Skupinka vozíčkářů nejprve navštívila poštu, pak po obvodu náměstí dojela před restauraci U města Prahy, kde se debatovalo o nejčastějších problémech s nimiž se handicapovaní spoluobčané setkávají.Jedním z vozíčkářů bylimístopředseda SZdP Náchod Miroslav Čiháček. Vdruhé polovině náměstí si starosta vyměnil místo se svým zástupcem Tomášem Šubertem.

Že jízda na vozíku není nic snadného se přesvědčil náchodský starosta Jan Birke na vlastní záda – a to hned po ujetí deseti metrů na první záludnosti, která se mu postavila před kola. Tím prvním úkolem bylo „prosté“ vyjetí na chodník, které musí uživatel vozíčku zvládat denně nespočetněkrát.
Vozík se starostou se při jeho premiérovém pokusu o výjezd na chodník naklonil dozadu, starostovy nohy mimoděk opustily stupačky a změna těžiště způsobila neodvratné překulení na záda. Naštěstí Jan Birke při pádu zúročil svou dlouholetou hokejovou zkušenost z pádů na led, takže střet z náchodskou dlažbou přestál bez úhony.

„Chtěl jsem zažít pocity na vozíku proto, abych si uvědomil, že je potřeba podívat se na problémy očima člověka, který je na vozíček odkázán. Vsedě ten okolní svět vidíte úplně jinak. Zjistíte, že je problém se dostat do kina, do obchodu nebo jen prostě vyjet na chodník,“ uvědomil si během krátké projížďky po městě a návštěvě pošty a Beránku starosta věci, které zdravý, normálně se pohybující člověk, nevidí. „Mojí povinností starosty města je snažit se tyto překážky řešit. Proto jsme se dohodli na některých věcech, které bychom mohli odstranit a zlepšit životní podmínky tělesně postiženým v Náchodě,“ přeje si starosta.

A co lidem odkázaným na vozík aktuálně chybí? „V poslední době nás trápí parkovací prostory u rehabilitačního centra Faust v Zámecké ulici, která se rekonstruuje. Stále doufáme, že se při této rekonstrukci bude myslet i na to, že člověk, který je hodně imobilní nebude muset překonávat vzdálenost 200 metrů od parkoviště k rehabilitaci,“ zmínil místopředseda SZdP Náchod Miroslav Čiháček jednu z věcí, o níž se domnívá, že by se měla napravit.