Výzkum předcházející budování obchvatu Náchoda dá vědcům příležitost pracovat v oblasti, kde se dosud neprováděl. Archeologovi náchodského muzea Janu Košťálovi je jasné, že jde o velkou výzvu. Zvláště v této oblasti ve volné krajině, kde v minulosti nebylo tolik příležitostí. „Oblast Náchoda nebyla soustavně osídlena, skupiny lidí tudy pouze v jednotlivých obdobích procházely. Nálezy jsou proto ojedinělé. Pokud se podaří nějakou lokalitu objevit, bude to mít zásadní význam,“ myslí si Košťál.

Jedním z přínosů by mohlo být osvětlení průběhu a způsobu osídlování a také pronikání pravěkých lidí do kopcovité oblasti. Naznačil to výzkum při kopání vodovodu spojujícího nově budovaný vodojem na Brance s vodojemem ve Vysokově. Archeologům se tam podařilo zachytit už známou lokalitu z období mezolitu a paleolitu, tedy z doby zhruba 10 tisíc let před naším letopočtem.

Od roku 1999 zdobil oltář obraz sv. Martina a sv. Jiří od ukrajinského malíře, působícího v České republice Vjačeslava Iljušenka.
Kostel v Martínkovicích se po 32 letech dočká kopie ukradeného slavného obrazu

„Na konci doby ledové ještě nebyli zemědělci, zároveň už nešlo o lovce mamutů, ale lovce sběrače. Lidé tehdy nebyli usazení na jednom místě. Na tomto návrší, kde jsme našli paleolitické kamenné nástroje, patrně byli lidé pouze nějaký čas,“ uvedl Košťál.

Výzkumníci také předpokládají nálezy hromadných hrobů z období války v roce 1866. Společně s obchvatem se totiž připravuje také přeložka silnice I/14 směrem na Nové Město nad Metují a stavba tam protne tehdejší bojiště.

Víme, že toho moc nevíme

Obchvat povede severovýchodně od Náchoda. Od Vysokova bude směřovat členitým územím přes Kramolnu k Dolní Radechové a přes údolí Radechovky bude stoupat k Babí, odkud bude klesat do údolí Metuje v Bělovsi. Spojení s polskými hranicemi mimo zástavbu povede místy, která nebývala osídlená. Právě to však skýtá možnosti objevit nové souvislosti.

Archeolog Univerzity Hradec Králové Ladislav Rytíř potvrdil, že tím se dostanou do míst mimo klasickou sídelní oblast. „Osídlení tam sice nikdy zdaleka nebylo takové jako v Polabí, ovšem v tom je to zajímavé. Kolegové z náchodského muzea tam před lety dělali průzkum, z něhož zhruba víme, že toho moc vlastně mnoho nevíme. V tom prostoru totiž žádné archeologické aktivity v minulosti nebyly, nemáme ani žádné rozsáhlejší povrchové sběry,“ doplnil Rytíř.

V současné době se připravuje soutěž na dodavatele archeologických prací na obchvatu. Podle starosty Náchoda Jana Birkeho by se mohlo začít kopat ve druhé polovině roku. „Projekt na archeologický průzkum je připravený. Všechno směřuje k tomu, aby stavba obchvatu začala v příštím roce,“ doplnil Birke.

Obchvat jako krajinná sonda

Náchod a okolí od pravěku formovala kopcovitá krajina na pomezí Čech a Kladska. Díky strategickému umístění tudy procházely významné stezky.

Ve 13. století tam vznikl hrad, který měl strategickou pozici. Bylo to významné město, které bylo takzvaně první na ráně. Příkladem může být doba husitská, ale i další období až do poměrně nedávné minulosti. „Přispělo k tomu i to, že tam krajina tvoří úzké hrdlo. Oblast byla využívaná už od starší doby kamenné, lidé tam chodili skutečně od nepaměti,“ prozradil archeolog Muzea východních Čech v Hradci Králové Radek Bláha, podle kterého lze brát výzkum v trase obchvatu jako krajinnou sondu, která může vědcům přinést zajímavé informace.

„Protíná rozmanitou kopcovitou krajinu a různé části terénu. I odhalení běžných aktivit našich předků, krátkodobých sídlišť, opevněných bodů či pozůstatků komunikací a dokladů tehdejšího provozu, může být dost důležité,“ je přesvědčený.

Nalezené artefakty by měly skončit v náchodském muzeu. V současné době tam archeologové zpracovávají výsledky tří rozsáhlých výzkumů z uplynulých dvou let, kdy se například podíleli i na záchranném výzkumu na obchvatu Jaroměře.

Dětské kolo. Ilustrační foto.
Žena z Náchodska prodávala kolo. Zájemce ji připravil o více než 100 tisíc korun

„Náš úsek byl u Svinišťan, kde jsme našli žárové pohřebiště z mladší a pozdní doby bronzové. Zpracováváme také nálezy objevené před stavbou nového spolkového domu vedle kina v Náchodě z roku 2021 a výzkum na náměstí v České Skalici,“ upřesnil Košťál.

Archeologové z Univerzity Hradec Králové v současné době spolu s kolegy z hradeckého a jičínského muzea a ze společnosti Archaia Praha pokračují ve výzkumu na trase budoucí dálnice D35 z Hradce do Jičína mezi Sadovou a Hořicemi, který zahájili minulý rok.

„Našli jsme tam pohřebiště ze starší doby bronzové. Kolegové zajistili poměrně rozsáhlé sídliště z doby železné a my se nyní rovněž dostáváme do míst s pozůstatky z tohoto období,“ pochlubil se Rytíř a připomněl, že práce budou pokračovat i v trase budoucí dálnice z Jaroměře do Polska. „Během měsíce by měly začít skrývky v úseku od Trutnova ke státní hranici. Dostáváme se tam do horského terénu, který byl komunikačním koridorem od pravěku až po současnost. Určitě se tam dají očekávat pozůstatky po válečných událostech v roce 1866. Myslím si, že ještě zajímavější bude úsek za Jaroměří. Na tom předcházejícím bylo několik velice bohatých sídlišť.“