„Pro spoustu lidí to možná bude jen úsměvná zajímavost, pro nás to je záležitost historického momentu. Mnoho obyvatel obce pracovalo na dráze a je to pro ně citlivé téma,“ říká českometujský starosta Josef Cibulka.

Byl to právě zdejší obecní úřad, který rozhodnutí Správy železnic nepřijal jako hotovou věc a snažil se definitivní osud záchodků, jež vzhledově stylově doplňují nádražní budovu z konce 19. století, zvrátit. „Nádraží představuje kus života našich občanů. Objekt je v relativně dobrém stavu a přišlo nám škoda, že by se bourala část uceleného celku nádraží. Proto jsme telefonovali, poslali dopis na patřičná místa, došlo i na osobní jednání a snažili jsme se udělat vše pro jejich zachování,“ popsal starosta iniciativu, která ale v první vlně narážela na zeď odmítnutí. „I po těchto našich urgencích nám oznámili, že naše připomínky nejsou natolik relevantní, aby od záměru odstoupili a k odstranění stavby že dojde,“ připomněl neúspěšný výsledek prvního kola.

Ilustrační foto
Galerie Lapidárium v Broumově sbírá boty pro potřebné

Českometujští se ale nevzdali. „Věděli jsme, že asi moc šancí nemáme, ale přesto jsme se snažili i nadále. Nemyslím si, že pouhá skutečnost nefunkčnosti toalet by je měla odsoudit ke zbourání. Chtěli jsme oslovit naše obyvatele s žádostí o historické fotografie, abychom měli podklady pro další jednání. Pak se ale stala věc, kterou jsme nikdo nečekali,“ pokračuje starosta, kterému jednoho dne zazvonil telefon a ženský hlas na druhé straně mu oznámil, že došlo k přehodnocení stanoviska a k bourání nakonec nedojde. „Byli jsme z toho překvapení,“ nezastírá starosta, který se nebrání možnosti, získat nádraží do obecního vlastnictví. „Sice jsme malá obec s nevelkým rozpočtem, ale za rozumnou cenu bychom ho rádi získali,“ říká Josef Cibulka s tím, že by obec měla zájem i o zpola nevyužívanou hlavní výpravní budovu. Ta je nyní veřejnosti nepřístupná. Horní patro obývají nájemníci a spodní část je uzamčena. „Zastupitelé tento záměr podpořili, a nyní čekáme jaká cenová nabídka nám přijde a zda bude pro nás přijatelná,“ dodal starosta, který by byl rád, kdyby nádraží zůstalo zachováno kompletně.

S rokem 2021 se otužilci v Náchodě rozloučili v řece Metuji.
S končícím rokem se rozloučili v Metuji při Silvestrovském křtu otužilci

Představu, jak by nádraží v České Metují mohlo vypadat má takřka za rohem. Dobrým příkladem je podobné nádraží v nedalekém Bohdašíně, které je v soukromém vlastnictví a na první pohled mu to prospívá.

Proč se Správa železnic na poslední chvíli rozhodla své rozhodnutí změnit Josef Cibulka přesně netuší. Nevyvrací ale, že by za tím mohla být ekonomická stránka věci, protože demolice stojí ne zrovna malé peníze. Podle mluvčí Správy železnic Radky Pistoriusové se budova po nesouhlasu obce ocitla na demoličním seznamu omylem. „Všechny dotčené obce jsme oslovili s žádostí o vyjádření. V případě České Metuje došlo k pochybení našeho zaměstnance, který - přestože obec vyjádřila nesouhlas - žádal se Drážní úřad o povolení k odstranění stavby,“ vysvětlila pro Pistoriuosová.

Pokud by obec hlavní budovu nádraží získala, tak by věděla co s ní. „Hlavně bychom dům chtěli udržet v té jeho podobě z 19. století. Dokážu si představit, že bychom zde uměli udělat pěkné byty a dole by vznikla čekárna, která tu chybí,“ uzavřel starosta Cibulka.