Úkolem této divácky atraktivní soutěžní disciplíny je během jedné minuty od nastartování spalovacího motoru nastoupat co nejvýše a po dobu sedmi minut klouzat vzduchem. Přistání musí proběhnout do čtverce o velikosti třicet na třicet metrů, přičemž ti nejlepší přistávají ve středu tohoto čtverce. Vše je pod přísným dohledem a hodnoceno body. Po celou dobu mistrovství vládla dobrá nálada a počasí přálo připraveným. (an)