Již dříve jsme vás informovali o pádu skalního masivu, který přehradil cestu. Ta je v současné době uzavřená kvůli bezpečnosti návštěvníků, protože hrozí další sesuvy.

„Na obou koncích Bažantnice jsme instalovali zákaz vstupu a celý nebezpečný úsek jsme obehnali výstražnou páskou s nápisy Zákaz vstupu," uvedl Pavel Včeliš, velitel Městské policie Česká Skalice a dodal:. „Situaci budeme nadále monitorovat."

Lesníci udělají posudek

„Místo označila Městská policie z České Skalice výstražnou páskou. S městem dojednáváme další postup. Necháme zpracovat odborný posudek a do konce března bychom měli mít jasno, jak zajistíme skalní stěnu a bezpečnost návštěvníků," uvedl lesní správce ze státního podniku Lesy ČR Jiří Mička.

Záměr projednali zástupci Lesů ČR také s Agenturou ochrany přírody a krajiny, konkrétně s oddělením Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. „O dalším postupu budeme návštěvníky i obyvatele města informovat v místním tisku. Vysvětlující tabuli umístíme i na lesní cestu, kde hrozí sesuv kamenů," dodal lesní správce Mička.

Na stezku jen na vlastní nebezpečí

Podle litery zákona se jedná se o lesní cestu, kde je vstup na vlastní nebezpečí. Stezka je součástí pozemku určeného k plnění funkce lesa. Jiří Mička, lesní správce z podniku Lesy ČR, tvrdí: „Nejedná se o lesní cestu, která by měla pro nás hospodářský význam, natož o veřejnou komunikaci".

Podílet se má také Česká skalice

Skála, cesta i lesní porost jsou majetkem státního podniku Lesy České republiky. „Tato lesní cesta má funkci hlavně rekreační, turistickou. Proto by se mělo uvažovat i o možném podílu města," prohlásil Jiří Mička. To potvrzuje i starosta Martin Staněk: „Pokud budeme trvat na zachování cesty přímo pod opukovou stěnou, Lesy ČR chtějí finanční spoluúčast města na asanaci skal."

Zvažuje se tady i jiná cesta

Ve hře je dost možná i varianta uzavření cesty Bažantnicí pod skalami a vybudování pěšiny za vodním kanálem na kraji louky. Tyto pozemky ale nepatří Lesům ČR.

Jan Holý