Náchod

Státní zámek:

Náchodský zámek je rozsáhlý stavební komplex o pěti nádvořích. Z gotického hradu založeného v polovině 13. století byl na počátku 17. století přestavěn na zámek v renesančním stylu. K zámku náleží také francouzská zahrada z poloviny 18. století a anglický park. Dále lze navštívit vyhlídkovou věž, hladomornu a gotické sklepy. Na zámku jsou také dva medvědi Ludvík a Dáša, kteří obývají starý hradní příkop. Návštěvní doba:

Úterý neděle 9.00 - 12.00 a 12.30 - 18.00. Pondělí pouze Piccolominská expozice (I. okruh) 10.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00.

Běloveský pevnostní skanzen

Skanzen zahrnuje čtyři pěchotní sruby a dva objekty lehkého opevnění na Babí a ve Sněžném. Od srubu Voda v Náchodě Bělovsi vede naučná stezka spojující všechny objekty. Objekty Březinka, Lom a Voda jsou otevřeny denně, vždy od 10.00 do 18.00.

Pevnost Dobrošov:

Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935-1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součástí je i výstava Československá armáda 1. republiky v miniatuře autora Libora Šušlíka, umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností.

Návštěvní doba: Denně 10.00 - 12.00 a 13.30 - 18.00 mimo pondělí. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle: 491 426 047, 491 423 248.

Horní Dřevíč u Stárkova

Mlýn Dřevíček:

Mlýn se nachází v malebném údolí potoka Olšavka (zvaném též Dřevíč). V objektu se nachází malé muzeum mlynářství. Návštěvníci zde mají možnost vidět práci mlynáře, tak jak se vykonávala v období mezi světovými válkami a ukázku volnoběžného provozu s unikátním technologickým zařízením. Otevřeno denně od 9.00 do 18.00.

Červený Kostelec

Domek Boženy Němcové:

Domek, kde krátce bydlela Božena Němcová a kde svou živnost provozoval kupec Augustin Hůlek. Je zde vystaven originál portrétu novomanželky Boženy Němcové. Návštěvní doba: Denně 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 mimo pondělí.

Nové Město nad Metují

Zámek:

Renesanční zámek z druhé poloviny 16. století přestavěný raně barokně v 17. století. Historické interiéry obnovené podle projektu Dušana Jurkoviče, rozšířen okruh o výstavu o rodu Bartoň Dobenín, zahrada se sochami Matyáše Bernarda Brauna, vyhlídková věž, prohlídky zámecké půdy a strojovny historického výtahu, galerie.

Návštěvní doba: Denně 9.00 - 17.00.

Hronov

Rodný domek Aloise Jiráska:

Roubená lidová chaloupka z konce 18. století s zařízením pekařství a lidovým nábytkem, kde se dne 23. 8. 1851 narodil spisovatel Alois Jirásek. Jeho otec Josef zde provozoval pekařské řemeslo.

Návštěvní doba: Denně 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.30 mimo pondělí.

Ratibořice

Státní zámek:

Empírově upravený barokní zámeček ve stylu malých italských letohrádků. Vnitřní zařízení a původní malby představují prostředí, v němž žila kněžna Zaháňská, dále historie rodu Schaumburg-Lippe, zámecký anglický park a skleník.

Návštěvní doba: Denně 9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00.

Babiččino údolí

Národní přírodní památka s rozsáhlým chráněným územím a památky a expozice přibližující dobu a postavy z knihy Boženy Němcové Babička. Návštěvní doba: Pondělí 10.00 16.00, úterý až neděle 9.00 17.00.

Jaroměř

Gočárův obchodní palác:

Bývalý obchodní dům firmy A. Wenke a syn v Jaroměři patří k předním památkám moderní české architektury. Byl postaven v letech 1910 1911 podle projektu slavného českého architekta Josefa Gočára. Od roku 1947 zde sídlí městské muzeum. Návštěvní doba: úterý pátek, 9.00 17.00, sobota, neděle a svátky 13.00 - 17.00 hodin.

Železniční muzeum
Výtopna Jaroměř

Společnost pro záchranu, obnovu a provoz historických železničních vozidel. Více než sto let stará výtopna parních lokomotiv připomíná atmosféru doby, kdy železnici vládla pára. Návštěvní doba:

Denně 9.00 - 16.00 mimo pondělí.

Muzeum magie:

Expozice zaměřená na historii okultismu, magie, kouzelnictví a českých kouzelnických divadel. Přiblíží kouzelnické osobnosti, fotografie, plakáty a rekvizity mistrů české magie. Návštěvníky muzea přivítá stará maringotka, pohádkové bludiště, ukázka středověkého popraviště i umělecká výstava zahradní keramiky. Otevírací doba: od května do září vždy v sobotu kdykoliv, ve všední dny po telefonické dohodě (tel. 491 813 102 nebo 731 203 289).

Josefov

Nová radnice:

V pseudorenesanční budově bývalé josefovské radnice (1883-1884) se nachází historická expozice Městského muzea v Jaroměři. Dokumentuje vývoj královského věnného města Jaroměře a císařské pevnosti Josefov.

Návštěvní doba: denně 10.00 - 17.00 mimo pondělí.

První vojenskohistorické muzeum Miroslava Frosta:

Historie rakouskouherské armády, události 1. světové války, českoslovenští legionáři, výstavba pohraničního opevnění, průběh 2. světové války a vývoj čsl. armády i nové válečné konflikty. Návštěvní doba: Denně 9.00 - 17.00 mimo pondělí.

Muzeum Waldemara Matušky

Muzeum, které se nachází na Riegrově náměstí, připomene odkaz tohoto slavného zpěváka a nabídne i exponáty z jeho pozůstalosti. Návštěvní doba:

Denně 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 mimo pondělí.

Pevnost Josefov

Nejrozsáhlejší podzemní komplex s chodbami v délce téměř 45 km. Dnešní prohlídková trasa zahrnuje pozemní chodby v délce 1 km, ubytovací kasematy, lapidárium barokních soch Matyáše Bernarda Brauna, valy bastionu.

Návštěvní doba: Denně 9.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00.

Broumov

Benediktinský klášter:

Benediktinský klášter sv. Václava s kostelem sv. Vojtěcha. Bohatá výzdoba vnitřních prostor, oltářní obrazy, prelatura. refektář, historická knihovna. Vystavuje kopii tzv. Turínského plátna, ve kterém mělo být zabaleno tělo ukřižovaného Ježíše. Součástí kláštera je i Muzeum Broumovska. Prohlídky každou hodinu. Návštěvní doba:

Denně 9.00 - 11.00 a 13.00 - 16.00.

Adršpach

Skalní město:

Národní přírodní rezervace. Impozantní pískovcové skalní útvary, tajuplné soutěsky, úzké průchody, gotická branka, jezírko v lomu, velký vodopád, projížďky na lodičkách po jezírku.

Návštěvní doba: Denně 8.00 - 18.00.

Teplice nad Metují

Skály:

Izolované skalní věže a pilíře, divočejší skalní stěny, úzké soutěsky, Podsvětí a Sibiř, zřícenina hradu Střmen.

Návštěvní doba: Denně 8.00 - 18.00.

Barokní ivanitská poustevna s kostelem Panny Marie Pomocné:

Poustevna je poloroubená stavba půdorysu tvaru U uzavřeného zdí se zahradou, postavená ve stylu kapucínského kláštera s překrásnou kaplí kostelem Panny Marie Pomocné. Je to jedna z posledních památek na kongregaci Sv. Ivana, založenou pro poustevníky v Čechách v roce 1732. Prohlídky s výkladem: denně v 9.00 a v 17.00.