Přesně 15 dnů uplynulo od okamžiku, kdy zmocněnec přípravného výboru Karel Jára přinesl na podatelnu MěÚ v Hronově návrh na konání místního referenda, v němž by se mohli obyvatelé vyjádřit k výstavbě nové radnice. „A právě 15 dnů je zákonná lhůta, kterou měl městský úřad na přezkoumání, zda je návrh v pořádku, nebo jsou-li v něm nedostatky. Předpokládám, že mi vyjádření přijde poštou dnes nebo zítra,“ odhadoval včera dopoledne Karel Jára. Má za to, že vedení radnice bude dělat všechno pro to, aby referendum nebylo. „Teď čekáme co bude dál – buď nám návrh vrátí k doplnění, nebo ho shledají jako bezvadný, a potom by se měl projednat na dubnovém zastupitelstvu.“

Dnes už je jasné, že návrh na konání místního referenda radnice po přezkoumání vrací přípravnému výboru k doplnění. eště včera dopoledne se na hronovské radnici dolaďovalo znění výzvy k jeho doplnění.

NÁVRHU CHYBÍ VYČÍSLENÍ NÁKLADŮ

„V zásadě jde o to, že nebyly vyčísleny náklady, které budou potřeba, aby výsledky referenda byly uvedeny v život,“ konkretizuje starostka Hana Nedvědová, že v předloženém návrhu zcela absentuje odhad nákladů spojených s realizací rozhodnutí přijatého v referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu obce. Úřednickou mluvu převedla na konkrétní možnou situaci, k níž by při referendu mohlo dojít. „Kdyby občané neodsouhlasili nový úřad, ale odsouhlasili by prodej těch dvou budov, tak se ptám, kde bude nový městský úřad sídlit – nový bychom si postavit nesměli a objekty, kde sídlíme v současnosti, by se prodaly. To všechno se může stát,“ nastínila starostka variantu, která by v referendu mohla teoreticky nastat.

„Takže my se ptáme, kde nový úřad bude, jestli si koupíme novou budovu, nebo budeme někde v pronájmu,“ chce slyšet starostka odpovědi z nichž budou patrny náklady, které by za výše uvedené situace vznikly. „Kalkulace nákladů má být kvalifikovaná, aby bylo zřejmé, z jakých předpokladů přípravný výbor při svých úvahách vycházel,“ dodala starostka s tím, že na odstranění nedostatků návrhu má přípravný výbor 30 dnů od doručení výzvy.

Zájem vyjádřit se v referendu projevilo během necelých tří týdnů přes 1700 oprávněných občanů Hronova. Pro srovnání: Voleb do městského zastupitelstva před čtyřmi roky se zúčastnilo 2490 voličů.