dětech předávají mezi sebou nejen o přestávkách a na poradách, ale i na běžných akcích, kterých pořádáme celkem hodně,“ prozradila ředitelka a dodává, že škola se speciálně nezaměřuje jen na češtinu, jak by se podle úspěšnosti u přijímaček mohlo zdát.

„Daleko více klademe důraz na přírodovědné předměty. Ale co se týče českého jazyka, tak se snažíme na češtinu zaměřovat úplně ve všech hodinách," pochvaluje si ředitelka výborné mezipředmětové vztahy. „Neustále s dětmi čteme, děláme různé aktivity, spíme tu při Noci s Andersenem, takže v různých projektech napříč jednotlivými předměty čeština dominuje," považuje za důležité zapojovat mateřský jazyk do všech výukových sfér.

Aktuálně poslední ročník dokončuje 19 žáků. „Máme tu několikaletou tradici, že učitelé navíc připravují žáky, kteří se chystají na přijímačky. Ti, kdo mají zájem, několikrát týdně mají možnost zůstat odpoledne ve škole připravit se z matematiky a češtiny, aby věděli, jakou podobu testů mohou očekávat. To se nám vrací v tom, že nemusíme řešit každý rok problémy s neúspěšnými studenty. Máme je přijaté v první vlně i na výběrové školy - vloni například jeden žák šel na leteckou školu nebo na rybářskou školu do Třeboně," dodala ředitelka Lelková.

Individuální přístup k žákům

Právě „vesnické“ školy jsou v čele žebříčku nejúspěšnějších škol v nemalé míře zastoupené. Výhodu menší školy potvrzuje i ZŠ na Novém Hrádku, která se v obou kategoriích dostala na bednu - v českém jazyce skončili zdejší deváťáci co do úspěšnosti druzí a v matematice třetí. „Popravdě mě to nepřekvapuje,“ usmívá se zástupkyně ředitelky Martina Marková. V novohrádecké základce si aktuálně plní školní docházku 178 žáků, z nichž je 24 v deváté třídě.

„Je to asi o individuálním přístupu k žákům. Jsme škola rodinného typu a v tom tkví náš úspěch. Žáci k nám mají důvěru, vědí, že když jim něco nejde, tak mohou přijít, nemusí se to bát říci, dovysvětlíme jim učivo,“ říká Martina Marková, že se pedagogové takto snaží k žákům přistupovat. „Myslíme si, že to je ten hlavní základ úspěchu.“

Přijímací zkoušky z matematiky jsou noční můrou mnoha dětí. V přípravě mohou pomoci i příklady, které najdete v článku. Ilustrační snímek
Test k přijímačkám na střední školu: Vyzkoušejte si matematiku a český jazyk

Všechny tři školy mají něco společného: Police, Machov a Nový Hrádek jsou místa se silnou sportovní základnou, hlavně lyžařskou. I když aktuálně jsou sněhové podmínky i v těchto lokalitách nulové, tak sportovní založení zdejších žáků může nahrávat k lepšímu okysličení mozku a tím i k lepším studijním výsledkům.

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy

Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu.

Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia

Zdroj: prijimacky.aiCermat

Nejúspěšnější základní školy v okrese Náchod při přijímačkách žáků na střední školu

Matematika:

ZŠ a MŠ Police nad Metují 51,66 %

ZŠ Nové Město n. M., Školní 1000 47,27 %

ZŠ Nový Hrádek 44,57 %

ZŠ a MŠ Krčín 42,82 %

ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 42,76%

Český jazyk:

ZŠ a MŠ Machov 59,29 %

ZŠ Nový Hrádek 57,46 %

ZŠ a MŠ Krčín 57,24 %

ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 55,70 %

ZŠ Nové Město n. M., Školní 1000 55,52 %

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

* Vysoká úspěšnost žáků u přijímaček ještě neznamená, že taková škola je ta nejlepší. Ze statistických údajů Cermatu totiž nelze přesně zjistit, zda se na přípravě žáka k přijímačkám podílela pouze škola, nebo žáka k důležitému kroku připravili, třeba i připlacením soukromého doučování, jeho rodiče.