"Hlídky se zaměřily na jízdu v pěších zónách, v protisměru, na přechodech a po chodnících. Samozřejmě také na povinnost užít cyklistickou přilbu při jízdě na kole nebo na koloběžce do 18let," popsal policejní preventista Miroslav Mervart a doplnil, že při akci bylo zjištěno téměř třicet přestupků, z nichž převažovala nejčastěji jízda na jízdním kole po chodníku.

S ohledem na to, že cílem akce bylo zvýšit povědomí občanů o bezpečném chování v provozu na silnicích a jiných pozemních komunikacích, tentokrát až na několik výjimek končilo řešení přestupků domluvou. Je třeba, aby každý účastník silničního provozu se choval ohleduplně a dal respekt ostatním, jak na to ostatně upozorňoval i náchodský policejní preventista. "Život není závod! Měli bychom myslet na to, že se potřebujeme na určené místo dostat nikoli co nejdříve, ale bezpečně a hlavně bez újmy. Dodržování dopravních předpisů se v zájmu bezpečnosti nás i ostatních účastníků silničního provozu rozhodně vyplatí," radí Miroslav Mervart.