Jaká byla cesta do starostenské kanceláře?

V zastupitelstvu městysu pracuji od roku 2002. Postupně jsem se seznamoval s problematikou života našeho městečka. Společně s bývalým starostou, dalšími zastupiteli a pracovníky úřadu jsem se podílel nejen na úspěšném čerpání různých dotací, ale i na budování dobrého jména Nového Hrádku. Tato práce mne bavila a měl jsem z ní radost. Proto po volbách v roce 2010, když můj předchůdce odešel do důchodu, jsem vyslyšel přání většiny občanů a stal se starostou Nového Hrádku.

Co vás na této práci nejvíc baví?

Obrovská různorodost řešených problémů – každý den je jiný. Setkávání se spoustou lidí nejen různých oborů, ale i různých osudů. Baví mne vymýšlení nových projektů, které by naše městečko zase posunuly o kousek dál. Je hezké pomáhat ostatním spoluobčanům a společně s nimi postupně naplňovat nejen naše potřeby, ale i sny a tužby. Prostě práce starosty mne naplňuje a jsem rád, že ji mohu vykonávat.

S prvním prázdninovým dnem byl otevřen nový parkovací dům, který ve čtyřech podlažích nabízí 165 míst pro stání.
Konec trápení, hledání volného fleku u náchodské nemocnice vyřešil parkovací dům

Bez čeho byste se naopak rád obešel?

Nekonečný nárůst byrokracie. I přes neustálé ujišťování, že „papírování“ bude méně, jsme stále víc a víc zavalováni různými nesmyslnými nařízeními a požadavky. Často splývá důležité s nedůležitým a v té džungli se člověk (a dokonce i starosta) občas ztrácí.

Co vás při práci motivuje?

Možnost být u dalšího rozvoje našeho městečka, které ve své historii bylo, a troufám si říci, že i v současnosti je, obcí, kde se lidem dobře žije. Obcí, do které se každý rád vrací. Naprostá většina novohrádeckých obyvatel, chatařů a chalupářů drží při sobě, spolky a sdružení si nejsou konkurenty, ale partnery a já mohu ze své pozice podat pomocnou ruku.

Co považujete za svůj největší úspěch za poslední volební období?

To, že lidé na Novém Hrádku stále drží při sobě a že jsme taková velká rodina. Společně se dokážeme domluvit na naprosté většině věcí, přiložit ruku k dílu a následně se radovat z dosažených úspěchů. Například z toho, že se nám podařilo zopakovat úspěch z roku 2011 a podruhé získat titul Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2019.

Jaké projekty nebo činnosti jste ve funkci starosty realizoval?

Za těch 12 let toho bylo docela dost, tak vyjmenuji alespoň některé z posledního období. Za důležité považuji obnovení zubní ordinace v roce 2018 a otevření druhé v roce 2020. Ano, opravdu zde máme dvě fungující zubní ordinace. Dále to byly rozsáhlé stavební úpravy základní školy, přístavba mateřské školy či vybudování cyklostezky Nový Hrádek, Dlouhé – Taszow. Myslím si, že Nový Hrádek hodně zviditelnila revitalizace bývalé větrné elektrárny na rozhlednu s infocentrem. O tom, že tento projekt je výjimečný, svědčí i dlouhý výčet získaných ocenění, mezi nimiž nechybí Česká cena za architekturu či titul Stavby roku 2021 a samozřejmě certifikát Agentury Dobrý den Pelhřimov o vytvoření českého rekordu.

Intenzita požáru byla taková, že postupně docházelo k samovolné destrukci objektu a patro novostavby se zhroutilo.
Dřevostavba v Malé Skalici lehla popelem, plameny přikrmila slaměná izolace

První rozhledna z přestavěné větrné elektrárny. Stále provozujeme budovu kina a opakovaně se umisťujeme na předních místech ekologických a odpadových soutěží. A to jsem zdaleka nevyjmenoval všechny akce, kterých bylo v tomto volebním období požehnaně za desítky a desítky milionů korun. Jejich financování bylo ve velké míře zajištěno z různých dotačních programů a bez spolupráce zastupitelstva a občanů Nového Hrádku by je nebylo možné zrealizovat.

Jaké inovativní, nové řešení se podařilo na Novém Hrádku realizovat?

