„Cílem provedených oprav bylo zvýšení bezpečnosti motoristů i chodců a také zlepšení plynulosti silničního provozu. Nové výškové a směrové řešení komunikace kolem nadjezdu umožní současný průjezd vozidel po mostě," uvedl náměstek hradeckého hejtmana Karel Janeček. Podle Janečka je Náchodská ulice důležitá komunikace, protože přes okrajovou část Nového Města převádí tranzitní dopravu ze silnice I/14. Součástí oprav byla rekonstrukce mostu přes železniční trať, součástí oprav bylo vybudování nového parkovacího pruhu, kanalizace či přeložek některých sítí.

Pozadu ale nezůstalo ani město. To v rámci kompletní rekonstrukce celé ulice začíná budovat nové chodníky, parkovací stání a cyklostezku. To vše po stranách komunikace, která se o to zúžila. Pro tuto akci má město ve svém rozpočtu vyčleněno téměř deset milionů korun. Samotná realizace bude však levnější o 3,2 milionu korun, které město získalo jako dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury.

Královéhradecký kraj plánuje letos do oprav silnic druhých a třetích tříd investovat zhruba 730 milionů korun, většinu peněz pokryjí státní či evropské dotace. Například na konci srpna skončila oprava hlavní příjezdové cesty do Deštného v Orlických horách na Rychnovsku za zhruba 50 milionů korun.