Naše redakce se proto zajímala, jak tento „problém" vidí obyvatelé našeho regionu. Využili jsme k tomu i náš facebook. Na něj jsme vyvěsili následující text: Má naši zem ve světě reprezentovat název Czechia a nahradit dosavadní politický název Czech Republic? Jak se Vám nová varianta názvu českého státu líbí? Vadila Vám ta předchozí? Chtěli byste jinou?

Kupříkladu Ivana Nouzová nám na to odpověděla: „Myslím si, že by se toto mělo řešit s celým národem způsobem referenda a ne tak, že si někdo vzpomene a způsobí tím dost komplikací a výsměch. Je to jak o nás bez nás!"

Další zajímavý příspěvek do naší facebookové diskuse nám přidal Aneri Avoldies: „Název by se rozhodně měnit neměl. Jsme Češi a ne žádní cizinci. Vždyť na tom názvu si leda zlomíme jazyk, zní to jak Polakia."

HLASY Z NAŠICH RADNIC

Se stejně znějícími dotazy jsme se obrátili i na některé radnice v našem regionu. Svůj názor nám poslala Ida Jenková, starostka Police nad Metují: „Pokud vím, název našeho historicky podmíněného životního prostoru daného ústavou 16. prosince 1992 (s účinností od 1. 1. 1993) je a zůstává Česká republika, a tedy i svět bude nadále akceptovat anglický ekvivalent Czech Republic. Zde se nic nemění a ani nemůže měnit! O zkráceném názvu naší vlasti se doma již vedly dlouhé, často nesmyslné diskuse. Byla to především publicistika a politika, jež "zavedly" název Česko, a to vzdor jeho faktické neopodstatněnosti i temnému období. Čechie (anglicky Czechia) není jen anglický ekvivalent zkráceného názvu naší republiky, a tedy doma zavedeného Česka, ale též (zvláště od 18. století) Čechia nese v sobě bájný, historicky podmíněný akcent, jenž představuje postavu (zřejmě ženu), ochránkyni českých zemí. Nabízí se tedy otázka či otázky: Jak se postavíme ke své současné podstatě a historii zároveň? Zachováme se (opět) akčně? Jsem toho názoru, že bychom měli ctít svoji ústavu a svoji bohatou a pro Evropu a i celý svět v mnohém inspirativní historii."

Starostka Hronova Hana Nedvědová nám zase sdělila následující: „Se zájmem sleduji bouřlivé diskuse na toto téma. Mám ale neodbytný pocit, že naše země má daleko důležitější problémy, které je třeba řešit. Stávající název mi vůbec nevadí, neměnila bych jej."

Zapojil se i novoměstský místostarosta Michal Beseda: „Pokud je největším problémem naší země to, pod jakým názvem bude prezentována ve vládních marketingových kampaních, měli bychom být vážně spokojeni. Osobně nemám problém ani s existujícím, ani s navrhovaným názvem, protože ze svých nesčetných setkání s cizinci vím, že Američané chápou pouze Czechoslovakia, v ruštině funguje Čechija, podobně to mají i Němci. Žádný vládní záměr na tom nic nezmění."

A CO MLADÁ GENERACE

Zajímalo nás také, jak na tuto věc hledí současná mladá generace. Obrátili jsme se proto na Venuši Zelenou, učitelku a zároveň i zástupkyni ředitele náchod-ské Základní školy na Komenského ulici. Ta pro nás ve dvou třídách druhého stupně uspořádala menší anketu. Žáci se v ní shodli na dosavadním názvu Czech Republic. Nová varianta se jim prý moc nelíbí. Zdá se být zastaralá. Domnívají se, že jsme prostě Česká republika. Děti se také vyjádřily ve smyslu, že o něčem takovém by mělo rozhodovat celorepublikové referendum.

REAKCE Z KNIHOVNY

A na závěr je tu i zamyšlení od ředitelky červenokostelecké Knihovny Břetislava Kafky Marcely Fraňkové: „Pokud jde o název Czechia, přiznám se, že se mi nelíbí. Není to jméno, které by znělo jednoznačně, což s sebou nese možnost různých výslovností a záměn. Přece jenom je třeba uvažovat, že se bude používat v různých jazycích. Daleko lépe mi zní název Bohemia, za kterým vnímám historii a vývoj jak územní, tak národní. A pokud byli Bójové, od kterých patrně tento název pochází, hrdý a bojovný národ, pak by tu byl i vzor pro to, abychom byli na svoji zemi patřičně hrdí. To mi v současnosti trošku schází. A proti zavedenému Czech Republic nic nemám. Líbí se mi."

Podle těchto odpovědí se zdá, že lidé na Náchodsku by dosavadní název neměnili. Jste stejného názoru?