Jedná se o unikátní projekt prezentace stavebních památek. Jeho cílem je představit široké veřejnosti stavební památky jinak, než jak je dosud obvyklé. Představit je jako historické exponáty postavené z unikátních stavebních materiálů a přiblížit veřejnosti jejich hodnoty i technologie průzkumů a záchrany. Tento nový formát prezentace památek by pak měl otevřít široké veřejnosti nové dimenze vnímání architektonického dědictví a odkrýt řadu dosud (ne)tušených souvislostí.

Může to být velké dobrodružství

Cyklus byl zahájen v červnu roku 2011. „Mimořádný ohlas těchto prohlídek a jejich vysoce kladné hodnocení ze strany prvních návštěvníků potvrdil, že veřejnost má zájem o nahlédnutí do procesu poznávání a záchrany stavebních památek, a ukázal vysoký potenciál tohoto projektu," uvádí autorky projektu Dagmar Michoinová a Gabriela Setunská z Národního památkového ústavu. To je důvodem jejich odhodlání pokračovat v dobrodružství popularizace historických materiálů a technologií a nepřestávat hledat atraktivní formy odhalování (ne)tušených souvislostí.

Autentické historické stavební materiály jsou podle autorek projektu jedním z významných nositelů památkových hodnot architektonického dědictví.

„Přestože naše stavební památky jsou bohatou pokladnicí těchto původních stavebních materiálů a konstrukcí, na jejich hodnotu, význam, zvláštní krásu, trvanlivost a také emocionální působivost není návštěvník památek obvykle upozorňován. Právě tento tematický deficit se stal impulsem pro přípravu materiálově-technologického cyklu (Ne)tušené souvislosti" uvádí památkářky.

Poodhalili už celou řadu kostelů

Letos Národní památkový ústav pořádá už čtvrtou sezonu této série speciálních komentovaných prohlídek autentických stavebních památek. První z nich se uskutečnila v sobotu 25. dubna, kdy byl mimořádně otevřen kostel Všech svatých v Heřmánkovicích na Broumovsku, jeden z barokních skvostů z dílny Kiliána Ignáce Dientzenhofera. V minulosti mohli v rámci projektu návštěvníci nahlédnout například do kostela svaté Markéty v Šonově, do kostela svaté Maří Magdaleny v Božanově či do kostela svatého Jakuba Většího v Ruprechticích, v rámci projektu se konaly také letní školy památkové technologie.

Na Broumovsku se projekt koná i díky spolupráci s Římskokatolickou farností v Broumově a občanským sdružením Omnium, které se snaží o záchranu kostelů na Broumovsku a dalších památek.