„Při Hodině Země se symbolicky snažíme připojit k ekologickému myšlení po celém světě a podpořit tak myšlenku trvalého udržitelného života na této planetě," uvedla Ludmila Pohanková, ředitelka Střediska volného času Déčko Náchod, které akci za podpory města pořádá.

„Věřím, že i ta pouhá hodina, kdy se cíleně zhasne osvětlení na veřejných prostranstvích i světla a spotřebiče v mnoha domácnostech, pomůže, aby si spousta lidí uvědomila, že je potřeba věnovat více pozornosti ochraně životního prostředí," řekla osmnáctiletá Lenka z Náchoda, která se k happeningu také připojila.

Také místostarosta Náchoda Tomáš Šubert potvrdil, že Hodina Země je dobrým důvodem k zamýšlení, jak se chováme ke své Zemi a k životnímu prostředí. „Přál bych si, aby tato hodina přetrvala po celý rok," dodal místostarosta.

Během hodinového programu vystoupily taneční skupiny Déčka, mládež z žonglérského kroužku zatančila s ohněm, právě vzniklé seskupení Cibulky bubnovalo do rytmu a kdo chtěl, mohl zapálit svíčku v labyrintu před radnicí. Na závěr vystoupila kapela Montace.