Deník na návštěvěZdroj: DeníkPrávě dnes (7. února 2022) uplynulo 175 let od první operace v éterové narkóze u nás. Jejím provedením 7. února 1847 v Nemocnici Milosrdných bratří Na Františku v Praze si zajistil věhlas nejslavnější heřmánkovický rodák a průkopníka v medicíně Celestýn František Opitz. Zavedení účinného a spolehlivého znecitlivění mělo převratný význam pro nemocného a zejména pro chirurgy.

Na věhlasu jeho zákroku neubírá ničemu ani skutečnost, že nebyl první na světě, který takovou operaci uskutečnil. První byl jeho americký kolega doktor Wiliam T.G.Morton, který ji provedl asi o čtyři měsíce dříve v Bostonu, nicméně, oba pracovali nezávisle na sobě. Informaci o celosvětově první úspěšné éterové narkóze získal Celestýn Opitz podivuhodně brzo od řádového bratra Patrika, který byl svědkem oné události.

Bioplynová stanice. Ilustrační foto
Bojkotem opravy chce bojovat proti bioplynové stanici, most se zatím rozpadá

Bohužel existuje málo informací k tomu, od kdy se Opitz zabýval pokusy s aplikací narkózy. Z pražského německého deníku Bohemia se ale zachovala informace, že 6. února 1847 vyzkoušel celkovou narkózu na „silných a neoperovaných dobrovolnících“. A o den později za pomocí éterové anestezie vyoperoval velký vřed mimořádně citlivému pacientovi.

František Celestýn Opitz podal jako první v Čechách v nemocnici Na Františku v Praze éterovou narkózu.František Celestýn Opitz podal jako první v Čechách v nemocnici Na Františku v Praze éterovou narkózu.Zdroj: Deník/Jiří Špreňar

Od této první operace do své smrti provedl ještě 186 operací v narkóze pomocí jednoduché skleněné baňky, v níž byla látka nasáklá éterem. V jeho myšlence bezbolestné operace pokračoval celý vývoj moderní medicíny. Po tomto úspěchu mu dokonce Vídeňská univerzita nabídla doktorská studia chirurgie, která přijal, odjel do Vídně a pokračoval tam jak ve studiích, tak v prosazování operací v narkóze. Vzdělaný chirurg ovládal němčinu, češtinu, latinu, francouzštinu a angličtinu. V roce 1866 mu byl udělen rytířský kříž řádu Františka Josefa I. Zemřel 7. prosince téhož roku následkem přepracování.

Dne 18. června 2004 byla na budově obecního úřadu v Heřmánkovicích Celestýnu Opitzovi slavnostně odhalena pamětní deska za účasti zástupců České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny, řádu Milosrdných bratří svatého Jana z Boha a občanů obce.

Jan Jurásek našel zálibu v dřevosochání.
Místo chleba dřevěné sochy, prodejna potravin slouží jako řezbářská dílna

Od roku 2010 je řádem milosrdných bratří každoročně udělováno ocenění, které nese jeho jméno. Cena Celestýna Opitze je udělována za vzor v péči o nemocné a potřebné.

V letošním roce si chtějí v Heřmánkovicích slavného rodáky připomenout během tradiční Noci s Andersenem, která se koná v místní knihovně. „Rovněž připravujeme informační a turistické skládačky, jež by o slavném rodákovi turisty i místní informovaly,“ uvedla starostka obce Jana Králová. Jak dále doplnila, tak druhá připomínka na slavného rodáka se nachází za heřmánkovickým kostelem Všech svatých. „Jeho rodiče tam nechali postavit křížek. Nedávno jsme ho zrekonstruovali a je tam pěkné zastavení. Je odtamtud vidět do míst, kde stál dům v němž vyrůstal. Ten však již neexistuje a na jeho místě nyní stojí šesti bytovka,“ dodává starostka, která by ráda nechala u křížku umístit informační tabuli.