Nutnost najít pro náchodský zámek nového kastelána nastala na podzim loňského roku, kdy 31. října podala rezignaci na svoji funkci tehdejší kastelánka Iva Kysilková. Zámek spravovala poslední tři sezony a dle svých slov skončila z osobních důvodů. Národní památkový ústav v tomto období podal trestní oznámení na neznámého pachatele. Důvodem byly odhalené majetkové nesrovnalosti v hospodaření na náchodském zámku, které vyústily v zásah policie.

Psali jsme zde:

Náchodský zámek. Ilustrační snímek.
Průšvih na náchodském zámku. Policie začíná vyšetřovat majetkové nesrovnalosti

„K 1. březnu byl novým kastelánem jmenován Petr Ťažký, který se v lednu letošního roku úspěšně účastnil otevřeného výběrového řízení a komisi přesvědčil nejenom díky svým dosavadním pracovním zkušenostem, ale také vizí, kam náchodský komplex směřovat," informovala Územní památková správa na Sychrově, která pečuje o zpřístupněné kulturní památky Národního památkového ústavu v Královéhradeckém, Libereckém a Pardubickém kraji.

Nový náchodský kastelán zná zámek opravdu dobře, neboť zde v různých funkcích působil od roku 2013. „Do sezony bych rád vstoupil s několika novinkami, ale představím je až společně spolu s ostatními kolegy, nerad bych nyní předbíhal,“ plánuje Petr Ťažký.

Zámek do konce letošního února vedl ratibořický kastelán Ivan Češka, který nahradil kastelánku Ivu Kysilkovou, která pracovní poměr ukončila v listopadu 2023.

Medailonek nového náchodského kastelána


Na zámku v Náchodě vrcholí přípravy na nastupující sezonu, která již bude pod taktovkou nového kastelána Petra Ťažkého.Na zámku v Náchodě vrcholí přípravy na nastupující sezonu, která již bude pod taktovkou nového kastelána Petra Ťažkého.Zdroj: archiv NPÚPetr Ťažký pochází z malého městečka Meziměstí na Broumovsku. Vystudoval cestovní ruch na soukromé střední škole Academia Mercurii v Náchodě a následně bakalářský obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví na Univerzitě Hradec Králové, který v roce 2019 zakončil státní zkouškou a bakalářskou prací, v níž se zabýval návrhem reinstalace expozic náchodského zámku. Na Univerzitě Karlově vystudoval navazující magisterský obor Edukace a interpretace kulturního dědictví, který zakončil v roce 2023 státními zkouškami a obhajobou diplomové práce s názvem Poválečná prezentace instalací na vybraných památkách ve východních Čechách. V oblasti památek se pohybuje již od roku 2013, kdy začal provázet nejdříve jako praktikant a záhy jako sezónní průvodce na zámku v Náchodě. Na této památce se později podílel na přípravě kulturních akcí, prezentaci zámku a v roce 2018 zde byl zaměstnán jako pokladní. Je spoluautorem prodejní publikace o zámku Náchod, která byla vydána v roce 2019. Téhož roku nastoupil na Územní památkovou správu Sychrov jako kurátor sbírkových a mobiliárních fondů. Náplní jeho práce byla organizace a vedení zápůjčních smluv, inventarizace mobiliárních a knihovních fondů a mimo jiné i tvorba nových interiérových instalací – a to v již zmiňovaném státním zámku Náchod, Litomyšl, Frýdlant, Hrádku u Nechanic a na státním hradě Grabštejn. Byl členem komisí pro interiérové instalace a výkup mobiliáře. V roce 2024 uspěl ve výběrovém řízení na pozici kastelána státního zámku Náchod. Do funkce byl jmenován k 1. březnu 2024.Zdroj: Národní památkový ústav

Zámek Náchod

Na zámku v Náchodě vrcholí přípravy na nastupující sezonu, která již bude pod taktovkou nového kastelána Petra Ťažkého.Zdroj: archiv NPÚ

Původně gotický hrad založený v polovině 13. století se díky renesančním a barokním přestavbám rozrostl v rozsáhlý stavební komplex o pěti nádvořích. Návštěvníci mohou obdivovat středověkou věž, sklepení, renesanční arkády či barokní portály. Mezi nejvýznamnější majitele Náchoda patřili Smiřičtí ze Smiřic, italský rod Piccolominiů, Kuronští a německý knížecí rod Schaumburg-Lippe. Více na www.zamek-nachod.cz