„V Náchodě je už mnoho šikovných a úspěšných skateboardistů na vysoké úrovni, proto věříme, že mělo smysl investovat do odpovídajícího a kvalitního zázemí a svůj talent a schopnosti tak budou moci nadále rozvíjet takzvaně doma," uvedl starosta Jan Birke, který si otevřením skateparku zpestřil čekání na volební výsledky.

Slavnostní otevření s bohatým programem, ukázkami a soutěžemi proběhlo pod taktovkou zhotovitelské společnosti Mystic Construction ve spolupráci s místní skateboardovou komunitou. Nechyběla exhibice zkušených skateboardistů a soutěže pro děti, které netrpělivě čekaly na svou první jízdu na skateboardu nebo koloběžce.

Při výstavbě parku za 5.3 milionu korun byly využity železobetonové desky tloušťky 150-200 mm. Oblé a tvarově členité plochy jsou zpevněny pruty, rovinné povrchy a plochy ve skateparku jsou většinou hlazeny strojově leštičkami pro dosažení ideální hladkosti povrchu. Všechny ostatní plochy a všechny rádiusy jsou hlazeny ručně, a to co nejpečlivěji. Povrch betonového skateparku zůstává v barvě betonu bez další úpravy a dešťová voda z plochy skateparku je odvedena vyspádováním do okolního terénu.

Železobetonový skatepark o rozloze 735 m2 na ploše 15x49 metrů tvoří různě veliké a tvarově členité plochy, šikmé plochy, tzv. banky, a rádiusy, které mají různou hloubku a poloměr, jsou propojené různými zídkami, schody a rovnými plochami. Pojezdové hrany zídek a schodů jsou zpevněny ocelovou hranou nebo jsou ponechány v přírodním surovém stavu. Přechody mezi rovinou a rádiusem, tzv. koping, tvoří ocelové trubky a pro správnou funkčnost překážky je velice důležité jejich ukotvení a pozice. Součástí skateparku jsou i ocelové konstrukce, různá pojezdová zábradlí a další prvky uzpůsobené pro jízdu na skateboardu.

„Finální podoba skateparku byla konzultována s budoucími uživateli a obsahuje všechny aktuální a používané překážky, které jsou upořádány do mezi sebou propojených sekcí. Velikost překážek je volena tak, aby jejich obtížnost byla stupňována od těch jednoduchých až po ty obtížnější. Nový skatepark, jehož součástí bude v příštím roce i mobiliář, splňuje všechny požadavky na pořádání závodů," upřesnil místostarosta Jan Čtvrtečka s tím, že na nový skatepark bude navazovat také skladová hala pro potřeby sportovního areálu.

Skatepark bude otevřen až do konce října od 8 do 20 hodin, v měsících listopad-březen od 9 do 16 hodin. "Děkujeme všem návštěvníkům za dodržování provozního řádu a věříme, že sportoviště je v těch nejlepších rukou a bude sloužit bez poškození nám všem," dodal mluvčí radnice Nina Adlof.