Socha mistra A. Jiráska by měla určitě stát v centru města.
Není důstojné, aby se jeho jediná exteriérová podoba skromně krčila za rodným domkem a jednou za rok byla obdarována květinami.
Úcta ke spisovateli, který vytváří městu jméno, by měla být vyjádřena konkrétním symbolem. Při rekonstrukci náměstí, dle mého názoru, mělo být výtvarné dílo symbolizující v nějaké formě osobu spisovatele určitě předmětem zakázky města. To, že se tak nestalo, je smutné, v té obrovské částce mohl být výtvarný prvek na náměstí zakomponován. Možná, že přemístění sochy by alespoň částečně tento nedostatek napravilo.
Současná podoba náměstí, vzhled a název Čapkova sálu a kamenná skulptura před ním tomu ale moc nenahrává. Určitě by se formou vizualizace ukázalo, zda prostor vpravo před divadlem by mohl být vhodný.
Byl by to zdobný výtvarný prvek, skutečný symbol města, na kterém by bylo, v té velké studené ploše na náměstí, alespoň příjemné okem spočinout. A za to se moc přimlouvám!
Eva Fořtová, vedoucí odboru školství, kultury, sportu MěÚ Náchod

Se zájmem jsem si přečetl články týkající se sochy Aloise Jiráska a jejího případného umístění.
Domníval jsem se, že v rámci celkové rekonstrukce náměstí bude socha spisovatele A. Jiráska umístěna automaticky podle původního plánu arch. Freiwalda před průčelí divadla. Kupodivu ale ne!
Nechápu, proč taková sláva s každým Jiráskovým Hronovem na straně jedné a nepochopení arch. Freiwalda na straně druhé.
V každém kulturním evropském městě, na každém náměstí obdivujeme plno krásných soch.
Ale v městečku Hronově, které pod jménem A. Jiráska pořádá velkolepou přehlídku amatérských divadelníků, „zastrčí“ sochu svého velkého rodáka do malého parčíku. Tam se takto monumentálně pojaté dílo nehodí.
Mgr. Antonín Kříž

Vážení, ač nejsem obyvatelem města Hronova, dovoluji si jako občan projevit svůj názor na iniciativu sdružení pro přemístění sochy Mistra Aloise Jiráska v Hronově z parku do prostoru hlavního náměstí v Hronově.
Myslím, že bychom měli ctít původní návrh architekta Freiwalda a umístit sochu Mistra před Jiráskovo divadlo. Nedávná generální přestavba náměstí k tomu přímo vybízí. Díky architektům, kteří návrh náměstí vytvořili, se nám občanům otevřel nový prostor pro umístění uměleckého díla, které již existuje, bohužel ale zastrčené kdesi v parku.
Je nesporné, že přístavba Jiráskova divadla z 60. až 80. let minulého století nerespektuje záměr dostavby z roku 1928. Je třeba se i nad tímto zamyslet. Budeme-li prosazovat umístění sochy, řešme i otázku přístavby v celém konceptu původního plánu. Jedná se o severovýchodní průčelí náměstí v celé jeho délce ukončené novorenesanční budovou školy vpravo a nepovedenou přístavbou Jiráskova divadla vlevo. Vím, že tyto věci se měly řešit v rámci generální přestavby náměstí, ale bohužel přílišný spěch v rámci přípravy stavby a pak samotné realizace se nám tentokrát nevyplatil. Já osobně cítím, že na tomto náměstí něco chybí.
Poznámka nakonec:
Páni architekti David Chmelař AA a ing.arch. Milan Vít jistě dobře ví nebo slyšeli od svých starších kolegů, jak se v době totality projektovalo a konalo. Tento stín se přenášel i na tehdejší MNV a KNV. Bývalý starosta Houštěk by si jistě představoval úplně jinou budovu přístavby pro své divadelníky, ale bohužel musel udělat z nouze ctnost. Proto si myslím, že reakce na realizaci přístavby v dnešní podobě jest zcela nemístná. Naopak bych očekával od pánů architektů nějaký návrh či iniciativu, jak vše napravit ke spokojenosti a radosti nás občanů.
Milan Jícha (Náchod, Komenského třída 235)

