Výsledky byly vyhlášené na desátém celokrajském setkání knihovníků a ocenění za činnost pro svou obec a její obyvatele si do krajské metropole přijely převzít knihovnice ze všech koutů regionu. Milena Archlebová si odnesla cenu za dlouholeté působení v knihovně, o kterou se stará od devadesátých let, ale má za sebou už 33 let knihovnické práce. Její život je s knihovnou spojen od mládí, knihovníkem už byl její otec a v letech 1958 až 1966 se sama podílela na půjčování knih.

Oceněná knihovnice má k této práci osobní vztah, ke čtenářům přistupuje s individuální péčí, zajišťuje meziknihovní výpůjční službu i donášku knih domů. Je její zásluhou, že čtenáři najdou v knihovně pohodu a příjemnou atmosféru.

„Velmi si vážím neutuchajícího zápalu všech knihovnic i jejich neskonalé oddanosti této profesi. Patří jim velký dík, neboť jsou to právě ony, které v našich dětech budí lásku ke knihám,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, který nad akcí převzal záštitu a osobně během slavnostního večera oceněným knihovnicím pogratuloval. (lech, reh)