„Připomínáme si tragické potlačení povstání v roce 1959 v tibetské Lhase, kterou o devět let dříve obsadila čínská armáda. Čínská okupace trvá prakticky dodnes," připomněl starosta Martin Staněk. Jak uvedl Jan Holý z městského úřadu, zdejší radnice tibetskou vlajku vyvěšuje pravidelně již několik let. Tento akt je symbolicky vyjadřuje solidaritu s národem, který přežívá pod okupací cizí země.

Vlajku včera vyvěsila také obec Vlkov. Zdejší zastupitelé tak chtěli podpořit celosvětovou diskusi a povědomí o lidských právech. „Symbolickým gestem v podobě vyvěšením vlajky Tibetu před obecním úřadem jsme chtěli dát najevo, že si je i malá česká obec dobře vědoma hodnot svobody jedince i národů. Zavazuje ji k tomu ostatně i silná legionářská tradice, neboť mnoho vlkovských mužů právě před sto lety bojovalo a umíralo za vznik nezávislého českého státu," uvedl starosta obce Jiří Nepokoj.