„Smyslem projektu je podpora Česko – Slovenské vzájemnosti i zprostředkování kontaktů s jazyky obou zemí,“ uvedla tisková mluvčí náchodské radnice Nina Adlof. Minulý týden žáci náchodských základních škol pobývali v Partizánskem a nyní přátelům z partnerského města jejich pohostinnost oplatili.

Slovenské děti se zúčastnily výuky na ZŠ Plhov a ZŠ Komenského. Program byl připraven i pro jejich dospělý doprovod tvořený pedagogy a zástupci města Partizánske. Nechybělo ani oficiální přivítání v obřadní síni náchodské radnice.