V kategorii pro celobarevné časopisy formátu A4 se za města a městyse na prvním místě umístily Broumovské noviny, následované Hronovskými listy. Mezi časopisy formátu A4 s barevnou obálkou zaujal porotu mezi tiskovinami vydávaných městy a městysy Náchodský zpravodaj.

Mezi periodiky malého formátu A5 uspěl Nový Hrádek a jeho Frymburské ozvěny.