Studentkou roku se stala Pavla Palhounová ze septimy. Má vynikající studijní výsledky po celou dobu studia a školu úspěšně reprezentovala například v okresních a následně krajských kolech konverzačních soutěží v angličtině a němčině, ale i na chemické olympiádě.

V kategorii sportu ocenění získala Hana Dušková z tercie. Ta si jej zasloužila za výborné výsledky v atletice (např. přespolní běh družstev v kategorii starších žákyň 1. místo v okrese, atletická soutěž družstev Pohár Českého rozhlasu 3. místo, výběr reprezentačního družstva starších žákyň KHK, hry VI. Olympiády dětí a mládeže v červnu 2013 ve Zlíně, 4. místo mezi nejlepšími deblisty v ČR, 6. místo na MČR družstev ad.).

Skvěle reprezentují celý region

Za propagaci školy a regionu si ocenění odnesla Magdaléna Troutnarová z kvinty. Ta vede družinu Světlušek a Ještěrek ve skautském oddíle v Polici nad Metují. Skauting však není jedinou její cennou aktivitou. Na 61. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu European Music Festival for Youth Neerpelt v Belgii získala se souborem ZUŠ Police nad Metují 2. místo. S klavírním kvintetem obsadila 1. místo v celostátním kole Národní soutěže ZUŠ ČR. Vystupovala také na koncertě vítězů Rozhlasové soutěže mladých orchestrů Concerto Bohemia. Školu navíc reprezentuje ve sportovních soutěžích v míčových hrách.

V oblasti přírodních věd si ocenění zasloužila Tereza Šváblová ze septimy. To za vzornou reprezentaci školy v přírodovědných soutěžích, především v chemické a matematické olympiádě. Obsadila 1. místo v krajském kole chemické olympiády kategorie B, výborně reprezentovala školu i ve vyšší kategorii A. Byla vyhlášena nejlepší řečnicí kraje v debatní soutěži středních škol Cesta do parlamentu. Je také důležité, že má výborné výsledky po celou dobu studia.

Ocenění převzaly i kolektivy. Navrženy byly dva, a to studenti 3. A a septimy, a studenti septimy a sexty. Studenti 3. A a septimy dobrovolně pracovali se žáky ze znevýhodněného prostředí. Nemálo studentů těchto tříd se ve svém volném čase během půlroku věnovalo vybraným žákům ze Základní školy Masarykova v Broumově. Pomáhali jim s přípravou na vyučování, procvičovali potřebné pro výuku, naplňovali jejich volný čas hrami. Učitelky 1. stupně byly s jejich prací velmi spokojeny. Školáci se pod vedením studentů výrazně zlepšily. Za kolektiv 3. A pomáhaly žákům základní školy Martin Vaněk, Miroslava Josefusová, Veronika Slováková, Lucie Lexmanová, Tereza Kratěnová, Ondřej Rozum, Zuzana Sadílková, Lenka Kubínová, Veronika Obstová, Anežka Šikulová. Ze septimy se pak účastnili studenti Slávka Šikutová, Linh Vu Manh, Tereza Šafářová, Aneta Outratová, Diana Frödová, Petra Soukupová, Marián Potoček.

Nominaci si vysloužil také kolektiv studentů ze septimy doplněný o dva studenty sexty. Tento kolektiv se zúčastnil diskusní soutěže Studentská Agora 2013 Cesta do parlamentu a v krajském kole obsadil 2. místo. Nejlepší řečnicí krajského kola byla vyhlášena studentka broumovského gymnázia Tereza Šváblová. Účastníky řečnické soutěže tedy byli kromě ní také Filip Kozár, Petra Soukupová, Vojtěch Jirka, Tereza Šafářová, Martin Doležal, Anna Lazorová, Tereza Gocníková, Tomáš Schusser a Daniel Čech.

Je jistě dobře, že Nadační fond Gymnázia Broumov se snaží úspěšné studenty tímto způsobem podpořit v jejich studiu a růstu.