Besedy s veřejností a realizačním týmem se zúčastnili starostka Libuše Růčková, radní Josef Marek a radní Pavel Trojan. V úvodu starostka shrnula první etapu budování Naší zahrady 2007, poděkovala všem, kdo se na její tvorbě podíleli, zvláště pak veřejnosti, která se aktivně zapojila do všech procesů vzniku.


Radní a současný ředitel Tepelného hospodářství města Broumova Josef Marek vysvětlil důvody opravy stávajícího vedení teplovodu v Naší zahradě 2007, která probíhala v minulých dnech, a která vzbudila nelibost veřejnosti i žáků školy. „Realizační tým Naší zahrady 2007 poděkoval za citlivý přístup ke dřevinám i k celému areálu při výkopových pracích, na kterých se podílela těžká stavební technika. Do dvou týdnů bylo ale vše uklizeno a vráceno do původního stavu,“ vrátila se Yvona Eliášová k nedávnému „kopání“ v areálu.


Právě kvůli zmiňované opravě teplovodu zde nemohl být uspořádán tradiční Týden pro Zemi, při kterém měly být instalovány panely ekostezky vyrobené na základě návrhů jednotlivých tříd nižšího stupně školy a tvořeny zemní sluneční hodiny. „Sobota měla být namísto besedy věnována slavnostnímu otevření ekostezky a sázení další zeleně,“ prozradila původní záměr Dáša Zbořilová, a neopomněla zdůraznit, že obě akce se uskuteční v náhradních termínech. „Ekostezka bude otevřena do prázdnin, sázení s veřejností bude připraveno v podzimním termínu,“ upřesnila.


Na závěr besedy byl založen Spolek pracovitých přátel Naší zahrady 2007. Jeho první čestnou, ale i pracovitou členkou se stala Radmila Fingerová, projektantka Naší zahrady 2007. Dalšími se staly některé členky realizačního týmu, který s ukončením loňské etapy ukončil svoji funkci a další spřátelené zahradnice.


Po občerstvení se všichni přemístili do samotné zahrady, kde Josef Marek za odborné asistence nejmenších účastníků vysadil „Strom přátelství“, který symbolizuje skutečnost, že i velké stavební zásahy se v lokalitách střežených jejími příznivci dají realizovat citlivě a bez zbytečného poškozování nejen zeleně. „Za výsadbu dostal darem Velkou knihu o sázení, která vznikla na podzim loňského roku z prací žáků nižšího stupně školy, kteří výtvarně a literárně ztvárnili své zážitky ze sázení okrasného sadu před budovou své školy,“ dodala za Spolek pracovitých přátel Naší zahrady Yvona Eliášová. (řez)