Stejně jako na jiných místech republiky je obdobná situace také v náchodském okrese.

Porno leží volně

Žádná závazná pravidla pro vystavování pornografických materiálů nejsou,“ uvedl mluvčí České obchodní inspekce Marek Ženkl. Prodej reguluje zákon o nabízení, přenechávání a zpřístupnění pornografických děl osobám mladším osmnácti let. Ten zároveň stanovuje, že i vystavení nebo jiné zpřístupnění na místě dostupném mladistvým je trestný čin. Mnoho prodejců v Náchodě si je nemožnosti jejich postihu zřejmě vědoma, a porno tak volně leží vedle serióznějších magazínů. Najdou se ale i výjimky. „Obdobná díla dáváme do vyšších polic, kde jsou alespoň částečně zakrytá neprůhlednou fólií. Občas se mladí snaží časopisy prohlížet, ihned je od toho odháníme,“ řekla vedoucí prodejny Big Mini Alena Maršíková. Někde ho dokonce neprodávají vůbec, navzdory tomu, že se prodejci často hájí tím, že je o erotiku velký zájem a nese zisky. „Jednoduše to nikdo nekupoval, už je toho všude příliš mnoho,“ komentovala prodavačka v jedné z náchodských trafik, proč tam „tisk pro dospělé“ nevedou.

Řešením vyhláška?

Kontrolou erotického tisku se ale státní orgány nezabývají. Jeden z problémů je rozdělení na erotická a pornografická díla. Zatímco na ta první se zákon nevztahuje, pouhé vystavování druhého je trestné. Zákon ale nestanovuje, co už je pornografie. „Každému prodejci bychom museli dokazovat úmyslné šíření pornografie. To se ale pouhým vystavováním neděje,“ vysvětlil vrchní inspektor ostravské policie Petr Svoboda. Řešením by mohla být vyhláška, která by situaci řešila na lokální úrovni. „Město se tímto zabývalo zhruba před několika lety, ale vzhledem ke komplikovanému vymáhání dodržování takového předpisu se k přijetí žádné vyhlášky nepřistoupilo,“ uvedla mluvčí MěÚ v Náchodě Nina Adlof.

(Ondřej Bednář)