Tento svátek zamilovaných, převzatý z anglosaských zemí, drží především mladí lidé. Největší užitek z něho však mají obchodníci a restaurace, které nabízejí speciální valentýnské menu.

Zvyk je především spojený s legendou o knězi Valentýnovi, který i přes zákaz římského císaře Claudia II. oddával zamilované páry, za což si vysloužil žalář a později popravu. Následně se díky svému osudu stal patronem zamilovaných.