Při nákladné rekonstrukci náměstí má Hronov nyní jedinečnou možnost po letech naplnit odkaz ing. arch. Jindřicha Freiwalda, který z lásky k rodnému městu Jiráskovo divadlo včetně umístění sochy našeho slavného rodáka do průčelí budovy zdarma projektoval.
Socha Aloise Jiráska, proporčně k tomuto účelu akademickým sochařem Josefem Malejovským již v roce 1961 zhotovená, s kouskem travnaté plochy před Jiráskovým divadlem, by stávající kamennou strohost náměstí bezesporu oživila.
Mgr. Boris Ekrt, odb. pracovník Regionálního muzea Náchod

Umístění sochy Aloise Jiráska na náměstí podle návrhu architekta Freiwalda bych vřele doporučil a jako architekt i respektoval.
Architekt Freiwald je excelentní architekt světově uznávaný, jeho projekty jsou obdivovány a uznávány dodnes nejen architektonickou veřejností pro jeho eleganci a nadčasovost.
Jsem toho názoru, když máme k dispozici sochu Aloise Jiráska od renomovaného sochaře Josefa Malejovského v bronzovém provedení, tak bychom se k tomuto monumentálnímu dílu měli chovat s úctou a umístit ji na prestižním místě v Hronově na náměstí, pyšnit se takovým dílem a dostát tak původnímu záměru architekta Freiwalda. Takové dílo by dodalo dnešnímu náměstí značnou důstojnost a každý by kolem něho prošel s pokorou a vnímal tu krásu a majestátnost. Dále si myslím, že i naše mladá generace by se ve svém chování v přítomnosti takového majestátního díla zklidnila a omezila své sportovní aktivity, které dle mého názoru na náměstí nepatří. Nebo patří?
ing. arch. Josef Šafář, Korunovační 16, Praha 7
Hronov, Divadelní 319

Město Hronov je městem spisovatele Aloise Jiráska – konečně založilo na tom i svoji proslulost, především prostřednictvím světově známého festivalu amatérského divadla. A jeden z nejstarších festivalů v Evropě se odehrává v Jiráskově divadle vybudovaném jiným známým hronovským rodákem architektem Jindřichem Freiwaldem.
Když se v roce 2005 otevírala k 60. výročí jeho tragické smrti výstava, měla jsem zahajovací projev, ve kterém jsem se snažila zachytit velkou invenci tohoto architekta. A mezi vystavenými ukázkami Freiwaldovy tvorby se mohli návštěvníci také seznámit i s původním projektem hronovského divadla, kde se ovšem architekt nezabývá jen samotným objektem, ale řeší i architektonickou úpravu jeho okolí. A tam stála před divadlem socha. Samozřejmě že socha Aloise Jiráska!
Bohužel doba již neumožnila dokončení tohoto projektu,samotná socha spisovatele byla vytvořena později a – usazena nikoliv před divadlo, nýbrž pod strom do parku! Na Jiráska tak sice nyní nepálí slunce, které však silně „pálí“ na stroze upraveném náměstí. Je s podivem, proč si po sáhodlouhé rekonstrukci Hronovští onu zmíněnou sochu nepřestěhovali na náměstí kam patří, a kde by dotvořila původně plánovaný urbanistický celek.
A nešlo by ještě chyby napravit?
Mgr. Věra Vlčková, historička, členka Obce spisovatelů

Dovolte, abych se připojil k názoru, že socha Aloise Jiráska by po rekonstrukci náměstí měla stát před divadlem. Zejména z toho důvodu, že tak by bylo celé kultovní místo architektonicky projektováno. Pokud nejsou zásadní argumenty poučené veřejnosti proti kvalitě sochy, byla by statue jen dalším potvrzením tradice, ke které se město odjakživa hlásí.
Doc. PhDR. Stanislav Bohadlo, CSc., vedoucí kabinetu barokních studií UHK a ředitel festivalu THEATRUM KUKS 26. – 29.8. 2010