Společně se u nás snažíme „používat zdravý selský rozum“, slepě nepodléhat různým „inovativním“ řešením a lobování nejen různých firem, ale i státních orgánů. Ale přeci jedno inovativní řešení mne napadá – propracovaný systém třídění odpadů, o jeho úspěšnosti svědčí skutečnost, že produkce směsného odpadu činí pouhých 70,4 kilogramů na obyvatele za rok.

Jak se vám daří plnit volební sliby?

Na tuto otázku nedovedu odpovědět. Sice se říká se, že: „Nikdo ti nemůže dát tolik, co já ti mohu slíbit“, ale já před volbami nic neslibuji. Myslím si, že mne lidé dostatečně znají a vědí, co ode mne mohou čekat. Snažíme se průběžně plnit vize, které vycházejí ze strategického plánu. Na jejich základě vedení městyse volí své priority. O tom, že naše snažení není úplně marné, svědčí i stále vzestupný vývoj počtu obyvatel, oproti roku 2003 jich přibylo celkem 171. Dalším pozitivem je, že podle údajů Českého statistického úřadu s průměrným věkem 40 let stále patříme mezi nejmladší obce v okrese Náchod.

Jak se vám daří komunikovat s občany a jaké formy komunikace s veřejností využíváte?

Tak tohle je otázka spíše pro občany. Formy komunikace s veřejností využívám úplně všechny. Na pravidelných veřejných zasedáních, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím našeho webu, každý může přijít na úřad městyse, jehož úřední hodiny jsou pouhou formalitou, když je otevřeno, může přijít kdokoliv.

Pokud je potřeba, tak za občany zajdu osobně. Zvláště inspirativní bývá komunikace při tradičních akcích, zábavách, plesech a podobně.

Papouščí den na Rozkoši přilákal množství návštěvníků, kteří obdivovali pestrobarevné ptáky. Některým z exotů bylo dopřáno volnoletectví, takže divákům se tak naskytl neobvyklý pohled na aru sedící na lampě nebo vysoko na větvi smrku.
BYLI JSTE TAM? Papouščí den - na Rozkoši se objevily létající drahokamy

Inspirovala vaše práce starostu z jiné obce nebo města?

Při společných setkáních se snažím předávat své zkušenosti starostkám a starostům. Zejména v oblastech, ve kterých je Nový Hrádek celkem úspěšný, jako jsou odpadové hospodářství, komunitní život, soutěž Vesnice roku či školství. Jestli jsem někoho inspiroval, to je otázka spíše pro druhé. Já doufám, že snad ano.

Naplnily se vaše vize ohledně rozvoje Nového Hrádku, které jste měl před nástupem do své funkce?

Mnoho vytyčených cílů se podařilo uskutečnit, některé akce jsou rozpracovány a některé teprve čekají na svoji realizaci. Něco se povedlo, něco ne, ale takový je život. Jako všude. Jako u každého. Stále je co zlepšovat.

Na co byste k vám nalákal návštěvníky?

Je toho hodně - již zmiňovanou rozhlednu z přestavěné větrné elektrárny, kostel svatého Petra a Pavla, který bude příští rok slavit 300 let, dvě stezky skřítka Frymbulína v okolí městyse, cyklostezku do Polska, která je vhodná i pro inline bruslení, či zříceninu hradu Frymburk s unikátní nejširší hradní věží v republice. K návštěvě Nového Hrádku láká i kvalitní životní prostředí bez výrazných zdrojů znečištění, velké množství lesů v okolí, výhodná poloha městyse v turisticky zajímavé lokalitě – je východiskem pro turistické výlety se slušnou sítí pěších a cyklistických tras v okolí, dobrou hospodou a v neposlední řadě dobrými lidmi.

Budete znovu kandidovat? Co vás k tomu vede?

Ano. Práce mne stále baví, se současnými zastupiteli tvoříme dobrou partu. Cítím, že většina občanů v nás má důvěru a pomáhají nám. Společně chceme, aby byl Nový Hrádek i nadále rozvíjejícím se a úspěšným městečkem, na které budeme moci být právem hrdí.

Věřím, že i nadále bude pokračovat dobrá spolupráce mezi zastupitelstvem městyse a občany, chataři a chalupáři, místními spolky a institucemi.